Công ty tnhh 1 thành viên tiếng anh là gì


A limited liability company is an independent form of enterprise, owned by the company owner or its members with financial obligations and other types of assets within the charter capital or scope of committed contributions capital upon establishment of an enterprise is recognized by law.

Bạn đang xem: Công ty tnhh 1 thành viên tiếng anh là gì

Limited liability company with 02 forms: Single thành viên limited liability company và limited liability company with two or more members.

Company Limited Features:

– A limited liability company has an independent status. In other words, the limited liability company has all the conditions lớn be recognized as a legal entity according to lớn Article 74 of the năm ngoái Civil Code.

– Capital contributing members of limited liability companies may be individuals or organizations that contribute part or all of the charter capital when establishing a company. In particular, one member limited liability company owned by the owner contributes the entire charter capital.

 As for a two-member limited liability company, the number of members participating in a capital contribution may be from 2 to 50 members.

In case a limited liability company wishes khổng lồ change its charter capital through the khung of mobilizing capital contribution from outside, it must be converted inkhổng lồ a limited liability company with two or more members or a joint stock company.

For a limited liability company with two or more members, when more than 50 members contribute capital, they must be converted inkhổng lồ joint-stoông xã companies.

Xem thêm: Và Ngược Lại Tiếng Anh Là Gì ? Một Số Trạng Từ Thông Dụng Ý Nghĩa & Cách Dùng

– The company’s owner is only responsible for the debts and other financial obligations in the capital stated in the charter when establishing the company with one thành viên limited liability company.

As for a limited liability company with two or more members, members participating in the capital contribution must be responsible for the financial obligations for the amount of capital committed to contribute to the enterprise.

– Limited liability companies may issue bonds, however, this type of law cannot issue shares.

*

Loại hình doanh nghiệp lớn khác khớp ứng giờ đồng hồ Anh là gì?

1/ A limited liability company may have one or more legal representatives.

2/ Up lớn 03 representatives can be authorized if they own at least 35% of the charter capital in case the member of limited liability company is an organization.

3/ In case the property is subject to ownership registration and the value of lvà use right, members of the limited liability company must carry out the transfer of ownership of the property và l& use right to lớn the company at the competent agency permission.

Xem thêm: Vì Sao Chính Quyền Đô Hộ Giữ Độc Quyền Về Sắt ? Ý Nghĩa Của Việc Đó Là Gì

Dịch: Trường đúng theo là tài sản buộc phải ĐK quyền mua, quý giá quyền thực hiện khu đất thì thành viên công ty trách rưới nhiệm hữu hạn đề xuất triển khai đưa quyền cài với gia tài, quyền thực hiện đất cho công ty tại cơ sở bao gồm thđộ ẩm quyền.


Chuyên mục: Kiến Thức