An ninh trật tự tiếng anh là gì

      29
English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietnam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietnam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học Việt AnhPhật học Anh ViệtThiền Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật quang quẻ Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage TranslationTừ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary) an ninh

Bạn đang xem: An ninh trật tự tiếng anh là gì

*

Xem thêm: Vì Sao Lý Công Uẩn Lên Ngôi Vua Lý Thái Tổ Dời Đô Từ, Vì Sao Vua Lý Thái Tổ Dời Đô Từ

*

Security cơ quan bình an Security service bình yên chung, bình an công cùng public security hội đồng bình yên quốc gia national security council an toàn quân team military security xâm hại an toàn quốc gia lớn make an attack on national security phạm một tội xâm hại bình an quốc gia khổng lồ commit a crime prejudicial to national security security Cơ quan bình an Security service/agency Lực lượng bình an nhân dân People"s security forces bình an chung, an toàn công cùng Public security an ninh quân nhóm Military security Bảo đảm an toàn nghiêm ngặt cho một nhân vật đặc biệt To assure tight security for a very important person (VIP) Giữ trơ trẽn tự an ninh, gia hạn trật tự bình yên To keep the peace Tăng cường bình an To tighten security Để bảo đảm an ninh và an ninh (cho...) to ensure security và safety (of...) secure Vùng không đảm bảo an toàn an ninh, vùng mất an toàn Insecure zone Nước nào thì cũng phải bảo đảm an toàn biên giới của mình an ninh Any country must ensure its borders are secure