Chỉ số axit là gì

Bài viết góp các em củng thay kiến thức và kỹ năng về làm phản ứng xà phòng hóa cùng biết cách xác định các chỉ số chất béo: chỉ số axit, chỉ số xà chống hóa, chỉ số este...Bạn sẽ xem: Chỉ số axit là gì

Phản ứng xà phòng hóa của hóa học béo. Xác định chỉ số hóa học phệ.

Bạn đang xem: Chỉ số axit là gì

1. Kiến thức liên quan:

a. Phản ứng xà phòng chất hóa học béo:

- là phản ứng của chất béo với dung dịch kiềm NaOH/KOH, tạo thành grixerol cùng các thành phần hỗn hợp những muối bột Na/K. Hỗn hợp những muối bột này chính là xà chống.

 

*

 - Là làm phản ứng ko thuận nghịch.

b. Các chỉ số chất béo:

- Chỉ số axit: là số miligam KOH phải nhằm trung hòa axit to thoải mái có vào 1g hóa học Khủng.

- Chỉ số xà phòng hóa: là số miligam KOH đề nghị để xà chống hóa glixerit và dung hòa axit mập tự do vào 1g chất phệ.

- Chỉ số este: là số miligam KOH bắt buộc nhằm xà phòng hóa glixerit của một g hóa học lớn, là hiệu số giữa chỉ số xà phòng hóa còn chỉ số axit.

- Chỉ số I2: là số miligam I2 rất có thể cộng với 100g hóa học bự ko no.

Xem thêm: Cách Sử Dụng Hàm Sqrt Trong Excel Là Gì, Sqrt (Hàm Sqrt)

2. ví dụ như minch họa:

lấy một ví dụ 1:

Khi xà chống hóa 2,52g chất béo A yêu cầu 90ml dung dịch KOH 0,1M. Mặt khác, xà phòng hóa trọn vẹn 5,04g chất lớn A thu được 0,53g glixerol. Tìm chỉ số axit và chỉ số xà chống hóa.

Lời giải:

Có: mKOH = 0,09.0,1.56.1000= 504 mg

=> Chỉ số xà phòng hóa: = 200 mg.

Phản ứng xà chống hóa:

(RCOO)3C3H5 + 3KOH ---> C3H5(OH)3 + 3RCOOK

nKOH= 3nglixerol = 3.(frac0,5392)

=> mKOH = nKOH.56

=> số miligam KOH buộc phải nhằm xà chống hóa 1g hóa học bự = (fracm_KOH5,04)= (frac3.0,53.56.100092.5,04)= 192 mg

=> chỉ số este của chủng loại chất phệ = chỉ số xà chống hóa - chỉ số axit

=> chỉ số axit = chỉ số xà phòng hóa - chỉ số este = 200 - 192 = 8 mg

 

Ví dụ 2:

Để hòa hợp lượng axit tự do thoải mái tất cả vào 14g một mẫu mã hóa học béo, phải 15ml dung dịch KOH 0,1M. Tính chỉ số axit của mẫu chất mập.

Lời giải:

mKOH= 15.0,1.56= 84 mg

=> số miligam KOH nên dùng làm trung hòa lượng axit tự do vào 1g chủng loại hóa học bự là: 84/14 = 6 mg

=> chỉ số axit của mẫu mã chất lớn là: 6

lấy một ví dụ 3:

Để dung hòa 10g một chất Khủng có chỉ số axit là 5,6 đề xuất cần sử dụng bao nhiêu gam NaOH?

Lời giải:

Mẫu hóa học mập bao gồm chỉ số axit là 5,6 => Ta có:

Cđọng hòa hợp 1g chất Khủng yêu cầu 5,6 mgKOH=> khớp ứng với 4mg NaOH

Vậy: trung hòa 10g chất to ----------------------------------- 40mg = 0,04g NaOH

=> Cần 0,04g NaOH.

lấy ví dụ 4: 

xà chống hóa 1kg chất to gồm chỉ số axit là 2,8 nên cần sử dụng 350 ml dung dịch KOH 0,1M. Khối lượng glixerol chiếm được là bao nhiêu?

Lời giải:

biện pháp 1: 

nKOH = 0,35.1 = 0,35 mol => mKOH = 0,35.56.1000=19600 mg

 => chỉ số xà phòng hóa của mẫu hóa học phệ là: = 19,6 mg

=> chỉ số este = chỉ số xà phòng hóa – chỉ số axit = 19,6 – 2,8 = 16,8mg

(RCOO)3C3H5 + 3KOH --- C3H5(OH)3 + 3RCOOK (1)

1g 16,8mg

1kilogam 16,8g

=> nglixerol = (frac13.n_KOH)(1) = (frac16,83.56)= 0,1 mol

=> mglixerol = 9,2 g

phương pháp 2: 

KOH + RCOOH RCOOK + H2O (1)

3KOH + (R'COO)3C3H5 3R'COOK + C3H5(OH)3 (2)

 nKOH (1) = 

*

*

 nKOH (2) = 0,1 mol

=> mC3H5(OH)3 =9,2 gam

3. các bài luyện tập trường đoản cú giải:

Bài 1:Để xà phòng hóa 10kg chất to tất cả chỉ số axit bằng 7, người ta cho chất Khủng đó tính năng với dung dịch cất 1,42kilogam NaOH. Sau làm phản ứng tất cả hổn hợp được dung hòa trọn vẹn vị 500ml dung dịch HCl 1 M.

a. Tính cân nặng glixerol với trọng lượng xà phòng ngulặng chất nhận được.

Xem thêm: Vì Sao Hạt Kín Là Ngành Tiến Hóa Nhất, Sinh Học 6 Đó

Bài 2: Xà phòng hoá 1 kg chất lớn gồm chỉ số axit bằng 7, chỉ số xà phòng hoá 200.Kân hận lượng glixerol nhận được là bao nhiêu?

Bài 3: Một loại mỡ bụng cất 70% triolein cùng 30% tristearin về cân nặng. Tính cân nặng xà chống thu được lúc xà chống hoá trọn vẹn 100kilogam chất ngấn mỡ đó bởi NaOH.

Bài 4: Một một số loại ngấn mỡ cất 40% triolein, 20% tripanmitin, 40% tristearin. Xà phòng hoá trọn vẹn m gam mỡ bụng trên bởi NaOH chiếm được 138 gam glixerol. Giá trị của m?

Bài 5: Để xà chống hoá 35kilogam triolein bắt buộc 4,939 kg NaOH chiếm được 36,207 kg xà chống. Xác định chỉ số axit của mẫu mã hóa học phệ bên trên. 

Các em thiết lập thêm BTTN về Phản ứng xà phòng chất hóa học lớn cùng Xác định chỉ số hóa học bự tại trên đây :)


Chuyên mục: Kiến Thức