Các bên liên quan là gì

      62

Bowen (1953) là người đầu tiên đưa ra tư tưởng CSR là nghĩa vụ thực hiện đầy đủ và bằng phẳng giá trị công dụng xã hội của tổ chức; mà điều này sẽ được nhận thức bởi các bên liên quan của họ. Nỗ lực vì lưu ý đến cả xã hội rộng lớn, doanh nghiệp buộc phải quan tâm, làm chủ mối tình dục với những bên liên quan (Clarkson, 1995). Đồng quan điểm này, Mandhachitara cùng Poolthong (2011), Pérez và tập sự (2013); Lee và tập sự (2015); Perez và del Bosque (2014, 2015), Khan và tập sự (2015) cũng đến rằng đối tượng mục tiêu thiết yếu của CSR nhưng mà doanh nghiệp cần quan tâm để gia công hài lòng là những bên liên quan.

Bạn đang xem: Các bên liên quan là gì

Lý thuyết các bên tương quan (stakeholder theory) được xem là một vào những kim chỉ nan trọng trọng điểm tạo căn nguyên cho sự cách tân và phát triển của nghành nghề dịch vụ nghiên cứu về CSR. Freeman (1984), những bên tương quan là các cá nhân hoặc đội (ví dụ như: khách hàng hàng, nhân viên, chủ sở hữu của doanh nghiệp, cộng đồng, người đóng cổ phần …) có thể tác rượu cồn hoặc bị tác động ảnh hưởng bởi việc hiện thực hóa thiên chức của một đội chức.


Ngoài ra, các bên tương quan còn được khái niệm là những người dân tham gia gồm một quyền thích hợp thức làm sao đó đối với doanh nghiệp (Hill với Jones, 1992) hay những người dân hoặc những nhóm chịu khủng hoảng rủi ro khi chi tiêu (bằng nhân lực hoặc tài chính) vào trong 1 công ty (Clarkson, 1995). Triết lý này khuyến cáo rằng những quyết định làm chủ không nên chỉ làm hài lòng các cổ đông hơn nữa hài lòng những bên liên quan như khách hàng và nhà cung cấp (Clarkson, 1995). Ông nhận định rằng có nhị nhóm những bên tương quan là team tự nguyện và nhóm không tự nguyện. Các bên liên quan mang tính tự nguyện chấp nhận, về phương diện khế ước, chịu một trong những rủi ro còn các bên liên quan không từ bỏ nguyện cũng nên chịu rủi ro khủng hoảng nhưng lại không có ngẫu nhiên mối contact nào cùng với doanh nghiệp.

Các bên liên quan hoàn toàn có thể tác rượu cồn một cách phê chuẩn hoặc phi chủ yếu thức, với tính cá thể hoặc đồng đội đến một đội chức với từ đó bao gồm thể tác động tích rất hoặc xấu đi đến tổ chức.

Xem thêm: Ngày Hết Hạn Tiếng Anh Là Gì : Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt, Ngày Hết Hạn Trong Tiếng Anh Là Gì

Thomas và Lee (1995) đã đưa ra mô hình các bên tương quan trong công ty như hình 2.2 bên dưới đây.

*

Theo Carroll (1999), các bên liên quan nên được xem xét trong triết lý CSR bao hàm người lao động, khách hàng hàng, nhà sở hữu, cộng đồng địa phương, cùng xã hội. Với mỗi bên liên quan thì doanh nghiệp lại có các trách nhiệm kinh tế, pháp luật, trách nhiệm đạo đức và từ thiện khác nhau. Ví như cùng nhắc đến trọng trách kinh tế của doanh nghiệp nhưng nhà đầu tư chi tiêu thì quan tâm đến kết quả tài chính, cộng đồng thì quan tâm doanh nghiệp đó ảnh hưởng gì đến việc tăng trưởng tài chính chung của quốc gia, quý khách hàng thì để ý đến chính sách giá thành hợp lý,…Đôi khi, những bên tương quan lại có kim chỉ nam mâu thuẫn nhau. Vì đó, doanh nghiệp lớn cần khẳng định tầm quan trọng của những bên tương quan trong từng tiến độ để phân phát triển cơ chế CSR cân nặng bằng nhu cầu của những bên liên quan.

Trong luận án này, tác giả tập trung đi sâu vào việc CSR theo kim chỉ nan khách hàng (CSR Customer – centric giỏi CSR Customer – Driven) vì quý khách là đối tượng đặc biệt quan trọng nhất trong hoạt động của doanh nghiệp cũng như thương hiệu.