As far as i know là gì

      60
*
theo tôi biết thì nhị em này... 

1. AS FAR AS I KNOW CÓ NGHĨA LÀ GÌ? 

As far as I know là thành ngữ được sử dụng rất thịnh hành cả trong văn viết với trong tiếp xúc hàng ngày với đường nét nghĩa “Theo tôi được biết”. Thành ngữ này diễn tả sự chắc chắn là khi bạn nắm rõ thông tin về một sự việc, sự kiện nào đó. 

 2. CÁC VÍ DỤ VỀ CÁCH SỬ DỤNG THÀNH NGỮ AS FAR AS I KNOW

+ As far as I know, Alan isn’t coming until tomorrow.

Bạn đang xem: As far as i know là gì

Theo như tôi biết, Alan sẽ không đến cho tới ngày mai. 

+ As far as the doctors can tell, my friend didn"t have a stroke.

Theo như những bác sĩ có thể nói thì bạn tôi không biến thành đột quỵ. 

+ I don"t lượt thích these guys, và as far as I know they haven"t done anything.

Xem thêm: Trả Lời Thắc Mắc Về " How Do You Do Nghĩa Là Gì, How Do You Do Là Gì

Tôi ko thích những người này, với theo như tôi biết thì họ không làm được gì cả. 

+ It isn"t very common, và as far as I know, all of the words that contain it are loans from Chinese.

Nó không phổ cập lắm, với theo như tôi biết, toàn bộ các từ cất nó hầu hết là trường đoản cú mượn từ giờ đồng hồ Trung Quốc.

3. KNOW LÀ GÌ? CÁCH DÙNG KNOW

3.1 Know là gì ?

- Know tức là biết, đọc biết, biết về ai/ dòng gì, dìm biết, phân biệt, quen thuộc biết, 

- Thì thừa khứ còn có nghĩa là đã biết gì, đã làm qua bài toán gì

3.2 giải pháp dùng Know

- know how + cồn từ nguyên thể

 + Know không tất cả động trường đoản cú nguyên thể trực tiếp theo sau. Chúng ta dùng cấu trúc know how to.Ví dụ: I know how khổng lồ make Spanish omelettes.(Tôi biết có tác dụng trứng ốp lết Tây Ban Nha.)

- tân ngữ + cồn từ nguyên thể

 + vào văn phong trang trọng, know đôi khi có tân ngữ + động từ nguyên thể theo sau.Ví dụ:They knew him khổng lồ be a dangerous criminal.(Họ biết hắn ta là một tên tù nguy hiểm.)

- cấu trúc bị động tương tự khá phổ biến trong lối hành văn trang trọng.Ví dụ:He was known lớn be a dangerous criminal.(Hắn được biết đến là một tên tù hãm nguy hiểm.)

- vào văn phong ít trọng thể hơn, mệnh đề that (that-clause) được sử dụng phổ biến.Ví dụ:They knew that he was a dangerous criminal.(Họ hiểu được hắn ta là 1 trong những tên tù đọng nguy hiểm.)

- Know còn bao gồm nghĩa "kinh nghiệm" (exprience) trong kết cấu thông dụng I"ve never known + tân ngữ; có thể bao gồm một hễ từ nguyên thể không to trong Anh-Anh.Ví dụ:I"ve never known it (to) rain lượt thích this.(Tôi không lúc nào biết trời đã mưa như thế.)