Chủ nghĩa duy vật là gì

      289
*

*

*

*

*

GIỚI THIỆU ĐÀO TẠO - BỒI DƯỠNG Cao cung cấp lý luận thiết yếu trị Đại học tập Sau ĐH Bồi dưỡng theo chức vụ TUYỂN SINH KHOA HỌC HỢP TÁC QUỐC TẾ TIN TỨC - HOẠT ĐỘNG

Chulặng đề 2: Chủ nghĩa duy đồ gia dụng Mác xkhông nhiều với câu hỏi thành lập trái đất quan công nghệ mang lại lực lượng cán cỗ sinh sống VN hiện nay


Học viên nuốm được các tư tưởng, vấn đề, ngôn từ cơ bạn dạng về vấn đề thế giới quan lại của Chủ nghĩa Duy đồ gia dụng mác xít...


 

CHUYÊN ĐỀ 2: CHỦ NGHĨA DUY VẬT MÁC XÍT VỚI VIỆC XÂY DỰNG 

THẾ GIỚI QUAN KHOA HỌC CHO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ Tại NƯỚC TA HIỆN NAY

(Số ngày tiết : triết lý 05, thảo luận 02)

 

1. Mục tiêu bài giảng:

+ Tư tưởng: Hiểu đúng những vụ việc về thế giới quan của chủ nghĩa duy thứ macxít

+ Kiến thức: Học viên nỗ lực được những tư tưởng, luận điểm, ngôn từ cơ bản về vấn đề trái đất quan liêu của Chủ nghĩa Duy đồ gia dụng mác xít; Nắm được câu chữ phương pháp luận của công ty nghĩa Duy trang bị mácxít vào Việc nhận thức và vận động thực tiễn.

Bạn đang xem: Chủ nghĩa duy vật là gì

+ Kĩ năng:Phân tích được một giỏi nhiều hoạt động của thực tế dựa trên các bề ngoài cơ bản của chủ nghĩa Duy vật mác xít.

+ Thái độ: Chấp dìm câu chữ kim chỉ nan, chủ động áp dụng triết lý vào xử lý các sự việc của trong thực tiễn.

2. Chuẩn bị:

+ Vật chất: phấn, bảng, máy tính, đồ vật chiếu…

+ Người học: Chuẩn bị tài liệu, phương tiện đi lại, chính sách học hành.

+ Địa điểm:

Nơi học tập lí thuyết: giảng mặt đường.

3. Tài liệu nghiên cứu

1. C.Mác cùng Ph.Ăngtị, Toàn tập, T.21, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Thành, 1995,

2. V.I.Lênin, Toàn tập, T. 29, Nxb Tiến cỗ, Mátxcơva, 1981

3. C.Mác với Ph.Ăngghen, Toàn tập, T. 20, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1994

4. Học viện thiết yếu trị- hành chủ yếu Quanh Vùng I, Khoa Triết học tập, Giáo trình Triết học tập Mác- Lênin, tập 1, Nxb CTQG, thủ đô, 2010.

5. Học viện chủ yếu trị- hành chính Quanh Vùng I, Khoa Triết học, Giáo trình Triết học tập Mác- Lênin, tập 2, Nxb CTQG, TP.. hà Nội, 2010.

7. PGS, TS Trần Thành(chủ biên), Triết học (phần 3), Các siêng đề triết học Mác- Lênin, nxb Chính trị- Hành thiết yếu, Thành Phố Hà Nội, 2010.

4. Nội dung:

I. Chủ nghĩa duy thiết bị macxit- Nội dung cùng sệt điểm

1.1. Chủ nghĩa duy vật dụng macxit quan niệm về bản chất của gắng giới

- Quan niệm về thiết bị chất:

+ Quan niệm của công ty nghĩa duy đồ vật trước Mác về vật dụng chất.

+ Những thành trường đoản cú của công nghệ tự nhiên thời điểm cuối thế kỷ XIX vào đầu thế kỷ XX.

+ Định nghĩa thứ hóa học của Lênin, nội dung của có mang.

- Quan niệm về ý thức :

+ Nguồn nơi bắt đầu của ý thức : bắt đầu tự nhiên và thoải mái, bắt đầu làng hội.

+ Bản hóa học của ý thức : tính mục tiêu, tính lành mạnh và tích cực, tính chủ động và tính sáng tạo.

- Quan niệm về mối quan hệ giữa trang bị chất và ý thức :

+ Vai trò đưa ra quyết định của đồ vật hóa học đối với ý thức.

Xem thêm: Sau To Be Là Loại Từ Gì ? Vị Trí Của Các Từ Loại Trong Câu

+ Vai trò của sự ảnh hưởng trở lại của ý thức so với đồ vật chất.

- Ngulặng tắc phương thức luận: cơ chế khách hàng quan

+ Nguyên ổn tắc tôn kính khách quan :

+ Nguyên tắc đẩy mạnh chức năng cồn nhà quan

1.2. Chủ nghĩa duy thứ macxit – quả đât quan lại khoa học

1.2.1. Thế giới quan liêu cùng phương châm của thế giới quan :

- Thế giới quan tiền, các vẻ ngoài cơ bản của trái đất quan.

- Chức năng của trái đất quan 

1.2.1. Tính công nghệ của Chủ nghĩa duy đồ vật macxit

- Chủ nghĩa duy vật dụng mácxkhông nhiều được phát hành bên trên đại lý bao quát rất nhiều thành từ của khoa học tự nhiên.

- Chủ nghĩa duy đồ gia dụng mácxkhông nhiều được xây cất bên trên cơ sở bao hàm rất nhiều thành từ bỏ của kỹ thuật xóm hội với sự cải tiến và phát triển của trong thực tế làng mạc hội.

- Chủ nghĩa duy thiết bị macxít là hiệu quả của việc thừa kế đầy đủ tứ tưởng tinh hoa của thế giới.

II. Xây dựng quả đât quan liêu công nghệ đến đội ngũ cán cỗ ngơi nghỉ việt nam hiện giờ.

2.1. Vai trò của nhân loại quan liêu kỹ thuật so với đội ngũ cán bộ hiện nay

- Trang bị quả đât quan duy đồ dùng.

- Hình thành năng lực tứ duy kỹ thuật.

- Khắc phục với ngăn uống phòng ngừa bệnh chủ quan duy ý chí.

2.2. Chủ nghĩa duy trang bị mác xít cùng với Việc tu dưỡng quả đât quan lại kỹ thuật cho đội ngũ cán cỗ vào tiến độ hiện nay nay

- Đội ngũ cán bộ đề nghị cửa hàng triệt ý kiến duy vật dụng biện chứng vào vào quy trình nhận thức và chuyển động thực tiễn.

- Đội Ngũ Nhân Viên Cán Bộ bắt buộc phát huy năng lực trí tuệ sáng tạo của bản thân mình trong quy trình nhấn thức cùng vận động thực tiễn.

- Đội Ngũ Nhân Viên bắt buộc tăng cường khả năng phê phán cùng từ bỏ phê phán trong quy trình nhấn thức.

- Đội Ngũ Nhân Viên đề xuất nâng cấp kĩ năng áp dụng những học thức vào trong qua trình chuyển động trong thực tế.

5. Vấn đề thảo luận:

- Sự khác biệt cơ bản thân quan niệm của công ty nghĩa duy vật trước mác với ý niệm của Lênin về phạm trù vật dụng chất?

- Làm rõ ý niệm của triết học Mác- Lênin về trình bày phản chiếu.

- Phân biệt nhân tố một cách khách quan với nhân tố công ty quan?

6. Nội dung ôn tập:

- Định nghĩa đồ gia dụng chất của Lênin với ngôn từ của định nghĩa?

- Quan niệm của triết học Mác- Lênin về ý thức, bản chất của ý thức?

- Quan niệm của triết học Mác- Lênin về mối quan hệ giữa thiết bị hóa học cùng ý thức?

- Ý nghĩa phương thức luận của mối quan hệ biện bệnh thân đồ gia dụng hóa học cùng ý thức?

- Vận dụng hiệ tượng một cách khách quan so với quy trình vận động trong thực tế sinh sống cơ sở?