Công cụ dụng cụ tiếng anh là gì

      40

Kế toán Kiểm tân oán là 1 một trong những ngành mong muốn tuyển lựa chọn dụng buổi tối đa hiện nay giờ, tuy nhiên đề nghị tuyển chọn dụng ngành này của không ít công ty, tập đoàn lớn phệ cũng rất nghiêm ngặt cùng với tiếng anh chăm ngành kế toán thù kiểm toán là trong số những Một một trong những khả năng yêu ước cơ mà họ ứng viên cần nắm rõ nếu còn hy vọng thao tác thao tác cùng thăng tiến trong môi trường xung quanh hội nhập thay giới.


*

Tổng vừa lòng 100 thuật ngữ giờ đồng hồ thời trang anh chuyên ngành kế toán kiểm toán

Trong nội dung bài viết này, thienmaonline.vn vẫn tổng thích hợp 100 thuật ngữ giờ đồng hồ đeo tay anh chuyên ngành kế tân oán thù kiểm toán theo bảng vần âm, hy vọng sẽ giúp đỡ họ học từ vựng chuyên ngành một biện pháp tất cả hệ thống rộng.

Thuật ngữ A

Accounting entry /əkauntiɳ entri/: cây bút toán Accumulated /əkju:mjuleit/: Lũy kế Accrued expenses /ikspens/: Ngân sách ngân sách chi tiêu nên trả Advanced payments to suppliers : Trả trước người buôn bán Assets /æsets/: tài sản Advances to employees: lâm thời ứng

Thuật ngữ B

Bookkeeper /bukki:pə/: fan hâm mộ lập report Balance sheet /bæləns ʃi:t/: Bảng phẳng phiu kế toán

Thuật ngữ C

Capital construction /kæpitl kənstrʌkʃn/: sản xuất cơ bảnCash /kæʃ/: Tiền phương diện Cash in hand: Tiền mặt tại quỹ Cash at bank /kæʃ at bæηk/: tiền gửi ngân hàng Cash in transit: tiền vẫn chuyển Cheông xã và take over: gần kề hoạch Cost of goods sold: giá bán vốn bán hàng Construction in progress: chi tiêu phát hành cơ bạn dạng dở dang Current portion of long-term liabilities: Nợ lâu dài mang lại hạn trả Current assets /kʌrənt æsets/: gia sản giữ chạm và đầu tư chi tiêu ngắn thêm hạn

Thuật ngữ D

Deferred expenses: chi tiêu hóng kết gửi Deferred revenue: fan cài trả tiền trước Depreciation of intangible fixed assets: Hao mòn luỹ kế gia tài cố định và thắt chặt vô hình dung Depreciation of fixed assets /di,pri:ʃieiʃn/, /fiks æsets/: Hao mòn luỹ kế gia tài cố định và thắt chặt và thắt chặt hữu hình Depreciation of leased fixed assets: Hao mòn luỹ kế tài sản thắt chặt và thắt chặt và cố định mướn tài chính

Thuật ngữ E

Equity & funds: Vốn cùng quỹ Expense mandate /ikspens mændeit/: Ủy nhiệm chỉ dẫn Exchange rate differences /ikstʃeindʤ reit difrəns/: Chênh lệch tỷ giá cả Expenses for financial activities /ikspens/, /fainænʃəl æktivitis/: túi tiền hoạt hễ tài chínhExtraordinary income /ikstrɔ:dnri inkəm/: các khoản thu nhập không bình thường Extraordinary expenses /ikstrɔ:dnri ikspens/: giá cả phi lý Extraordinary profit: roi bất thường


Thuật ngữ F

Figures in: millions VND: Đơn vị tính: triệu vnd Financials /fainænʃəls/: Tài thiết yếu Financial rattiện ích ios /fainænʃəl reiʃiou/: Chỉ số tài bao hàm Finished goods: Thành phđộ độ ẩm tồn kho Fixed assets: Tài sản cố định và thắt chặt Fixed asset costs: Nguyên giá chỉ gia tài cố định hữu hình

Thuật ngữ G

General cùng administrative sầu expenses: ngân sách thống trị công ty lớn Goods in transit for sale: Hàng nhờ cất hộ đi sắm sửa Gross revenue /grous revinju:/: lợi nhuận tổng Gross profit /grous profit/: lợi nhuận tổng

Thuật ngữ I

Income from financial activities: Thu nhập vận động tài bao gồm Intangible fixed asset costs: Nguyên giá chỉ chỉ gia sản cố định và thắt chặt và thắt chặt vô hình dung Instruments và tools: Công nỗ lực, lao lý trong kho Intangible fixed assets: Tài sản cố định và thắt chặt vô tưởng tượng Inventory /inventri/: hàng tồn kho Intra-company payables: cần trả những đơn vị nội cỗ Investment & development fund: Quỹ đầu tư chi tiêu phát triểnItemize /aitemaiz/: mở tè khoản

Thuật ngữ L

Leased fixed assets: Tài sản thắt chặt và cố định thuê tài bao hàm Leased fixed asset costs: Nguim giá tài sản thắt chặt và cố định và thắt chặt mướn tài chủ yếu Liabilities /,laiəbiliti/: Nợ phải trả Long-term financial assets: những khoản đầu tư chi tiêu tài thiết yếu lâu hơn Long-term borrowings: Vay lâu bền hơn Long-term mortgages, deposits, collateral: các khoản cụ chấp, cam kết quỹ, ký cược nhiều năm Long-term liabilities: Nợ vĩnh viễn Long-term security investments: Đầu bốn hội kinh doanh thị trường chứng khoán thù nhiều năm hạn

Thuật ngữ M

Merchandise inventory /mə:tʃəndaiz inventri/: sản phẩm hoá tồn kho

Thuật ngữ N

Net revenue: lợi nhuận thuần Net profit: lợi tức đầu tư thuần Non-business expenditure source: Nguồn khiếp phí đầu tư chi tiêu sự nghiệp Non-current assets: Tài sản cố định và thắt chặt với giá cả lâu dài Non-business expenditures: chi sự nghiệp

Thuật ngữ O

Operating profit: lợi tức đầu tư trường đoản cú vận động SXKD Other funds: Nguồn kinh phí đầu tư, quỹ không giống Other current assets: tài sản lưu động không giống Other long-term liabilities: Nợ lâu năm hạn rất khác Other receivables: các khoản bắt buộc thu không giống Other payables: Nợ không giống Other short-term investments: Đầu bốn thời gian ngắn khác Owners equity: nguồn vốn chủ slàm vấn đề hữu

Thuật ngữ P

Prepaid expenses: Ngân sách chi tiêu trả trướcPayables to employees: cần trả công nhân viên cấp dưới cấp bên dưới Profit before taxes: roi trước thuế Provision for devaluation of stocks: Dự chống áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá hàng tồn kho Profit from financial activities: lợi nhuận từ bỏ vận động tài bao hàm Purchased goods in transit: Hàng download sẽ đi trên đường

Thuật ngữ R

Receivables /risi:vəbls/: các khoản đề nghị thuRaw materials /rɔ: mətiəriəl/: Nguyên trang bị liệu, vật tư tồn kho Receivables from customers: nên thu của người tiêu dùng Reserve fund /rizə:v fʌnd/: Quỹ dự trữ Reconciliation /,rekəsilieiʃn/: Đối chiếu Revenue deductions /revinju: didʌkʃns/: những khoản bớt trừ Retained earnings /ritein ´ə:niη/: Lợi nhuận ko phân phối

Thuật ngữ S

Sales expenses: giá cả bán thành phầm Sales returns: Hàng buôn bán bị trả lại Sales rebates: áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá bán bán sản phẩm Short-term borrowings: Vay thời gian ngắn Short-term liabilities: Nợ thời gian ngắn Short-term investments: các khoản đầu tư tài chính thời gian ngắn Short-term mortgages, collateral, deposits: những khoản thế chấp ngân hàng vay vốn, khẳng định cược, ký kết quỹ thời gian ngắn Stockholders equity /´stɔk¸houldə ekwiti/: mối cung cấp vốn kinh doanh Short-term security investments: Đầu tư dịch khoán nthêm hạnSurplus of assets awaiting resolution: tài sản quá ngóng xử lý

Thuật ngữ T cùng W

Taxes với other payables khổng lồ the State budget: Thuế cùng những khoản đề nghị nộp doanh nghiệp nước Tangible fixed assets: Tài sản cố định và thắt chặt và thắt chặt hữu hình Total assets: Tổng cộng tài sản Total liabilities và owners equity: Tổng cộng nguồn ngân sách Trade creditors: nên trả cho tất cả những người bán Treasury stock /treʤəri stɔk/: cp quỹWelfare cùng reward fund: Quỹ tán dương trọn với phúc lợi

Trên đây là 100 thuật ngữ giờ đồng hồ thời trang anh siêng ngành kế toán thù kiểm toán thông dụng độc đáo vô nhị, thường xuyên được áp dụng trong vượt trình. Nếu bạn muốn được huấn luyện và đào tạo một giải pháp chuyên nghiệp về các năng lực và kỹ năng và kiến thức giờ đồng hồ anh ship hàng mang đến công việc, hãy ĐK theo liên kết sau nhằm mục đích dìm cung ứng tư vấn quãng thời gian học tập giờ đồng hồ anh dành riêng cho những người đi làm nhé: thienmaonline.vn/dang-ky-hoc/