Bầu trời đêm ngàn vì sao

      29
Hãy nhập câu hỏi của bạn, ttmn.mobi đã tìm những câu hỏi có sẵn mang đến bạn. Trường hợp không vừa lòng với những câu vấn đáp có sẵn, các bạn hãy tạo thắc mắc mới.

Bạn đang xem: Bầu trời đêm ngàn vì saoĐặt câu hỏi cho bộ phận gạch chân :

Bầu trời đêmlấp lánh muôn ngàn bởi sao

Dòng sông yên lẽtrôi giữa song bờ xanh ngắt
Bầu trời đêmlấp lánh muôn ngàn do sao

=> chiếc gì lấp lánh lung linh muôn ngàn bởi sao ?

Dòng sông yên ổn lẽtrôi giữa đôi bờ xanh ngắt

=> cái gì âm thầm lặng lẽ trôi giữa song bờ xanh ngắt ?Câu hỏi cho bộ phận gạch chân là :

Cái gìlấp lánh muôn bởi sao

Cái gìlặng lẽ trôi giữa đôi bờ xanh ngắtĐặt thắc mắc cho thành phần gạch chân :

Bầu trời đêmlấp lánh muôn ngàn bởi vì sao-> mẫu gì lấp lánh muôn ngàn vì chưng sao ?

Dòng sông lặng lẽtrôi giữa đôi bờ xanh ngắt->Cái gì trôi giữa đôi bờ xanh ngắt ?Chúc các bạn học xuất sắc !


1.Bầu trời đêmlấp lánh muôn ngàn vì sao.

=> dòng gì lung linh muôn ngàn do sao?

2.Dòng sông âm thầm lặng lẽ trôi giữa song bờ xanh ngắt.

Xem thêm: Giới Thiệu Về Thi Năng Lực Tiếng Nhật N3 Là Gì Về N3 Tiếng Nhật?

=> đồ vật gi trôi giữa đôi bờ xanh ngắt?

Chúc em học tập tốt!!!

#sun#


Đặt câu:

1.Bầu trời đêmlấp lánh muôn ngàn vì sao.

=> cái gìlấp lánh muôn ngàn bởi sao?

2.Dòng sông lặng lẽtrôi giữa đôi bờ xanh ngắt.

=>Cái gìtrôi giữa đôi bờ xanh ngắt?

Học tốt.


Bầu trời đêm lấp lánh lung linh muôn nghìn vid sao

Câu hỏi : loại j lấp lánh muôn ngàn do sao

Dòng sông âm thầm lặng lẽ trôi giữa đôi bờ xanh ngắt

Câu hỏi : cái j lặng lẽ âm thầm trôi giữa song bờ cát trắng

k với kn nếu tất cả thể


láwswswswswswswswswswswswswswswswswswswswswswswswswswswswswswswswswswswswswswswswswswswswswswswswswswswswswswswswswswswswswswswswswswswswswswswswswswswswswswswswswswswswswswswswswswswswswswswswswswswswswswswswswswswswswswswswswswswswswswswswswswswswswswswswswswswswswswswsaddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddaaaadddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddđaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaadddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddđaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaadddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddđaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaadddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddđ ygjkihkblkjnog;inhuyih;olj67o054