Công đoàn tiếng anh là gì

      28

Người lao động việt nam khi gia nhập lao đụng tại những doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức triển khai có quyền thành lập, tham gia hoạt động công đoàn. Trình từ bỏ thành lập, bắt đầu làm hay vận động được cách thức tại điều lệ Công đoàn Việt Nam.Bạn vẫn xem: Công đoàn giờ anh là gì

Công đoàn là gì?

Công đoàn là tổ chức triển khai chính trị xã hội của ách thống trị công nhân và fan lao động, được thành lập và hoạt động dựa trên cơ sở tự nguyện và chịu sự chỉ huy của Đảng cộng sản Việt Nam, cùng với phòng ban nhà nước và tổ chức kinh tế chăm lo, bảo đảm quyền và tiện ích hợp pháp cho người lao động, trong khi tham gia vào giám sát và đo lường hoạt dộng của cơ sở nhà nước, tuyên truyền fan lao hễ chấp hành pháp luật, kỷ luật, nâng cao tay nghề, trình độ.

Bạn đang xem: Công đoàn tiếng anh là gì

Người lao động nước ta khi thâm nhập lao hễ tại những doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức triển khai có quyền thành lập, tham gia chuyển động công đoàn. Trình từ thành lập, gia nhập hay hoạt động được công cụ tại điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Công đoàn giờ đồng hồ Anh là gì?

Công đoàn giờ Anh là: Union

Định nghĩa công đoàn được dịch thanh lịch tiếng Anh như sau:

Trade unions are socio-political organizations of the working class và working class, established on a voluntary basis và under the leadership of the Communist tiệc ngọt of Vietnam, together with state agencies và economic organizations. Care, protect the legitimate rights & interests of employees, in addition participate in monitoring the activities of state agencies, propagate employees to lớn comply with the law, discipline, and improve skills. , level.

Vietnamese employees, when participating in enterprises, agencies and organizations, have the right to establish and participate in union activities. The order of establishment, joining or operation is specified in the Vietnam Trade Union charter.


*

Cụm từ liên quan công đoàn giờ Anh là gì?

– Công đoàn các đại lý là gì?

Công đoàn cơ sở là tổ chức triển khai cơ sở của công đoàn tập hợp những thành viên tại một hoặc một vài doanh nghiệp, tổ chức, ban ngành và được công đoàn cấp cho trên trực tiếp công nhận theo chính sách của pháp luật công đoàn Việt Nam.

Công đoàn cơ sở tiếng Anh là: Union base

– Công đoàn công ty.

Xem thêm: " Cutting Edge Technology Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

Công đoàn doanh nghiệp là công đoàn cơ sở tại một doanh nghiệp nhất định, triển khai các hoạt động công đoàn, đảm bảo an toàn quyền lợi chính đáng cho bạn lao đụng ở công ty đó.

Công đoàn doanh nghiệp tiếng Anh là: Union Corporation

Định nghĩa công đoàn công ty được dịch sang trọng tiếng Anhnhw sau:

A company union is a grassroots trade union in a certain enterprise that conducts union activities, protects the legitimate rights và interests of employees in that company.

– chính sách Công đoàn.

Luật công đoàn là văn phiên bản do Quốc hội ban hành, quy định ví dụ những hiệ tượng hoạt động, thủ tục thành lập và hoạt động hay quy định quyền hạn, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn…

Luật Công đoàn giờ Anh là: union law

Định nghĩa lý lẽ Công đoàn được dịch thanh lịch tiếng Anh như sau: công cụ công đoàn là văn phiên bản do Quốc hội ban hành, quy định ví dụ những nguyên lý hoạt động, thủ tục ra đời hay quy định quyền hạn, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn…

Ví dụ đầy đủ từ thường áp dụng công đoàn tiếng Anh là gì?

– chức năng quan trọng tốt nhất của công đoàn.

Chức năng quan trọng đặc biệt nhất của công đoàn được dịch thanh lịch tiếng Anh là: The most important function of the union.