Vốn lưu động là gì? ý nghĩa và cách tính vốn lưu động

      39

Vốn lưu động là điều kiện tiên quyết phải có khi thành lập doanh nghiệp và là chỉ tiêu quan trọng. Nhưng cụ thể về vốn lưu động có ảnh hưởng thế nào đến thành công và phát triển của doanh nghiệp thì không phải ai cũng có thể hình dung rõ ràng.

Bạn đang xem: Vốn lưu động là gì? ý nghĩa và cách tính vốn lưu động

Trong nội dung dưới đây, chúng tôi sẽ chia sẻ đến các bạn những thông tin giúp bạn giải đáp vốn lưu động là gì và cách tính vốn lưu động.


Vốn lưu động là gì?

Vốn lưu động, tiếng anh là Working Capital viết tắt là WC, đây là một thước đo tài chính đại diện cho thanh khoản vận hành có sẵn của cho một doanh nghiệp, tổ chức hoặc thực thể khác, trong đó bao gồm luôn cả cơ quan chính phủ.


*
*
*
*
Quản lý vốn lưu động

Quản lý vốn lưu động sử dụng sự kết hợp giữa các chính sách và kỹ thuật cho việc quản lý VLĐ.

Quản lý tiền măt: xác định số dư tiền mặt cho phép đối với doanh nghiệp để có thể đáp ứng được các chi phí cần phải chi trả ngày theo ngày nhưng làm giảm chi phí nắm giữ tiền mặt.

Quản lý hàng tồn kho: xác định mức độ hàng tồn kho cho phép để sản xuất không bị gián đoạn nhưng làm giảm đầu tư nguyên liệu để có thể tăng lưu lượng tiền mặt.

Ngoài ra thì thời gian giao hàng trong sản xuất được hạ thấp để giảm công trong quá trình (WIP), hàng hóa phẩm phải được giữ trên mức càng thấp càng tốt để tránh việc sản xuất quá mức, sản xuất kịp thời (JIT); số lương đặt hàng kinh tế (EOQ); số lượng kinh tế.

Xem thêm: Tìm Hiểu Về Phương Pháp Đặt Vòng Tránh Thai Là Gì Không, Chi Phí Bao Nhiêu

Quản lý con nợ: xác định được chính sách tín dụng thích hợp.

Tài chính ngắn hạn: xác định nguồn tài chính thích hợp cho chu kỳ chuyển đổi tiền mặt.

Phân loại VLĐ của doanh nghiệp

Để có thể quản lý tốt được VLĐ và đảm bảo hoạt động doanh nghiệp hiệu quả thì việc phân loại VLĐ là cần thiết.

Phân loại vốn lưu động theo vai trò

Dựa theo vai trò của VLĐ phía trên đây thì có thể chia thành 3 nhóm như sau:

Vốn lưu động trong giai đoạn dự trữ như vốn nguyên vật liệu, vốn phụ tùng, công cụ, dụng cụ nhỏ…Vốn lưu động trong giai đoạn sản xuất như sản phẩm dở dang, bán thành phẩm…Vốn lưu động trong giai đoạn lưu thông: Vốn thành phẩm, vốn bằng tiền, vốn trong thanh toán, vốn đầu tư ngắn hạn.

PHân loại theo vai trò bạn sẽ thấy được từng loại trong vốn lưu động và nhờ đó có thể bổ trí được cơ cấu vốn hợp lý theo từng giai đoạn và đảm bảo cho hoạt động của doanh nghiệp được tiếp tục.

Phân loại theo hình thái biểu hiện

Dựa theo hình thái biểu hiện của từng loại thì có thể phân loại VLĐ như sau:

Vốn vật tư, hàng hóa: Vốn hàng tồn kho nguyên vật liệu, sản phẩm dở dang, bán thành phẩm, thành phẩm…Vốn bằng tiền: Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, các khoản phải thu…

Hi vọng với những thông tin trên có thể giúp bạn hiểu và nắm được đặc điểm của vốn lưu động và khẳng định được vai trò quan trọng của vốn lưu động đối với doanh nghiệp.