Board of director là gì

      41

Hội đồng quản trị (Board of Directors, viết tắt: BOD) là một trong những nhóm các cá nhân được bầu thay mặt đại diện cho các cổ đông, họp liên tục để tùy chỉnh cấu hình các chính sách quản lí và đo lường và thống kê doanh nghiệp.Bạn vẫn xem: Board director là gì


*

Hội đồng quản lí trị

Khái niệm

Hội đồng cai quản trị tiếng Anh là Board of Directors, viết tắt là BOD.

Bạn đang xem: Board of director là gì

Hội đồng quản lí trị (BOD) là 1 trong những nhóm các cá nhân được bầu thay mặt cho những cổ đông. Hội đồng cai quản trị là một phần tử quản lí, tổ chức các cuộc họp liên tiếp để tùy chỉnh cấu hình các cơ chế quản lí công ty lớn và giám sát.

Mỗi công ty niêm yết đại chúng đều sở hữu một hội đồng quản trị. Một số trong những tổ chức tư nhân cùng phi lợi nhuận cũng có thể có hội đồng quản trị.

Đặc điểm của Hội đồng quản ngại trị

Nhìn chung, hội đồng quản ngại trị gửi ra ra quyết định với tư cách là tín đồ ủy thác thay mặt đại diện cho những cổ đông. Các vấn đề cơ mà hội đồng quản lí trị đề nghị cân nhắc bao hàm tuyển dụng và đào thải các giám đốc điều hành quản lý cấp cao, chính sách cổ tức, chế độ quyền chọn và chế độ lương của cung cấp điều hành.

Ngoài những trọng trách đó, hội đồng quản lí trị có nhiệm vụ giúp một tập đoàn đặt ra các kim chỉ nam rộng lớn, hỗ trợ các trách nhiệm điều hành và đảm bảo an toàn công ty có những nguồn lực được quản lí tốt.

Mặc dù không tồn tại số lượng thành viên rõ ràng qui định cho 1 hội đồng quản ngại trị, nhưng số lượng thành viên phần đông từ 3 mang lại 31 thành viên. Một số trong những nhà phân tích cho rằng số lượng thành viên lí tưởng là 7.

Xem thêm: Ban Đối Ngoại Tiếng Anh Là Gì, Bộ Phận Đối Ngoại, Tiếng Anh Là Gi

Hội đồng quản lí trị đề nghị đại diện cho tất cả lợi ích của tất cả cấp cai quản lí cùng cổ đông, và bao gồm cả những thành viên hội đồng cai quản trị nội bộ và thành viên hội đồng quản ngại trị độc lập.

Thành viên hội đồng quản trị nội bộ là thành viên xem xét các người đóng cổ phần lớn, cán bộ và nhân viên, và có tay nghề trong công ty. Member hội đồng quản ngại trị nội cỗ thường không được trả lương khi hoạt động trong hội đồng quản lí trị, bởi họ thường là 1 trong giám đốc quản lý điều hành cấp cao, cổ đông bự hoặc những bên liên quan khác, lấy một ví dụ như đại diện công đoàn.

Thành viên hội đồng quản ngại trị tự do không gia nhập vào các hoạt động nội bộ hàng ngày của công ty. Các thành viên hội đồng này hay được trả thêm thù lao khi tham gia các cuộc họp. Member hội đồng quản lí trị độc lập mang đến một chiếc nhìn khách hàng quan, chủ quyền để đưa ra mục tiêu và giải quyết và xử lý bất kì tranh chấp như thế nào của công ty. Họ đóng vai trò rất đặc trưng trong việc dành được sự cân bằng giữa các thành viên nội bộ và thành viên chủ quyền trong hội đồng quản trị.

Cấu trúc hội đồng cai quản trị rất có thể khác nhau phụ thuộc vào vị trí địa lí. Ở một số đất nước châu Âu với châu Á, cai quản trị công ty lớn được chia thành 2 tầng: ban điều hành quản lý và ban giám sát.

Ban điều hành bao hàm những thành viên được bầu bởi các nhân viên và người đóng cổ phần và được chỉ đạo bởiCEOhoặc cung cấp quản lí. Ban điều hành và quản lý phụ trách các hoạt động kinh doanh sản phẩm ngày. Hội đồng giám sát và đo lường được lãnh đạo bởi một người khác chưa hẳn là giám đốc quản lý và điều hành và xử lý các vấn đề tương tự như như hội đồng cai quản trị.