Board of trustees là gì

      88
a group of people who are responsible for making rules và financial decisions on behalf of a not-for-profit organization (= a hospital, university, etc.):

Bạn đang xem: Board of trustees là gì

 

Muốn học tập thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của bạn với English Vocabulary in Use tự ttmn.mobi.Học các tự bạn cần tiếp xúc một giải pháp đầy niềm tin.


*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy lưu ban con chuột Các tiện ích tìm kiếm Dữ liệu trao giấy phép

Xem thêm: Consideration Trong Hợp Đồng Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập ttmn.mobi English ttmn.mobi University Press Quản lý Sự đồng ý Bộ lưu giữ và Riêng tư Corpus Các luật pháp thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語