Công an phường tiếng anh là gì

      46

Tên ban ngành nhà nước hay cơ cấu tổ chức cơ quan bên nước bằng tiếng Anh cũng thu hút các biên dịch quan tâm, may mắn thông qua Phụ lục thông tứ số 03/2009/TT-BNG khí cụ tên giờ đồng hồ Anh của những cơ quan ban ngành đoàn thể của Việt Nam, nhằm thống nhất việc dùng giờ đồng hồ Anh giữa các ban ngành sở cùng với nhau.Bạn sẽ xem: Trưởng công an giờ anh là gì

chúng ta cùng tìm hiểu.

Bạn đang xem: Công an phường tiếng anh là gì

Phụ lục thông tư số 03/2009/TT-BNG

Thông tứ số 06/2015/TT-BTP về thi hành quy định công chứng


*

Tóm tắt nội dung

Tên quốc hiệu, thương hiệu cơ quan, dịch vụ lãnh đạo, công chứng bởi tiếng Anh1.

Bạn đang xem: Công an phường tiếng anh là gì

Quốc hiệu, chức danh quản trị nước, Phó chủ tịch nước tiếng Anh là gì?2. Thương hiệu của chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang bộ3. Tên của những Cơ quan tiền thuộc thiết yếu phủ4. Chức vụ Thủ tướng, Phó Thủ tướng thiết yếu phủ, những Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ5. Văn phòng chủ tịch nước và chức vụ Lãnh đạo Văn phòng6. Tên chung của các đơn vị ở trong Bộ, cơ quan ngang bộ7. Chức danh từ cung cấp Thứ trưởng và tương đương đến chuyên viên các Bộ, phòng ban ngang Bộ8. Chức danh của Lãnh đạo các Cơ quan lại thuộc thiết yếu phủ9. Tên của những đơn vị và chức vụ Lãnh đạo của những đơn vị cấp tổng viên (Tổng cục, Ủy ban …)10. Tên thủ đô, thành phố, tỉnh, quận, huyện, buôn bản và những đơn vị trực thuộc11. Chức danh lãnh đạo, cán bộ công chức cơ quan ban ngành địa phương những cấp

Tên quốc hiệu, thương hiệu cơ quan, công tác lãnh đạo, công chứng bởi tiếng Anh

Phú lục phát hành kèm theo Thông tư số: 03/2009/TT-BNG ngày 09 mon 7 năm 2009 về dẫn dịch Quốc hiệu, tên các cơ quan, đơn vị chức năng và chức vụ lãnh đạo, cán cỗ công chức trong hệ thống hành chính nhà nước lịch sự tiếng Anh để thanh toán giao dịch đối ngoại

1. Quốc hiệu, chức danh chủ tịch nước, Phó quản trị nước tiếng Anh là gì?

Tên tiếng ViệtTên tiếng AnhViết tắt (nếu có)
Nước cộng hòa xóm hội chủ nghĩa nước ta tiếng Anh là gì?

Nước cùng hòa xã hội công ty nghĩa Việt Nam

Nước cộng hòa làng mạc hội nhà nghĩa việt nam tiếng Anh là Socialist Republic of Viet NamSRV
Chủ tịch nước cùng hòa xóm hội nhà nghĩa vn tiếng Anh là gì?Chủ tịch nước cộng hòa làng hội công ty nghĩa Việt NamChủ tịch nước cùng hòa buôn bản hội chủ nghĩa vn tiếng Anh là President of the Socialist Republic of Viet Nam
Phó quản trị nước cộng hòa buôn bản hội chủ nghĩa nước ta tiếng Anh là gì?Phó quản trị nước cộng hòa thôn hội nhà nghĩa Việt NamPhó quản trị nước cùng hòa buôn bản hội công ty nghĩa vn tiếng Anh là Vice President of the Socialist Republic of Viet Nam

2. Tên của thiết yếu phủ, những Bộ, phòng ban ngang bộ

Tên giờ ViệtTên tiếng AnhViết tắt (nếu có)
Chính che nước cùng hòa buôn bản hội công ty nghĩa Việt NamGovernment of the Socialist Republic of Viet NamGOV
Bộ Quốc phòng tiếng Anh là gì?Bộ Quốc phòngBộ Quốc phòng tiếng Anh là Ministry of National DefenceMND
Bộ Công an giờ đồng hồ Anh là gì?Bộ Công anBộ Công an tiếng Anh là Ministry of Public SecurityMPS
Bộ nước ngoài giao giờ đồng hồ Anh là gì?Bộ ngoại giaoBộ nước ngoài giao giờ đồng hồ Anh là Ministry of Foreign AffairsMOFA
Bộ bốn pháp giờ đồng hồ Anh là gì?Bộ bốn phápBộ bốn pháp tiếng Anh là Ministry of JusticeMOJ
Bộ Tài chủ yếu tiếng Anh là gì?Bộ Tài chínhBộ Tài bao gồm tiếng Anh là Ministry of FinanceMOF
Bộ công thương nghiệp tiếng Anh là gì?Bộ Công Thương

Bộ công thương nghiệp tiếng Anh là Ministry of Industry & TradeMOIT
Bộ Lao động – thương binh với Xã hội giờ đồng hồ Anh là gì?Bộ Lao đụng – thương binh cùng Xã hộiBộ Lao rượu cồn – thương binh với Xã hội tiếng Anh là Ministry of Labour, War invalids và Social AffairsMOLISA
Bộ Giao thông vận tải đường bộ tiếng Anh là gì?Bộ giao thông vận tảiBộ Giao thông vận tải đường bộ tiếng Anh là Ministry of TransportMOT
Bộ xây cất tiếng Anh là gì?Bộ Xây dựngBộ sản xuất tiếng Anh là Ministry of ConstructionMOC
Bộ thông tin và media tiếng Anh là gì?Bộ thông tin và Truyền thôngBộ tin tức và truyền thông tiếng Anh là Ministry of Information & CommunicationsMIC
Bộ giáo dục đào tạo và Đào chế tạo ra tiếng Anh là gì?Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạoBộ giáo dục và Đào chế tạo tiếng Anh là Ministry of Education and TrainingMOET
Bộ nông nghiệp và cải cách và phát triển nông xóm tiếng Anh là gì?Bộ nông nghiệp và cải tiến và phát triển nông thônBộ nông nghiệp trồng trọt và cách tân và phát triển nông thôn tiếng Anh là Ministry of Agriculture and Rural DevelopmentMARD
Bộ planer và Đầu tứ tiếng Anh là gì?Bộ kế hoạch và Đầu tưBộ planer và Đầu bốn tiếng Anh là Ministry of Planning and InvestmentMPI
Bộ Nội vụ giờ đồng hồ Anh là gì?Bộ Nội vụBộ Nội vụ giờ Anh là Ministry of home AffairsMOHA
Bộ Y tế tiếng Anh là gì?Bộ Y tếBộ Y tế giờ đồng hồ Anh là Ministry of HealthMOH
Bộ kỹ thuật và công nghệ tiếng Anh là gì?Bộ công nghệ và Công nghệBộ khoa học và công nghệ tiếng Anh là Ministry of Science & TechnologyMOST
Bộ Văn hóa, thể thao và phượt tiếng Anh là gì?Bộ Văn hóa, Thể thao với Du lịchBộ Văn hóa, thể thao và du ngoạn tiếng Anh là Ministry of Culture, Sports và TourismMOCST
Bộ tài nguyên và môi trường tiếng Anh là gì?Bộ Tài nguyên với Môi trườngBộ khoáng sản và môi trường thiên nhiên tiếng Anh là Ministry of Natural Resources và EnvironmentMONRE
Thanh tra cơ quan chỉ đạo của chính phủ tiếng Anh là gì?Thanh tra thiết yếu phủThanh tra cơ quan chính phủ tiếng Anh là Government InspectorateGI
Ngân hàng bên nước việt nam tiếng Anh là gì?Ngân hàng bên nước Việt NamNgân hàng đơn vị nước nước ta tiếng Anh là The State ngân hàng of Viet NamSBV
Ủy ban dân tộc tiếng Anh là gì?Ủy ban Dân tộcỦy ban dân tộc tiếng Anh là Committee for Ethnic AffairsCEMA
Văn phòng cơ quan chỉ đạo của chính phủ tiếng Anh là gì?Văn phòng chủ yếu phủVăn phòng cơ quan chính phủ tiếng Anh là Office of the GovernmentGO
* Ghi chú:

– Danh từ bỏ “Viet Nam” giờ đồng hồ Anh đưa sang tính từ là “Vietnamese”

– “Người Việt Nam” dịch lịch sự tiếng Anh là “Vietnamese”

– Sở hữu cách của danh trường đoản cú “Viet Nam” là “Viet Nam’s”

3. Tên của những Cơ quan lại thuộc thiết yếu phủ

Tên giờ đồng hồ ViệtTên giờ AnhViết tắt (nếu có)
Ban cai quản Lăng quản trị Hồ Chí Minh tiếng Anh là gì:

Ban quản lý Lăng quản trị Hồ Chí Minh

Ban thống trị Lăng chủ tịch Hồ Chí Minh tiếng Anh là Ho đưa ra Minh Mausoleum ManagementHCMM
Bảo hiểm làng hội nước ta tiếng Anh là gì?Bảo hiểm làng mạc hội Việt NamBảo hiểm thôn hội việt nam tiếng Anh là gì Viet phái mạnh Social SecurityVSI
Thông tấn xã việt nam tiếng Anh là gì?Thông tấn buôn bản Việt NamThông tấn xã nước ta tiếng Anh là Viet phái mạnh News AgencyVNA
Đài tiếng nói việt nam tiếng Anh là gì?Đài tiếng nói của một dân tộc Việt NamĐài tiếng nói việt nam tiếng Anh là Voice of Viet NamVOV
Đài Truyền hình việt nam tiếng Anh là gì?Đài truyền họa Việt NamĐài Truyền hình vn tiếng Anh là Viet phái nam TelevisionVTV
Học viện thiết yếu trị – Hành chính giang sơn Hồ Chí Minh giờ Anh là gì?Học viện thiết yếu trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí MinhHọc viện bao gồm trị – Hành chính non sông Hồ Chí Minh giờ Anh là Ho đưa ra Minh National Academy of Politics & Public AdministrationHCMA
Viện khoa học và technology Việt phái nam tiếng Anh là gì?Viện kỹ thuật và technology Việt NamViện khoa học và công nghệ Việt nam tiếng Anh là Viet nam giới Academy of Science & TechnologyVAST
Viện khoa học Xã hội nước ta tiếng Anh là gì?Viện khoa học Xã hội Việt NamViện kỹ thuật Xã hội việt nam tiếng Anh là Viet nam Academy of Social SciencesVASS

4. Chức danh Thủ tướng, Phó Thủ tướng chính phủ, những Bộ trưởng, Thủ trưởng ban ngành ngang bộ

Tên tiếng ViệtTên giờ Anh
Thủ tướng cơ quan chính phủ nước cộng hòa xã hội nhà nghĩa nước ta tiếng Anh là gì?Thủ tướng cơ quan chính phủ nước cộng hòa thôn hội chủ nghĩa Việt NamThủ tướng chính phủ nước nhà nước cùng hòa làng mạc hội chủ nghĩa vn tiếng Anh là Prime Minister of the Socialist Republic of Viet Nam
Phó Thủ tướng sở tại tiếng Anh là gì?Phó Thủ tướng thường trựcPhó Thủ tướng sở tại tiếng Anh là Permanent Deputy Prime Minister
Phó Thủ tướng giờ Anh là gì?Phó Thủ tướngPhó Thủ tướng giờ Anh là Deputy Prime Minister
Bộ trưởng cỗ Quốc chống tiếng Anh là gì?Bộ trưởng bộ Quốc phòngBộ trưởng bộ Quốc phòng tiếng Anh là Minister of National Defence
Bộ trưởng cỗ Công an giờ đồng hồ Anh là gì?Bộ trưởng bộ Công anBộ trưởng cỗ Công an giờ Anh là Minister of Public Security
Bộ trưởng cỗ Ngoại giao tiếng Anh là gì?Bộ trưởng cỗ Ngoại giaoBộ trưởng cỗ Ngoại giao giờ đồng hồ Anh là Minister of Foreign Affairs
Bộ trưởng bộ Tư pháp tiếng Anh là gì?Bộ trưởng cỗ Tư phápBộ trưởng bộ Tư pháp giờ đồng hồ Anh là Minister of Justice
Bộ trưởng bộ Tài chủ yếu tiếng Anh là gì?Bộ trưởng cỗ Tài chínhBộ trưởng cỗ Tài chính tiếng Anh là Minister of Finance
Bộ trưởng bộ Công Thương tiếng Anh là gì?Bộ trưởng cỗ Công ThươngBộ trưởng bộ Công Thương giờ đồng hồ Anh là Minister of Industry and Trade
Bộ trưởng bộ Lao động – thương binh và Xã hội giờ đồng hồ Anh là gì?Bộ trưởng bộ Lao cồn – mến binh và Xã hộiBộ trưởng bộ Lao động – yêu mến binh với Xã hội giờ đồng hồ Anh là Minister of Labour, War Invalids & Social Affairs
Bộ trưởng cỗ Giao thông vận tải tiếng Anh là gì?Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải vận tảiBộ trưởng bộ Giao thông vận tải đường bộ tiếng Anh là Minister of Transport
Bộ trưởng cỗ Xây dựng giờ đồng hồ Anh là gì?Bộ trưởng bộ Xây dựngBộ trưởng cỗ Xây dựng giờ Anh là Minister of Construction
Bộ trưởng Bộ thông tin và media tiếng Anh là gì?Bộ trưởng Bộ tin tức và Truyền thôngBộ trưởng Bộ thông tin và media tiếng Anh là Minister of Information and Communications
Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào sinh sản tiếng Anh là gì?Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạoBộ trưởng Bộ giáo dục đào tạo và Đào chế tạo tiếng Anh là Minister of Education and Training
Bộ trưởng Bộ nntt và phát triển nông xã tiếng Anh là gì?Bộ trưởng Bộ nntt và cách tân và phát triển nông thônBộ trưởng Bộ nntt và trở nên tân tiến nông xóm tiếng Anh là Minister of Agriculture và Rural Development
Bộ trưởng cỗ Kế hoạch cùng Đầu tư tiếng Anh là gì ?Bộ trưởng bộ Kế hoạch và Đầu tưBộ trưởng cỗ Kế hoạch với Đầu tư tiếng Anh là Minister of Planning và Investment
Bộ trưởng cỗ Nội vụ giờ đồng hồ Anh là gì?Bộ trưởng cỗ Nội vụBộ trưởng bộ Nội vụ tiếng Anh là Minister of trang chủ Affairs
Bộ trưởng bộ Y tế giờ đồng hồ Anh là gì?Bộ trưởng cỗ Y tếBộ trưởng cỗ Y tế giờ đồng hồ Anh là Minister of Health
Bộ trưởng bộ Khoa học và công nghệ tiếng Anh là gì?Bộ trưởng bộ Khoa học với Công nghệBộ trưởng bộ Khoa học và technology tiếng Anh là Minister of Science và Technology
Bộ trưởng bộ Văn hóa, thể thao và du ngoạn tiếng Anh là gì?Bộ trưởng cỗ Văn hóa, Thể thao với Du lịchBộ trưởng bộ Văn hóa, thể dục thể thao và phượt tiếng Anh là Minister of Culture, Sports & Tourism
Bộ trưởng bộ Tài nguyên và môi trường thiên nhiên tiếng Anh là gì?Bộ trưởng cỗ Tài nguyên cùng Môi trườngBộ trưởng cỗ Tài nguyên và môi trường tiếng Anh là Minister of Natural Resources & Environment
Tổng Thanh tra chính phủ tiếng Anh là gì?Tổng Thanh tra bao gồm phủTổng Thanh tra cơ quan chỉ đạo của chính phủ tiếng Anh là Inspector-General
Thống đốc ngân hàng Nhà nước vn tiếng Anh là gì?Thống đốc bank Nhà nước Việt NamThống đốc ngân hàng Nhà nước nước ta tiếng Anh là Governor of the State bank of Viet Nam
Bộ trưởng, chủ nhiệm Ủy ban dân tộc bản địa tiếng Anh là gì?Bộ trưởng, nhà nhiệm Ủy ban Dân tộcBộ trưởng, chủ nhiệm Ủy ban dân tộc tiếng Anh là Minister, Chairman/Chairwoman of the Committee for Ethnic Affairs
Bộ trưởng, công ty nhiệm Văn phòng cơ quan chính phủ tiếng Anh là gì?Bộ trưởng, công ty nhiệm Văn phòng chủ yếu phủBộ trưởng, nhà nhiệm Văn phòng chính phủ nước nhà tiếng Anh là Minister, Chairman/Chairwoman of the Office of the Government

5.

Xem thêm: Sân Si Nghĩa Là Gì? Ý Nghĩa Của Tham Sân Si Nghĩa Là Gì Tham Sân Si Là Gì

Văn phòng chủ tịch nước và chức vụ Lãnh đạo Văn phòng

Tên giờ đồng hồ ViệtTên giờ đồng hồ Anh
Văn phòng chủ tịch nước tiếng Anh là gì?Văn phòng chủ tịch nướcVăn phòng quản trị nước giờ Anh là Office of the President
Chủ nhiệm Văn phòng chủ tịch nước giờ Anh là gì?Chủ nhiệm Văn phòng chủ tịch nướcChủ nhiệm Văn phòng chủ tịch nước tiếng Anh là Chairman/Chairwoman of the Office of the President
Phó nhà nhiệm Văn phòng chủ tịch nước giờ Anh là gì?Phó công ty nhiệm Văn phòng chủ tịch nướcPhó công ty nhiệm Văn phòng quản trị nước tiếng Anh là Vice Chairman/Chairwoman of the Office of the President
Trợ lý chủ tịch nước giờ Anh là gì?Trợ lý quản trị nướcTrợ lý quản trị nước tiếng Anh là Assistant to the President

6. Tên chung của những đơn vị nằm trong Bộ, phòng ban ngang bộ

Tên tiếng ViệtTên giờ Anh
Văn phòng bộ tiếng Anh là gì?Văn phòng BộVăn phòng cỗ tiếng Anh là Ministry Office
Thanh tra cỗ tiếng Anh là gì?Thanh tra BộThanh tra bộ tiếng Anh là Ministry Inspectorate
Tổng viên tiếng Anh là gì?Tổng cụcTổng viên tiếng Anh là Directorate
Ủy ban tiếng Anh là gì?Ủy banỦy ban tiếng Anh là Committee/Commission
Cục tiếng Anh là gì?CụcCục giờ Anh là Department/Authority/Agency
Vụ giờ đồng hồ Anh là gì?VụVụ giờ đồng hồ Anh là Department
Học viện tiếng Anh là gì?Học việnHọc viện giờ đồng hồ Anh là Academy
Viện giờ đồng hồ Anh là gì?ViệnViện tiếng Anh là Institute
Trung tâm tiếng Anh là gì?Trung tâmTrung chổ chính giữa tiếng Anh là Centre
Ban giờ đồng hồ Anh là gì?BanBan tiếng Anh là Board
Phòng giờ Anh là gì?PhòngPhòng giờ đồng hồ Anh là Division
Vụ tổ chức Cán cỗ tiếng Anh là gì?Vụ tổ chức Cán bộVụ tổ chức triển khai Cán cỗ tiếng Anh là Department of Personnel & Organisation
Vụ Pháp chế tiếng Anh là gì?Vụ Pháp chếVụ Pháp chế giờ Anh là Department of Legal Affairs
Vụ thích hợp tác nước ngoài tiếng Anh là gì?Vụ hợp tác và ký kết quốc tếVụ đúng theo tác nước ngoài tiếng Anh là Department of International Cooperation

7. Chức danh từ cấp cho Thứ trưởng và tương đương đến chuyên viên các Bộ, phòng ban ngang Bộ

Tên giờ đồng hồ ViệtTên giờ đồng hồ Anh
Thứ trưởng sở tại tiếng Anh là gì?Thứ trưởng thường trựcThứ trưởng sở tại tiếng Anh là Permanent Deputy Minister
Thứ trưởng tiếng Anh là gì?Thứ trưởngThứ trưởng giờ đồng hồ Anh là Deputy Minister
Tổng viên trưởng giờ Anh là gì?Tổng viên trưởngTổng cục trưởng giờ Anh là Director General
Phó Tổng cục trưởng tiếng Anh là gì?Phó Tổng cục trưởngPhó Tổng cục trưởng giờ đồng hồ Anh là Deputy Director General
Phó công ty nhiệm trực thuộc tiếng Anh là gì?Phó chủ nhiệm thường trựcPhó chủ nhiệm sở tại tiếng Anh là Permanent Vice Chairman/Chairwoman
Phó chủ nhiệm giờ Anh là gì?Phó nhà nhiệmPhó nhà nhiệm giờ đồng hồ Anh là Vice Chairman/Chairwoman
Trợ lý bộ trưởng tiếng Anh là gì?Trợ lý cỗ trưởngTrợ lý bộ trưởng liên nghành tiếng Anh là Assistant Minister
Chủ nhiệm Ủy ban giờ Anh là gì?Chủ nhiệm Ủy banChủ nhiệm Ủy ban giờ đồng hồ Anh là Chairman/Chairwoman of Committee
Phó công ty nhiệm Ủy ban giờ Anh là gì?Phó công ty nhiệm Ủy banPhó chủ nhiệm Ủy ban tiếng Anh là Vice Chairman/Chairwoman of Committee
Chánh Văn phòng bộ tiếng Anh là gì?Chánh văn phòng công sở BộChánh Văn phòng bộ tiếng Anh là Chief of the Ministry Office
Phó Chánh Văn phòng bộ tiếng Anh là gì?Phó Chánh văn phòng BộPhó Chánh Văn phòng cỗ tiếng Anh là Deputy Chief of the Ministry Office
Cục trưởng giờ Anh là gì?Cục trưởngCục trưởng tiếng Anh là Director General
Phó viên trưởng giờ đồng hồ Anh là gì?Phó viên trưởngPhó viên trưởng giờ đồng hồ Anh là Deputy Director General
Vụ trưởng giờ Anh là gì?Vụ trưởngVụ trưởng giờ Anh là Director General
Phó Vụ trưởng giờ đồng hồ Anh là gì?Phó Vụ trưởngPhó Vụ trưởng giờ đồng hồ Anh là Deputy Director General
Giám đốc học viện chuyên nghành tiếng Anh là gì?Giám đốc học tập việnGiám đốc học viện tiếng Anh là President of Academy
Phó Giám đốc học viện tiếng Anh là gì?Phó người đứng đầu Học việnPhó Giám đốc học viện chuyên nghành tiếng Anh là Vice President of Academy
Viện trưởng giờ đồng hồ Anh là gì?Viện trưởngViện trưởng giờ đồng hồ Anh là Director of Institute
Phó Viện trưởng tiếng Anh là gì?Phó Viện trưởngPhó Viện trưởng giờ đồng hồ Anh là Deputy Director of Institute
Giám đốc Trung trung khu tiếng Anh là gì?Giám đốc Trung tâmGiám đốc Trung tâm tiếng Anh là Director of Centre
Phó người có quyền lực cao Trung trung ương tiếng Anh là gì?Phó chủ tịch Trung tâmPhó chủ tịch Trung trung khu tiếng Anh là Deputy Director of Centre
Trưởng phòng tiếng Anh là gì?Trưởng phòngTrưởng chống tiếng Anh là Head of Division
Phó trưởng chống tiếng Anh là gì?Phó trưởng phòngPhó trưởng phòng tiếng Anh là Deputy Head of Division
Chuyên viên thời thượng tiếng Anh là gì?Chuyên viên cao cấpChuyên viên thời thượng tiếng Anh là Senior Official
Chuyên viên chính tiếng Anh là gì?Chuyên viên chínhChuyên viên thiết yếu tiếng Anh là Principal Official
Chuyên viên giờ Anh là gì?Chuyên viênChuyên viên giờ đồng hồ Anh là Official
Thanh tra viên cao cấp tiêng Anh là gì?Thanh tra viên cao cấpThanh tra viên thời thượng tiếng Anh là Senior Inspector
Thanh tra viên chính tiếng Anh là gì?Thanh tra viên chínhThanh tra viên bao gồm tiếng Anh là Principal Inspector
Thanh tra viên giờ Anh là gì?Thanh tra viênThanh tra viên giờ Anh là Inspector

8. Chức danh của Lãnh đạo các Cơ quan thuộc bao gồm phủ

Tên tiếng ViệtTên giờ đồng hồ Anh
Trưởng ban thống trị Lăng quản trị Hồ Chí Minh giờ đồng hồ Anh là gì?Trưởng ban cai quản Lăng quản trị Hồ Chí MinhTrưởng ban quản lý Lăng quản trị Hồ Chí Minh tiếng Anh là Director of Ho đưa ra Minh Mausoleum Management
Phó Trưởng ban quản lý Lăng quản trị Hồ Chí Minh tiếng Anh là gì?Phó Trưởng ban thống trị Lăng chủ tịch Hồ Chí MinhPhó Trưởng ban làm chủ Lăng quản trị Hồ Chí Minh tiếng Anh là Deputy Director of Ho chi Minh Mausoleum Management
Tổng Giám đốc bảo đảm xã hội nước ta tiếng Anh là gì?Tổng Giám đốc bảo đảm xã hội Việt NamTổng Giám đốc bảo hiểm xã hội nước ta tiếng Anh là General Director of Viet nam giới Social Security
Phó tgđ Bảo hiểm buôn bản hội vn tiếng Anh là gì?Phó tgđ Bảo hiểm làng hội Việt NamPhó tgđ Bảo hiểm thôn hội nước ta tiếng Anh là Deputy General Director of Viet phái nam Social Security
Tổng giám đốc Thông tấn xã nước ta tiếng Anh là gì?Tổng giám đốc Thông tấn xóm Việt NamTổng chủ tịch Thông tấn xã nước ta tiếng Anh là General Director of Viet phái mạnh News Agency
Phó tổng giám đốc Thông tấn xã việt nam tiếng Anh là gì?Phó tổng giám đốc Thông tấn xóm Việt NamPhó tổng giám đốc Thông tấn xã việt nam tiếng Anh là Deputy General Director of Viet nam giới News Agency
Tổng giám đốc Đài giờ đồng hồ nói vn tiếng Anh là gì?Tổng giám đốc Đài tiếng nói Việt NamTổng người có quyền lực cao Đài giờ nói vn tiếng Anh là General Director of Voice of Viet Nam
Phó tổng giám đốc Đài giờ đồng hồ nói việt nam tiếng Anh là gì?Phó tgđ Đài tiếng nói của một dân tộc Việt NamPhó tgđ Đài giờ đồng hồ nói việt nam tiếng Anh là Deputy General Director of Voice of Viet Nam
Tổng giám đốc Đài Truyền hình nước ta tiếng Anh là gì?Tổng người đứng đầu Đài tivi Việt NamTổng người có quyền lực cao Đài Truyền hình việt nam tiếng Anh là General Director of Viet nam giới Television
Phó tổng giám đốc Đài Truyền hình nước ta tiếng Anh là gì?Phó tổng giám đốc Đài truyền họa Việt NamPhó tgđ Đài Truyền hình việt nam tiếng Anh là Deputy General Director of Viet nam giới Television
Giám đốc học viện chuyên nghành Chính trị – Hành chính giang sơn Hồ Chí Minh giờ Anh là gì?

Giám đốc học viện Chính trị – Hành chính giang sơn Hồ Chí Minh

Giám đốc học viện Chính trị – Hành chính non sông Hồ Chí Minh tiếng Anh là President of Ho chi Minh National Academy of Politics & Public Administration
Phó Giám đốc học viện chuyên nghành Chính trị – Hành chính nước nhà Hồ Chí Minh tiếng Anh là gì?Phó Giám đốc học viện Chính trị – Hành chính giang sơn Hồ Chí MinhPhó Giám đốc học viện chuyên nghành Chính trị – Hành chính tổ quốc Hồ Chí Minh giờ đồng hồ Anh là Vice President of Ho đưa ra Minh National Academy of Politics & Public Administration
Chủ tịch Viện khoa học và công nghệ Việt nam giới tiếng Anh là gì?Chủ tịch Viện kỹ thuật và công nghệ Việt NamChủ tịch Viện công nghệ và technology Việt nam giới tiếng Anh là President of Viet phái nam Academy of Science and Technology
Phó chủ tịch Viện kỹ thuật và công nghệ Việt nam giới tiếng Anh là gì?Phó quản trị Viện công nghệ và technology Việt NamPhó quản trị Viện công nghệ và công nghệ Việt nam giới tiếng Anh là Vice President of Viet phái nam Academy of Science & Technology
Chủ tịch Viện khoa học Xã hội việt nam tiếng Anh là gì?Chủ tịch Viện khoa học Xã hội Việt NamChủ tịch Viện kỹ thuật Xã hội vn tiếng Anh là President of Viet nam giới Academy of Social Sciences
Phó quản trị Viện kỹ thuật Xã hội việt nam tiếng Anh là gì?Phó quản trị Viện kỹ thuật Xã hội Việt NamPhó chủ tịch Viện công nghệ Xã hội nước ta tiếng Anh là Vice President of Viet phái nam Academy of Social Sciences

9. Tên của những đơn vị và chức danh Lãnh đạo của các đơn vị cấp tổng viên (Tổng cục, Ủy ban …)

Tên tiếng ViệtTên giờ đồng hồ Anh
Văn chống tiếng Anh là gì?Văn phòngVăn chống tiếng Anh là Office
Chánh văn phòng và công sở tiếng Anh là gì?Chánh Văn phòngChánh văn phòng công sở tiếng Anh là:Chief of Office
Phó Chánh văn phòng tiếng Anh là gì?Phó Chánh Văn phòngPhó Chánh văn phòng và công sở tiếng Anh là Deputy Chief of Office
Cục giờ Anh là gì?

Cục

Cục tiếng Anh là Department
Cục trưởng giờ đồng hồ Anh là gì?Cục trưởngCục trưởng giờ đồng hồ Anh là Director
Phó viên trưởng tiếng Anh là gì?Phó cục trưởngPhó cục trưởng tiếng Anh là Deputy Director
Vụ giờ Anh là gì?VụVụ giờ Anh là Department
Vụ trưởng giờ đồng hồ Anh là gì?Vụ trưởngVụ trưởng giờ đồng hồ Anh là Director
Phó Vụ trưởng tiếng Anh là gì?Phó Vụ trưởngPhó Vụ trưởng tiếng Anh là Deputy Director
Ban giờ Anh là gì?BanBan giờ đồng hồ Anh là Board
Trưởng Ban giờ đồng hồ Anh là gì?Trưởng BanTrưởng Ban giờ đồng hồ Anh là Head
Phó trưởng ban tiếng Anh là gì?Phó Trưởng BanPhó trưởng phòng ban tiếng Anh là Deputy Head
Chi viên tiếng Anh là gì?Chi cụcChi cục tiếng Anh là Branch
Chi cục trưởng giờ đồng hồ Anh là gì?Chi cục trưởngChi viên trưởng giờ Anh là Manager
Chi cục phó giờ đồng hồ Anh là gì?Chi viên phóChi viên phó giờ Anh là Deputy Manager
Phòng giờ đồng hồ Anh là gì?PhòngPhòng giờ đồng hồ Anh là Division
Trưởng chống tiếng Anh là gì?Trưởng phòngTrưởng chống tiếng Anh là: Head of Division
Phó Trưởng phòng tiếng Anh là gì?Phó Trưởng phòngPhó Trưởng phòng tiếng Anh là: Deputy Head of Division

10. Thương hiệu thủ đô, thành phố, tỉnh, quận, huyện, xã và các đơn vị trực thuộc

Tên giờ đồng hồ ViệtTên giờ Anh
Thủ đô hà thành tiếng Anh là gì?Thủ đô Hà NộiThủ đô thủ đô hà nội tiếng Anh là thủ đô Capital
Thành phố giờ Anh là gì?Thành phố

Ví dụ: tp Hồ Chí Minh

Thành phố tiếngh Anh là City

Ví dụ: Ho đưa ra Minh City

Tỉnh tiếng Anh là gì?Tỉnh

Ví dụ: tỉnh Hà Nam

Tỉnh giờ đồng hồ Anh là Province

Ví dụ: Ha nam giới Province

Quận, huyện tiếng Anh là gì?Quận, Huyện

Ví dụ: Quận cha Đình

Quận, huyện tiếng Anh là District

Ví dụ: cha Dinh District

Xã giờ đồng hồ Anh là gì?Xã

Ví dụ: xóm Quang Trung

Xã giờ đồng hồ Anh là Commune

Ví dụ: quang đãng Trung Commune

Phường tiếng Anh là gì?Phường

Ví dụ: Phường Tràng Tiền

Phường tiếng Anh là Ward

Ví dụ: Trang Tien Ward

Thôn/Ấp/Bản/Phum tiếng Anh là gì?Thôn/Ấp/Bản/PhumThôn/Ấp/Bản/Phum giờ Anh là Hamlet, Village
Ủy ban quần chúng. # (các cấp từ thành phố trực nằm trong Trung ương, tỉnh mang đến xã, phường) giờ Anh là gì?Ủy ban quần chúng. # (các cấp từ tp trực ở trong Trung ương, tỉnh mang đến xã, phường)Ủy ban nhân dân (các cung cấp từ tp trực thuộc Trung ương, tỉnh mang lại xã, phường) giờ đồng hồ Anh là People’s Committee
Ví dụ:- ủy ban nhân dân Thành phố hồ nước Chí Minh- ubnd tỉnh lạng Sơn– ubnd huyện Đông AnhVí dụ:

– People’s Committee of Ho bỏ ra Minh City- People’s Committee of Lang Son Province– People’s Committee of Dong Anh District

– ubnd xã Mễ Trì tiếng Anh là gì?UBND xã Mễ Trì– ủy ban nhân dân xã Mễ Trì giờ Anh là People’s Committee of Me Tri Commune
– ủy ban nhân dân phường Tràng tiền tiếng Anh là gì?UBND phường Tràng Tiền– ubnd phường Tràng tiền tiếng Anh là People’s Committee of Trang Tien Ward
Văn phòng tiếng Anh là gì?

Văn phòng

Văn phòng tiếng Anh là Office
Sở tiếng Anh là gì?Sở

Ví dụ: Sở nước ngoài vụ Hà Nội

Sở giờ đồng hồ Anh là Department

Ví dụ: Ha Noi External Relations Department

Ban giờ đồng hồ Anh là gì?BanBan tiếng Anh là Board
Phòng (trực thuộc UBND) giờ đồng hồ Anh là gì?Phòng (trực trực thuộc UBND)Phòng (trực trực thuộc UBND) giờ Anh là Committee Division
Thị xã, thị trấn tiếng Anh là gì?:Ví dụ: Thị làng Sầm SơnThị xã, thị xã tiếng Anh là: Town

Ví dụ: Sam Son Town

11. Chức danh lãnh đạo, cán bộ công chức chính quyền địa phương những cấp

Tên tiếng ViệtTên giờ đồng hồ Anh
Chủ tịch Ủy ban quần chúng. # tiếng Anh là gì?Chủ tịch Ủy ban nhân dânChủ tịch Ủy ban quần chúng tiếng Anh là Chairman/Chairwoman of the People’s Committee
Ví dụ:- chủ tịch Ủy ban nhân dân tp Hà NộiVí dụ:- Chairman/Chairwoman of Ha Noi People’s Committee
– quản trị Ủy ban nhân dân tp.hồ chí minh tiếng Anh là gì?Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh– quản trị Ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh tiếng Anh là Chairman/Chairwoman of Ho đưa ra Minh city People’s Committee
– quản trị Ủy ban dân chúng tỉnh Hà nam tiếng Anh là gì?Chủ tịch Ủy ban quần chúng tỉnh Hà Nam– quản trị Ủy ban quần chúng. # tỉnh Hà nam giới tiếng Anh là Chairman/Chairwoman of Ha phái mạnh People’s Committee
– quản trị Ủy ban nhân dân tp Huế giờ Anh là gì?Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế– quản trị Ủy ban nhân dân thành phố Huế giờ đồng hồ Anh là Chairman/Chairwoman of Hue People’s Committee
– quản trị Ủy ban quần chúng. # huyện Đông Anh giờ đồng hồ Anh là gì?Chủ tịch Ủy ban dân chúng huyện Đông Anh– quản trị Ủy ban quần chúng huyện Đông Anh giờ đồng hồ Anh là Chairman/Chairwoman of Dong Anh District People’s Committee
– chủ tịch Ủy ban dân chúng xã Đình Bảng tiếng Anh là gì?Chủ tịch Ủy ban dân chúng xã Đình Bảng– chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đình Bảng tiếng Anh là Chairman/Chairwoman of Dinh Bang Commune People’s Committee
– quản trị Ủy ban quần chúng phường Tràng tiền tiếng Anh là gì?Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tràng Tiền– chủ tịch Ủy ban quần chúng. # phường Tràng chi phí tiếng Anh là Chairman/Chairwoman of Trang Tien Ward People’s Committee
Phó quản trị Thường trực Ủy ban nhân dân tiếng Anh là gì?Phó quản trị Thường trực Ủy ban nhân dânPhó chủ tịch Thường trực Ủy ban quần chúng. # tiếng Anh là Permanent Vice Chairman/Chairwoman of the People’s Committee
Phó quản trị Ủy ban quần chúng. # tiếng Anh là gì?Phó chủ tịch Ủy ban nhân dânPhó chủ tịch Ủy ban dân chúng tiếng Anh là Vice Chairman/Chairwoman of the People’s Committee
Ủy viên Ủy ban quần chúng tiếng Anh là gì?Ủy viên Ủy ban nhân dânỦy viên Ủy ban dân chúng tiếng Anh là member of the People’s Committee
Giám đốc Sở giờ đồng hồ Anh là gì?Giám đốc SởGiám đốc Sở tiếng Anh là Director of Department
Phó người có quyền lực cao Sở tiếng Anh là gì?Phó giám đốc SởPhó chủ tịch Sở tiếng Anh là Deputy Director of Department
Chánh văn phòng công sở tiếng Anh là gì?Chánh Văn phòngChánh văn phòng công sở tiếng Anh là Chief of Office
Phó Chánh văn phòng và công sở tiếng Anh là gì?Phó Chánh Văn phòngPhó Chánh công sở tiếng Anh là Deputy Chief of Office
Chánh thanh tra tiếng Anh là gì?Chánh Thanh traChánh thanh tra tiếng Anh là Chief Inspector
Phó Chánh thanh tra tiếng Anh là gì?Phó Chánh Thanh traPhó Chánh điều tra tiếng Anh là Deputy Chief Inspector
Trưởng phòng tiếng Anh là gì?Trưởng phòngTrưởng chống tiếng Anh là Head of Division
Phó Trưởng phòng tiếng Anh là gì?Phó Trưởng phòngPhó Trưởng phòng tiếng Anh là Deputy Head of Division
Chuyên viên cao cấp tiêng Anh là gì?Chuyên viên cao cấpChuyên viên thời thượng tiếng Anh là Senior Official
Chuyên viên chính tiếng Anh là gì?Chuyên viên chínhChuyên viên chính tiếng Anh là Principal Official
Chuyên viên giờ đồng hồ Anh là gì?Chuyên viênChuyên viên giờ Anh là: Official
Như vậy, văn bạn dạng này cũng đáp ứng nhu cầu phần nào tên những cơ quan phòng ban sở bởi tiếng Anh, hay cỗ máy nhà nước vn bằng giờ Anh đã làm được ghi đầy đủ trong phụ lục này, từ đó giúp thống nhất bản dịch đối với tên cơ quan ban ngành đoàn sở.