Bức xúc tiếng anh là gì

      53

Another disturbing question arises with regard to the nature of Christmas celebrations.

Bạn đang xem: Bức xúc tiếng anh là gì

8. Nếu như cô yêu công việc đang làm, sao lại bức xúc phần đa gì tôi nói?

If you really loved what you were doing, would you be bothered by what I said?

9. Hôm nay, tôi muốn nói đến một sự việc gây bức xúc trong thôn hội.

Today, I want khổng lồ tell you about a pressing social issue.

10. “Mỗi khi bao gồm chuyện gì bức xúc, mình bắt buộc ai đó ở mặt để giải tỏa.

“If I’m angry, I need someone lớn vent to.

11. Cùng nó đã tạo ra sự khó tính và bức xúc trong giới trẻ của chúng ta.

và it has aroused huge anger và frustration among our young generation.

12. Một số người bị lừa và tin vào những tiếng nói dối đó. Chúng ta trở nên bức xúc, thậm chí là tức giận.

As a result, some people become disturbed, gullibly believing such lies.

Xem thêm: " Pull Yourself Together Là Gì, Pull Yourself Together Là Gì

13. Cực kỳ bất mãn với cuộc sống xã hội và bị lương trung khu dằn vặt, tôi search cách ra khỏi nỗi bức xúc này.

Completely frustrated with the system of things & with my own tormented conscience, I sought relief from my anguish.

14. Các đối tượng tìm bí quyết thổi phồng, khoét sâu những sự việc nhạy cảm mà dư luận xã hội quan lại tâm; tạo nên bức xúc, nghi ngờ, bất bình vào quần chúng.

These subjects tried lớn inflate và exacerbate sensitive issues that receive attention of public opinion; causing irritation, doubt & discontent among the masses.

15. Buổi tối 18/4, Phó túng thư Thành ủy thủ đô Đào Đức Toàn cho thấy thêm Thường trực Thành ủy vẫn phân công chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung chủ động tiếp xúc, hội thoại và xử lý bức xúc của tín đồ dân thị xã Mỹ Đức.

In the evening of 18 April, deputy chief of the committee of các buổi party members of the capital of hà nội Đào Đức Toàn stated that they delegated mayor Nguyễn Đức tầm thường to meet, discuss & solve the pressing issues of the people of the district of Mỹ Đức.

16. Ông ta cấm giới thống đốc thông qua những luật đạo mang tính thúc bách và bức xúc , trừ phi ngưng xúc tiến chúng để ngóng ông ta phê chuẩn và trong những khi đình chỉ bởi thế , ông ta lại bỏ mặc luôn , chẳng bận tâm gì về bọn chúng nữa .

He has forbidden his governors to lớn pass laws of immediate và pressing importance , unless suspended in their operation till his assent should be obtained ; và when so suspended , he has utterly neglected lớn attend lớn them .