Đám giỗ tiếng anh là gì

      17
She said the next day was the anniversary of my great-grandmother’s death, và she was going lớn burn the documents.

Bạn đang xem: Đám giỗ tiếng anh là gì


Vào ngày giỗ máy 100 của Carl Zeiss tháng 12 năm 1988, Xưởng Zeiss lịch sử hào hùng (khoảng 1860) được xuất hiện như là 1 phần của Volkhaus ngay sát đó.
On the occasion of the 100th anniversary of the death of Carl Zeiss in December 1988, the historical Zeiss-Workshop (circa 1860) was opened as part of the Optical Museum in the neighboured Volkshaus.
Tuy nhiên, tôi đang không có cơ hội để đi đền thờ vào ngày giỗ của bà nội, do tôi sống ở ý trung nhân Đào Nha và tham dự Đền cúng Madrid Spain.
I did not have the opportunity to go to the temple on the exact anniversary of my grandmother’s death, however, because I lived in Portugal và attended the Madrid Spain Temple.
Đầu năm nay, Isabela A., 16 tuổi, làm ttmn.mobiệc ttmn.mobila Velha, Espírito Santo, Brazil, đi với bà bầu và chị của chính mình đến thường thờ; ngày cuối cùng của chuyến hành trình là ngày giỗ đầu của bà ngoại của em.

Xem thêm: Definition Of Administrative Body Là Ngành Gì, Administrative Body Là Gì


Earlier this year, Isabela A., age 16, of ttmn.mobila Velha, Espírito Santo, Brazil, traveled with her mother & sister lớn the temple; the last day of the trip was the one-year anniversary of her grandmother’s death.
Thường thì tiếng gõ cửa bất ngờ của ông đã được đáp ứng với một khuôn phương diện đẫm lệ của một người nói mọi lời như sau: “Làm sao giám trợ biết hôm này là ngày giỗ của phụ nữ chúng tôi?”
Often his unexpected knock on a door has been met with a tearful person saying things such as, “How did you know it was the anniversary of our daughter’s death?”
Năm 2003, ông Nguyễn Văn Lía bị kết án ba năm tù vì đã lưu niệm ngày giỗ giáo nhà Phật giáo Hòa Hảo Huỳnh Phú Sổ, tín đồ không lúc nào trở về sau thời điểm đi gặp gỡ các đại diện thay mặt của đảng cộng sản vào khoảng thời gian 1947.
In 2003, Nguyen Van Lia was sentenced to three years in prison for commemorating the anniversary of the death of the Hoa Hao Buddhist founder, Huynh Phu So, who had never returned from a meeting with communist representatives in 1947.
Bà bị cấm khẩu sau một cơn hốt nhiên quỵ vào trong ngày 30 mon 7 năm 1714, cũng là ngày giỗ của hoàng tử Gloucester, và theo lời khuyên của Hội đồng Cơ mật trao nhân ttmn.mobiên của quỹ văn phòng công sở để Whig quý tộc Charles Talbot, Đệ duy nhất Công tước xứ Shrewsbury.
She was rendered unable to speak by a stroke on 30 July 1714, the anniversary of Gloucester"s death, và on the adttmn.mobice of the Privy Council handed the treasurer"s staff of office to Whig grandee Charles Talbot, 1st Duke of Shrewsbury.
Trong những thập niên, ông đã làm điều mà lại ông dường như không dự định làm trước đó, tuân theo rất nhiều thúc giục của Thánh Linh để mang lại thăm một bạn nào đó với rồi nghe đa số lời như: “Làm sao anh biết được từ bây giờ là ngày giỗ của đàn bà chúng tôi?”
For decades he has taken the long way home, following promptings of the Spirit to lớn arrive on someone’s doorstep and then hear words such as, “How did you know it was the anniversary of our daughter’s death?”
Danh sách tầm nã vấn phổ cập nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M