27 tháng 7 là ngày gì

      47

*

1. Hoàn cảnh ra đời của Ngày thương binh Liệt sỹ

Cách mạng mon Tám năm 1945 thành công, nước nước ta Dân nhà cộng hòa (nay là nước CHXHCN Việt Nam) ra đời chưa được bao thọ thì thực dân Pháp trở lại xâm lược vn một lần nữa. Với ý thức “.... Thà hy sinh tất cả, chứ cố định không chịu đựng mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”, quân và dân ta đã can đảm chiến đấu chống lại quân xâm lược. Một trong những năm đầu của cuộc kháng chiến quyết liệt chống thực dân Pháp, những đồng bào, chiến sĩ đã vấp ngã xuống, quyết tử một phần xương máu trên các chiến trường. Với truyền thống đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, Đảng, bao gồm phủ, chưng Hồ và dân chúng ta đã dành toàn bộ tình yêu thích cho những chiến sĩ với đồng bào đã vày độc lập, tự do của Tổ quốc nhưng bị yêu mến hoặc hy sinh.

Bạn đang xem: 27 tháng 7 là ngày gì

Đầu năm 1946, Hội giúp binh lực bị nạn thành lập và hoạt động ở Thuận Hóa (Bình Trị Thiên), rồi đến hà nội và một số địa phương khác... Sau đó ít thọ được biến thành Hội giúp binh lực bị thương. Ở trung ương có Tổng Hội và quản trị Hồ Chí Minh được bầu là quản trị danh dự của Tổng Hội.

Trước tình trạng trên, Đảng và Nhà vn đã đưa ra nhiều quyết định với những chế độ quan trọng về công tác làm việc thương binh, liệt sỹ, góp phần ổn định đời sống vật chất và lòng tin cho yêu mến binh, gia đình liệt sỹ.

*

Tháng 6-1947, đại biểu của Tổng bộ Việt Minh, trung ương Hội thiếu phụ Cứu quốc, tw Đoàn thanh niên Cứu quốc, Cục thiết yếu trị quân đội quốc gia Việt Nam, Nha tin tức Tuyên truyền và một vài địa phương đã họp tại Đại từ bỏ (Bắc Thái) để bàn về công tác thương binh, liệt sỹ và thực hiện Chỉ thị của Hồ chủ Tịch lựa chọn 1 ngày làm sao đó có tác dụng ngày yêu đương binh Liệt sỹ. Tại cuộc họp này những đại biểu vẫn nhất trí chọn ngày 27 tháng 7 là ngày “Thương binh toàn quốc”. Trường đoản cú đó thường niên cứ vào thời gian này, chủ tịch Hồ Chí Minh rất nhiều gửi thư, rubi thăm hỏi, cồn viên, kể nhở phần nhiều người phải ghi nhận ơn và hết lòng hỗ trợ thương binh, mái ấm gia đình liệt sỹ. Đặc biệt, từ sau thành công Điện Biên Phủ, cơ quan chỉ đạo của chính phủ và quản trị Hồ Chí Minh càng đon đả hơn đến công tác thương binh, liệt sỹ.

Từ tháng 7 năm 1955, Đảng và Nhà nước ta quyết định đổi “Ngày yêu thương binh toàn quốc” thành “Ngày yêu mến binh, Liệt sỹ” nhằm ghi nhận các hy sinh lớn tưởng của đồng bào, chiến sĩ cả nước cho thành công vẻ vang của toàn dân tộc.

Xem thêm: Hãy Cho Biết Vì Sao Đảng Ta Xác Định Phát Triển Giáo Dục Đào Tạo

Mỗi năm cứ mang lại “Ngày yêu thương binh, Liệt sỹ” nhất là vào dịp kỷ niệm năm tròn, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta lại tổ chức các hoạt động thiết thực, đầy tình nghĩa âu yếm thương binh, gia đình liệt sỹ, người dân có công với phương pháp mạng.

*

2. Ý nghĩacủa Ngày thương binh Liệt sỹ

Ngày yêu quý binh Liệt sỹ có ý nghĩa lịch sử, chính trị, xã hội sâu sắc, đó là:

- truyền thống cuội nguồn “hiếu nghĩa bác bỏ ái”, lòng quý trọng và biết ơn của Đảng, nhà nước và nhân dân ta so với những người đã hi sinh, cống hiến vì độc lập, thoải mái và thống tuyệt nhất của Tổ quốc, vì niềm hạnh phúc của nhân dân; qua đó phát huy tinh thần yêu nước, củng nắm và bồi đắp ý thức vào sự nghiệp phương pháp mạng nhưng mà Đảng, bác bỏ Hồ và nhân dân ta sẽ lựa chọn.

- tôn vinh các anh hùng, liệt sỹ, yêu thương binh và người có công; khẳng định sự cống hiến, quyết tử của họ mang đến độc lập, tự vày của dân tộc, cho hạnh phúc của dân chúng là vô giá. Việc chuyên sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và người có công là vinh dự, là nhiệm vụ của các cấp, các ngành, tổ chức thiết yếu trị - xã hội và của mọi người, của thế hệ hôm nay và mai sau.

- Đảng, Nhà nước và dân chúng ta trân trọng đánh giá cao những cống hiến, quyết tử to lớn của đồng bào, chiến sỹ đối với Tổ quốc; đồng thời cũng luôn chú trọng giáo dục ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ công dân và lòng biết ơn sâu sắc của các tầng lớp nhân dân, của các thế hệ cách mạng đối với yêu mến binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng.