In là gì

      74

Giới trường đoản cú là gì? Đâu là các giới trường đoản cú thường xuyên chạm mặt vào tiếng Anh với làm sao nhằm sử dụng giới tự chuẩn xác nhất? Hãy cùng Kênh Tuyển Sinh tìm hiểu nghỉ ngơi nội dung bài viết bên dưới đây?

> 14 thành ngữ giờ Anh mô tả tính biện pháp con người

> Bí quyết tự TED Translator: Cách học ngôn ngữ bắt đầu cực hiệu quả

*

Quý khách hàng đã hiểu phương pháp sử dụng giới từ đúng đắn chưa?

1. Giới trường đoản cú là gì?

Giới từ bỏ là gần như từ bỏ dùng để làm miêu tả mỗi dục tình của nhiều từ bỏ lép vế nó với các nhân tố không giống trong câu.

Bạn đang xem: In là gì

Đang xem: Sau in là gì

Ví dụ

I went into the room. (“The room” là tân ngữ của giới từ bỏ “into”)

I was sitting in the room at that time. (“The room” là tân ngữ của giới từ bỏ “in”)

2. Phân loại giới từ

Những giới trường đoản cú thông dụng

Giới trường đoản cú chỉ thời gian-At : vào lúc ( thường đi cùng với giờ )-On : vào ( thường đi cùng với ngày )-In : vào ( thường đi với tháng, năm, mùa, nạm kỷ )-Before: trước -After : sau -During : ( trong khoảng) ( đi với danh tự chỉ thời gian )
Giới từ bỏ chỉ khu vực chốn

-At : tại ( sử dụng đến xứ sở nhỏ dại nhỏng ngôi trường học, Sảnh bay…)

-In : vào (chỉ sống bên phía trong ) , sống (xứ sở phệ đô thị, thức giấc ,quốc gia, châu lục…)

-On,above sầu,over : trên

_On : nghỉ ngơi trên mà lại chỉ tiếp xúc bề mặt.

Giới từ bỏ chỉ sự chuyển dịch-To, inkhổng lồ, onto lớn : dến+to: chỉ hướng tiếp cận cho tới bạn,trang bị,vị trí.+into: tiếp cận cùng vào bên phía trong đồ vật,vị trí đó+onto: tiếp cận và tiếp xúc mặt phẳng,sống phía quanh đó cùng của thiết bị,địa điểm-From: chỉ xuất phát nguồn gốc Ex: i come from vietnamese-Across : ngang qua Ex: He swims across the river. ( anh ta bơi ngang qua sông)-Along : dọc theo-Round,around,about: quanh
Giới từ chỉ thể cách-With : với -Without : ko, ko có-According to: theo-In spite of : khoác dù-Instead of : cụ vì
Giới tự chỉ mục đích-To : để-In order to : để-For : dùm, dùm cho-Ex: Let me vị it for you : để tôi có tác dụng nó dùm cho chính mình. -So as to: để
Giới tự chỉ ngulặng do-Thanks khổng lồ : dựa vào ở-Ex: Thanks lớn your help, I passed the exam ( nhờ sự giúp đnghỉ ngơi của người tiêu dùng mà lại tôi thi đậu).-Through : vì chưng, vì-Ex: Don”t die through ignorance ( đừng khai tử do thiếu thốn hiểu biết).-Because of : chính vì -Owing lớn : nhờ sinh sống, vì ở-Ex: Owing lớn the drought,crops are short ( vị hạn hán yêu cầu mùa màng thất bát)-By means of : dựa vào, bằng phương tiện

Ý nghĩa của các loại giới từ 

Giới từÝ nghĩa
About

Xung quanh: I looked about her :tôi nhìn bao quanh cô ấy

Khắp địa điểm, quanh quẩn: He walked about the yard. hắn đi xung quanh sảnh.

Khoảng chừng: It is about 3 km : độ khoảng 3km

Về: What vì you think about that? chúng ta ngủ gì về điều đó?

Against

Chống lại, trái với: struggle against … đương đầu kháng lại

Đụng phải: He ran against the trunk :hắn chạy va vào gốc cây.

Dựa vào: I placed her her against the trunk :Tôi nhằm cô ấy nhờ vào nơi bắt đầu cây.

So với: The class now has 50 students against 40 last years : lớp gồm 50 học viên so với 40 học viên năm ngoái.

Chuẩn bị, dự trù: I saved $2,000 against my study next year : tôi nhằm dành riêng 2.000 đô sẵn sàng đến vấn đề học năm tiếp theo.

At

Tại ( nơi chốn ): The teacher is at the desk: Cô giáo sẽ sinh hoạt tại bàn làm việc.

Lúc ( thời gian): I get up at 6.00 : Tôi ngủ dậy lúc 6 tiếng.

At work: Đang có tác dụng việc

At play: Đang chơi

At ease: Thoải mái

At war: Đang có chiến tranh

At peace: Đang hòa bình

Rush at SB: Lao về phía ai

Point at: chỉ vào: The teacher pointed at me.

Chỉ số lượng: I estimated the class at 50.

By

Kế bên, cạnh: I sat by her.

Ngang qua: She passed by my house.

Bởi: The cake was made by me.

Tại chổ Ex: I took her by the hvà. tôi cầm tay cô ấy.

Theo: Don”t judge people by their appearances.

Chỉ sự đo lường: They sell beer by the litter.

For

Vì, cho: I bring something for you.

Xem thêm: Là Gì? Nghĩa Của Từ Bí Quyết Tiếng Anh Là Gì Bí Quyết Để Học Nói Tiếng Anh Một Cách Hiệu Quả

Chỉ thời gian: I have sầu lived here for 2 years.

Chỉ nguyên do: I was punished for being lazy.

Chỉ chiều hướng: She left for Hanoi.

Chỉ sự trao đổi: I paid $3 for that book.

From

Từ (một nơi nào kia ): I went from trang chủ.

Chỉ nguồn gốc: I am from Hanoi.

Từ + thời gian: From Monday khổng lồ Saturday.

Chỉ sự khác biệt: I am different from you.

Chỉ ngulặng nhân: I suffer from headaches.

In

Chỉ chỗ chốn:

Chỉ thời gian: Buổi : In the moning Từ tháng trlàm việc lên: in May , in spring, in 2008, in the 19th century.

Chỉ trạng thái:

Be in debt: mắc nợ Be in good health : tất cả sức khỏe Be in danger : bị gian nguy Be in bad health : tốt nhức yếu đuối Be in good mood : đã hoan hỉ Be in tears : đang khóc

3. Hình thức của giới từ trong Tiếng Anh

Giới tự đơn (simple prepositions)Là giới từ bỏ bao gồm một chữ : in, at, on, for, from, to lớn, under, over, with …
Giới tự đôi (double prepositions)Là giới từ bỏ được tạo ra bằng phương pháp thích hợp 2 giới trường đoản cú 1-1 lại :Inkhổng lồ, onlớn, upon, without, within, underneath, throughout, from among muốn …

Ví dụ: 

The boy runs inkhổng lồ the room.He fell onto lớn the road.I chose her from aao ước the girls.

Giới tự kép (compound prepositions)Là giới tự được chế tạo thành bằng tiếp đầu ngữ a hoặc be: About, aý muốn, across , amidst, above, against, Before, behind, beside, beyond, beneath, between, below…
Giới trường đoản cú vì phân từ (participle prepositions)

According lớn (tùy theo), during (vào khoảng), owing khổng lồ (vì chưng ở), pending (trong khi) , saving = save sầu = except ( bên cạnh ), notwithstanding ( tuy nhiên ) , past ( hơn, qua ) considering (xét theo) concerning/ regarding /touching ( về sự việc, về ), excepting = except ( không tính )

Ví dụ:She is very intelligent, considering her age.

Cụm trường đoản cú được sử dụng như giới từ: Giới từ các loại này bao gồm cả một cụm từ 

Because of (do vì)By means of (vì chưng, bởi cách)In spite of (khoác dù)In opposition to (đối nghịch với )On account of (vì vì)In the place of (cố gắng vì)In the sự kiện of (giả dụ mà)

Ví dụ: In the sự kiện of my not coming, you can come trang chủ.With a view to (cùng với dự định để)

Ví dụ: I learn English with the view of going abroad.

For the shake of (vì)

Ví dụ: I write this lesson for the shake of your progress. On behalf of (thay mặt cho)

Ví dụ: On behalf of the students in the class, I wish you good health.In view of (xét về)

Ví dụ: In view of age, I am not very old. With reference khổng lồ ( về sự việc, contact tới)

Ví dụ: I sover this book to you with reference lớn my study.( tôi gửi chúng ta cuốn sách này có contact tới sự việc học tập của mình. )

Giới tự trá hình: Đây là nhóm giới từ được ẩn trong hiệ tượng khácAt 7 o”clock ( o” = of ): Lúc 7 giờ

*

Tổng quan tiền các giới tự thường chạm chán vào giờ đồng hồ Anh

4. Cách thực hiện giới từ trong tiếng Anh 

Trong giờ Anh, người ta chẳng thể đề ra các quy phương tiện về những phép dùng giới từ mang tính thắt chặt và cố định cho mỗi giới từ kia – cùng một giới từ, Khi đi với trường đoản cú loại không giống nhau thì tạo nên nghĩa khác biệt. Vậy chúng ta đề xuất học trực thuộc mỗi khi gặp cần cùng học tập ngay lập tức từ cơ hội thuở đầu.

FormulaExample
Sau TO BE, trước danh từ

The book is on the table (Quyển sách sống bên trên bàn)

I will study in Australia for 2 years (Tôi sẽ học sinh sống Úc vào 2 năm)

Sau rượu cồn từ: Có thể lập tức sau đụng trường đoản cú, hoàn toàn có thể bị 1 từ bỏ không giống chen thân hễ từ bỏ và giới tự.

I live sầu in Ho Chi Minc City (Tôi sống ở TP.. Hồ Chí Minh)

Take off your hat! (Cởi nón của khách hàng ra!)

I have an air-conditioner, but I only turn it on in summer. (Tôi gồm sản phẩm giá buốt, tuy thế tôi chỉ nhảy nó lên vào mùa hè)

Sau tính từ:

I”m not worried about living in a foreign country. (Tôi không còn lo ngại về câu hỏi sống sinh sống nước ngoài)

He is not angry with you. (Anh ấy không giận bạn)

5. Một số sai lầm thường xuyên chạm mặt khi thực hiện giới từ

Lỗi saiExample
Suy luận từ bỏ cách dùng vẫn gặp trước đóTrước đó ta gặp gỡ : worry about : lo lắng về Lần sau gặp gỡ chữ : disscuss _____ ( bàn thảo về ) cụ là ta suy ra tự câu bên trên cơ mà điền about vào, cụ là sai.
Không nhận ra là giới từ thay đổi vì thấy và một danh từ:Trước đó ta gặp mặt : in the morning Thế là lúc chạm chán : ___ a cold winter morning, thấy morning nên lựa chọn ngay lập tức IN, trong khi đúng buộc phải sử dụng ON.
Bị giờ Việt ảnh hưởng :Tiếng Việt nói: thanh lịch với ai nên lúc chạm mặt : polite (lịch lãm ) tức khắc sử dụng tức thì WITH (với), trong lúc câu đúng đề nghị dùng TO.

Theo Kênh Tuyển Sinc tổng hợp