Chi phí bán hàng tiếng anh là gì

      38

Thuật ngữ giờ anh chăm ngành kế toán thông dụng - Để công việc của chúng ta được thuận lợi và dễ dàng hơn, bạn không thể không có kiến thức về tiếng Anh siêng ngành. Đối với ngành kế toán cũng vậy. Sau đây, chúng tôi sẽ tổng hợp list từ vựng giờ anh chăm ngành kế toán - kiểm toán mà các bạn hay chạm mặt trong nghành nghề này, hy vọng chúng sẽ giúp các bạn dễ dàng làm việc trong môi trường kế toán- truy thuế kiểm toán bằng giờ đồng hồ Anh dễ dàng hơn.

Bạn đang xem: Chi phí bán hàng tiếng anh là gì

Bạn vẫn xem: bỏ ra phí bán hàng tiếng anh là gì


*

** Dưới đó là những tự vựng giờ Anh chăm ngành kế toán thông dụng nhất hiện nay, cùng cửa hàng chúng tôi tìm phát âm qua nhé!

1. Accounting entry: cây viết toán

2. Accrued expenses: ngân sách phải trả

3. Accumulated: lũy kế

4. Advanced payments to suppliers : Trả trước người bán

5. Advances to employees: tạm bợ ứng

6. Assets: Tài sản

7. Balance sheet: Bảng phẳng phiu kế toán

8. Bookkeeper: người lập báo cáo

9. Capital construction: phát hành cơ bản

10. Cash: chi phí mặt

11. Cash at bank: Tiền giữ hộ ngân hàng

12. Cash in hand : Tiền mặt tại quỹ

13. Cash in transit: Tiền vẫn chuyển

14. Check and take over: nghiệm thu

15. Construction in progress: giá cả xây dựng cơ phiên bản dở dang

16. Cost of goods sold: giá vốn chào bán hàng

17. Current assets: gia tài lưu rượu cồn và đầu tư ngắn hạn

18. Current portion of long-term liabilities: Nợ nhiều năm hạn mang đến hạn trả

19. Deferred expenses: ngân sách chờ kết chuyển

20. Deferred revenue: người mua trả tiền trước

21. Depreciation of fixed assets: Hao mòn luỹ kế tài sản cố định và thắt chặt hữu hình

22. Depreciation of intangible fixed assets: Hoa mòn luỹ kế tài sản cố định vô hình

23. Depreciation of leased fixed assets: Hao mòn luỹ kế tài sản cố định thuê tài chính

24. Equity and funds: Vốn với quỹ

25. Exchange rate differences: Chênh lệch tỷ giá

26. Expense mandate: ủy nhiệm chi

27. Expenses for financial activities: giá thành hoạt rượu cồn tài chính

28. Extraordinary expenses: giá cả bất thường

29. Extraordinary income: thu nhập bất thường

30. Extraordinary profit: lợi tức đầu tư bất thường

31. Figures in: millions VND: Đơn vị tính: triệu đồng

32. Financial ratios: Chỉ số tài chính

33. Financials : Tài chính

34. Finished goods: kết quả tồn kho

35. Fixed asset costs: Nguyên giá tài sản cố định và thắt chặt hữu hình

36. Fixed assets: tài sản cố định

37. General & administrative expenses: đưa ra phí cai quản doanh nghiệp

38. Goods in transit for sale: Hàng gửi đi bán

39. Gross profit: lợi nhuận tổng

40. Gross revenue: lệch giá tổng

41. Income from financial activities: Thu nhập chuyển động tài chính

42. Instruments and tools: Công cụ, nguyên tắc trong kho

43. Intangible fixed asset costs: Nguyên giá tài sản cố định vô hình

44. Intangible fixed assets: Tài sản thắt chặt và cố định vô hình

45. Intra-company payables: phải trả những đơn vị nội bộ

46. Inventory : hàng tồn kho

47. Investment & development fund: Quỹ chi tiêu phát triển

48. Itemize: Mở đái khoản

49. Leased fixed asset costs: Nguyên giá bán tài sản cố định và thắt chặt thuê tài chính

50. Leased fixed assets: Tài sản cố định thuê tài chính

51. Liabilities: Nợ đề xuất trả

52. Long-term borrowings: Vay dài hạn

53. Long-term financial assets: những khoản đầu tư chi tiêu tài chính dài hạn

54. Long-term liabilities: Nợ lâu năm hạn

55. Long-term mortgages, collateral, deposits: những khoản thế chấp, ký cược, ký kết quỹ nhiều năm hạn

56. Long-term security investments: Đầu tư kinh doanh thị trường chứng khoán dài hạn

57. Merchandise inventory: hàng hoá tồn kho

Bạn đã xem: Thuật ngữ giờ đồng hồ anh chuyên ngành kế toán thông dụng

58. Net profit: roi thuần

59. Net revenue: lợi nhuận thuần

60. Non-business expenditure source: Nguồn kinh phí sự nghiệp

61. Non-business expenditures: đưa ra sự nghiệp

62. Non-current assets: Tài sản cố định và chi tiêu dài hạn

63. Operating profit: lợi tức đầu tư từ chuyển động SXKD

64. Other current assets: gia tài lưu cồn khác

65. Other funds: Nguồn tởm phí, quỹ khác

66. Other long-term liabilities: Nợ lâu dài khác

67. Other payables: Nợ khác

68. Other receivables: các khoản đề nghị thu khác

69. Other short-term investments: Đầu tư thời gian ngắn khác

70. Owners" equity: nguồn ngân sách chủ sở hữu

71.

Xem thêm: Trọng Tâm Là Giao Điểm Của 3 Đường Gì ? Trọng Tâm Là Gì

Payables khổng lồ employees: nên trả người công nhân viên

72. Prepaid expenses: ngân sách trả trước

73. Profit before taxes: roi trước thuế

74. Profit from financial activities: lợi nhuận từ hoạt động tài chính

75. Provision for devaluation of stocks: Dự phòng tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá hàng tồn kho

76. Purchased goods in transit: Hàng sở hữu đang đi trên đường

77. Raw materials: Nguyên liệu, vật tư tồn kho

78. Receivables: các khoản cần thu

79. Receivables from customers: đề xuất thu của khách hàng hàng

80. Reconciliation: : đối chiếu

81. Reserve fund: Quỹ dự trữ

82. Retained earnings: Lợi nhuận chưa phân phối

83. Revenue deductions: những khoản giảm trừ

84. Sales expenses: giá thành bán hàng

85. Sales rebates: giảm giá bán hàng

86. Sales returns: Hàng bán bị trả lại

87. Short-term borrowings: vay ngắn hạn

88. Short-term investments: những khoản đầu tư chi tiêu tài thiết yếu ngắn hạn

89. Short-term liabilities: Nợ ngắn hạn

90. Short-term mortgages, collateral, deposits---- những khoản nỗ lực chấp, ký cược, ký quỹ ngắn hạn

91. Short-term security investments: Đầu tư thị trường chứng khoán ngắn hạn

92. Stockholders" equity: nguồn vốn kinh doanh

93. Surplus of assets awaiting resolution: gia sản thừa hóng xử lý

94. Tangible fixed assets: Tài sản cố định hữu hình

95. Taxes và other payables to lớn the State budget---- Thuế và những khoản nên nộp nhà nước

96. Total assets: tổng cộng tài sản

97. Total liabilities và owners" equity: tổng cộng nguồn vốn

98. Trade creditors: đề xuất trả cho người bán

99. Treasury stock: cổ phiếu quỹ

100. Welfare and reward fund: Quỹ khen thưởng cùng phúc lợi

** Một số trường đoản cú vựng chăm ngành khi kế toán thao tác với ngân hàng:

1. Account holder: chủ tài khoản

2. Accounts payable: tài số tiền nợ phải trả

3. Accounts receivable: thông tin tài khoản phải thu

4. Accrual basi: phương pháp kế toán dựa trên dự thu – dự chi

5. Amortization: khấu hao

6. Arbitrage: kiếm lãi chênh lệch

7. Bank card: thẻ ngân hàng

8. Bond: trái phiếu

9. Boom: sự tăng vọt (giá cả)

10. Capital: vốn

11. Cardholder: nhà thẻ

12. Cash basis: phương pháp kế toán dự trên thực thu – thực chi

13. Certificate of deposit: chứng từ tiền gửi

14. Clear: thanh toán giao dịch bù trừ

15. Cost of capital: túi tiền vốn

16. Crossed cheque: Séc thanh toán bằng đưa khoảng

17. Debit balance: số dư nợ

18. Debit: ghi nợ

19. Debt: khoản nợ

20. Deficit: thâm nám hụt

21. Deposit money: chi phí gửi

22. Depreciation: sự bớt giá

23. Dividend: lãi cổ phần

24. Draw: rút

25. Letter of authority: thư ủy nhiệm

26. Non-card instrument: phương tiện giao dịch thanh toán không cần sử dụng tiền mặt

27. Statement: sao kê (tài khoản)

28. Treasury bill: kỳ phiếu kho bạc

29. Treasury stock: cp ngân quỹ

** Một số từ vựng liên quan đến kế toán tài chính quản trị: 1. Accounting: Kế Toán

2. General và administrative expenses: đưa ra phí thống trị doanh nghiệp

3. Corporate income tax : Thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp

4. Expenses for financial activities: ngân sách chi tiêu hoạt cồn tài chính

5. Financial ratios : Chỉ số tài chính

6. Long-term borrowings: Vay lâu năm hạn

7. Auditing: Kiểm toán

8. Tangible fixed assets: Tài sản cố định hữu hình

9. Certified public accountant (cpa): kế toán tài chính viên công hội chứng (cpa)

10. Issued capital: Vốn phân phát hành

11. Working capital: Vốn giữ động

12. Carrying cost: chi phí bảo tồn hàng lưu kho

13. Cash discounts: khuyến mãi tiền mặt

14. Historical cost principle : nguyên tắc giá gốc

** Các công thức trong giờ đồng hồ anh tiếp xúc chuyên ngành kế toán:

Cost of goods sold/ cost of sales ( giá vốn hàng bán ) = Opening Inventory + Purchase – Closing Inventory ( áp dụng đối với doanh nghiệp thương mại là nhà yếu)

Mark-up profit rate = Sales – cost of goods sold)/ Cost of goods sold

Income tax expense = Income tax rate x PBIT

Profit after tax = PBIT – Income tax expense

Gross profit = Sales – cost of goods sold

Margin profit rate = Sales – cost of goods sold)/ Sales

Purchase = Closing Trade Payable – Opening Trade Receivable + Received Discount + Cash paid lớn supplier + Contra between trade receivable and trade payable = số dư nợ bắt buộc trả cuối kỳ – số dư nợ nên trả thời điểm đầu kỳ + các khoản chiết khấu nhận được + các khoản tiền nợ trả mang đến nhà hỗ trợ + bù trừ giữa nợ nên thu cùng nợ đề nghị trả.

Carrying amount = Cost – accumulated depreciation = giá trị còn sót lại = tổng – khấu hao lũy kế

Cost of manufactured = Opening Work in progress + Sum of production cost – Closing Work in progress

** Các ký hiệu viết tắt trong giờ đồng hồ anh giao tiếp chuyên ngành kế toán:

GAAP: Generally Accepted Accounting Principles

IAS: International Accounting Standards

IFRS: International Financial Reporting Standards

IASC: International Accounting Standards Committee

EBIT: earning before interest & tax

EBITDA: earnings before interest, tax, depreciation and amortization

COGS: cost of goods sold

FIFO (First In First Out): phương pháp nhập trước xuất trước

LIFO (Last In First Out): phương thức nhập sau xuất trước từ

Bài viết: Thuật ngữ giờ anh chuyên ngành kế toán tài chính thông dụng

Để rất có thể làm tốt hơn trong từng nghành nghề dịch vụ của ngành kế toán, thì ngay cất cánh giờ các bạn cần triết lý xu hướng trở nên tân tiến trong sự nghiệp của mình. Mà rất có thể cách tốt và tác dụng nhất bay giờ là không ngừng nâng cao kiến thức tương tự như kinh nghiệm có tác dụng việc của bản thân qua những khóa giảng dạy kế toán ở các trung tâm.