Against all odds là gì

      192
If you vị or achieve something against (all) the odds/against all odds, you vày or achieve it although there were a lot of problems and you were not likely lớn succeed:

Bạn đang xem: Against all odds là gì

 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của người tiêu dùng cùng với English Vocabulary in Use từ bỏ ttmn.mobi.Học các từ bạn phải giao tiếp một giải pháp sáng sủa.


*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy đúp loài chuột Các ứng dụng tìm kiếm tìm Dữ liệu cấp phép

Xem thêm: Systolic Blood Pressure Là Gì ? Chỉ Số Thế Nào Là Bình Thường, Thấp, Cao?

Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập ttmn.mobi English ttmn.mobi University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Bộ lưu giữ cùng Riêng tứ Corpus Các pháp luật áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Thêm against (all) the odds/against all odds vào trong 1 trong số danh sách tiếp sau đây của người sử dụng, hoặc thêm new.