Đảng bộ cơ sở là gì

      142
Trường Đại học Lạc Hồng được thành lập năm 1997. Quá trình xây dựng, trưởng thành và phát triển của nhà trường luôn có sự lãnh đạo của tổ chức Đảng. Đảng ủy trường chuyển động theo luật số 163-QĐ/TW với công dụng “là hạt nhân chủ yếu trị lãnh đạo thực hiện đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của phòng nước; lãnh đạo tiến hành có công dụng các chủ trương, nhiệm vụ, công tác hoạt động vui chơi của đảng viên sinh viên, kết thúc nghĩa vụ so với Nhà nước; nâng cấp đời sống trang bị chất, lòng tin của cán bộ, đảng viên sinh viên với nghiêm chỉnh xây dựng chi bộ, Đảng cỗ là đối kháng vị trong sạch vững dũng mạnh tiêu biểu”.

Bạn đang xem: Đảng bộ cơ sở là gì


*

Hình 1: Đ/c Lâm Hiếu Trung với Đ/c Nguyễn Trùng Phương thuộc tham gia Hội trại của Đoàn tuổi teen năm 2007

Thời gian đầu lúc thành lập, chi bộ ngôi trường Đại học tập Lạc Hồng chỉ có 06 đảng viên, trong đó 04 đảng viên là cán bộ trường và 02 đảng viên là sinh viên. 06 đảng viên này đầy đủ từ các solo vị và địa phương khác chuyển về. Hoạt động của đưa ra bộ lúc ấy gặp rất nhiều khó khăn. Một trong những khó khăn lớn nhất là trong ban giám hiệu có 03 đảng viên tuy nhiên sinh hoạt Đảng ở Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh, vì vậy ko có đồng chí nào tham gia Cấp ủy trường. Có thể nói phía trên là giai đoạn khởi đầu đầy khó khăn, nhưng tập thể chi bộ đã quyết trung khu phấn đấu để xây dựng tổ chức Đảng của trường, làm nền tảng mang đến sự phát triển của trường sau này.

Chi bộ đã thống nhất cao về quan lại điểm, đã thấy rõ lực lượng Đoàn giới trẻ Cộng sản Hồ Chí Minh và Đoàn viên Công đoàn là đối tượng phải được thân mật bồi dưỡng để chuyển vào tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó là nhiệm vụ, là trách nhiệm của Đảng đối với lực lượng nòng cốt quan lại trọng này, đó cũng là một mục tiêu của công tác xây dựng Đảng.

Danh sách 08 đoàn tụ ưu tú được kết nạp đầu tiên tại chi bộ Đảng ngôi trường Đại học Lạc Hồng:

1. Huỳnh Cao Tuấn

2. Đào Thanh Mai

3. Nai lưng Thị Thiên Thanh

4. Phạm Minh Vương

5. Nguyễn Thị Thùy Duyên

6. Tưởng Xuân Thảo

7. Lê Cao Như Quỳnh

8. Lê Thị Ngọc Hương

Từ lúc thành lập tổ chức Đảng ở Nhà trường đến năm 2016, chi bộ, Đảng bộ đã tiếp nhận được hơn 200 đảng viên và bồi dưỡng hơn 700 sum vầy trung kiên đến Đảng. Công tác cải tiến và phát triển đảng viên của đưa ra bộ, Đảng cỗ trường đã đào tạo và giảng dạy nhiều cán bộ, đảng viên vừa hồng vừa siêng cho ngôi trường và các công ty, xí nghiệp, địa phương ….

*

Hình 2: NGND.TS Đỗ Hữu Tài - Phó túng thư Đảng ủy, Hiệu trưởng đơn vị trường tại buổi lễ trao giấy ghi nhận lớp đối tượng người sử dụng đảng

Tính mang lại năm 2016, Đảng bộ trường Đại học tập Lạc Hồng có 121 đảng viên, sinh sống tại 10 chi bộ trực thuộc, số đảng viên được phân bổ sinh hoạt, công tác ở tất cả các khoa, phòng ban, trung tâm của nhà trường. Số Cấp ủy viên của Ban Chấp hành Đảng bộ trường đại nhiều số là được kết nạp ở tại Đảng bộ trường cùng tuổi đời trẻ.

Xem thêm:

Ban Chấp hành Đảng ủy trường nhiệm kỳ 2010 – 2015 có 11 đồng chí, đồng chíNguyễn Trùng Phương (nguyên là Ủy viên Ban hay vụ tỉnh giấc ủy, Phó quản trị UBND tỉnh Đồng Nai; trưởng phòng ban sáng lập trường, chủ tịch Hội đồng quản trị ngôi trường khóa I, II)được bầu làm Bí thư Đảng ủy. NGƯT.TS Đỗ Hữu Tài- quản trị Hội đồng quản trị, Hiệu trưởng đơn vị trường (nguyên là phó tổng giám đốc sở Giáo dục & Đào tạo ra tỉnh Đồng Nai, phó phòng ban sáng lập trường, phó chủ tịch Hội đồng quản trị trường khóa I, II)được thai làm phó Bí thư Đảng ủy.

*

Hình 3: BCH Đảng bộ trường nhiệm kỳ 2010 - 2015

Đảng bộ trực tiếp lãnh đạo tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Công đoàn với Hội cựu binh sỹ nhà trường. Các tổ chức Đoàn thể trên không xong xuôi phát triển cả về quality lẫn số lượng.

*

Hình 4: BCH Đảng cỗ trường nhiệm kỳ năm ngoái - 2020

Hoạt động của Đảng bộ nhà trường luôn có sự phối hợp chặt chẽ thân Đảng ủy, Hội đồng cai quản trị, ban giám hiệu bằng quy chế hoạt động của Đảng ủy; quy chế phối kết hợp giữa Đảng ủy, Hội đồng cai quản trị, Ban Giám hiệu.

Đảng cỗ trường Lạc Hồng đã, đang cùng sẽ luôn xứng xứng đáng với mục đích “hạt nhân chính trị” trong nhà trường. đưa ra bộ, Đảng bộ nhà trường từ khi được thành lập và hoạt động (năm 2000) đến nay luôn đạt danh hiệu tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, vào sạch vững mạnh tiêu biểu.

Danh sách đưa ra bộ nhất thời được thành lập và hoạt động năm 2000:

1. Lâm Hiếu Trung – Bí thư lâm thời

2. è Hành – Đảng viên

3. Vũ Văn Tăng – Đảng viên

4. Nguyễn Tấn Đắc – Đảng viên

5. Nguyễn Xuân Dũng – Đảng viên

6. Nguyễn Văn Lâm – Đảng viên

Danh sách cấp cho ủy đưa ra bộ khóa I, nhiệm kỳ 2001 – 2003:

1. Lâm Hiếu Trung – Bí thư

2. Trần Hành – Phó Bí thư

3. Vũ Văn Tăng – bỏ ra ủy viên

Danh sách cung cấp ủy chi bộ khóa II, nhiệm kỳ 2003 – 2005:

1. Lâm Hiếu Trung – Bí thư

2. Nai lưng Hành – Phó Bí thư

3. Huỳnh Cao Tuấn – chi ủy viên

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ lâm thời, được thành lập và hoạt động năm 2005:

1. Lâm Hiếu Trung – Bí thư

2. Trần Hành – Phó Bí thư

3. Huỳnh Cao Tuấn – bỏ ra ủy viên

4. Nguyễn Trùng Phương – Ủy viên Ban Chấp hành

5. Bùi Văn ngôi trường – Ủy viên Ban Chấp hành

6. Nguyễn hồ Xuân hương thơm – Ủy viên Ban Chấp hành

7. Nguyễn Văn Nhơn – Ủy viên Ban Chấp hành

8. Nai lưng Văn Thành – Ủy viên Ban Chấp hành

9. Nguyễn Thị Khang – Ủy viên Ban Chấp hành

Danh sách Ban chấp hành Đảng cỗ khóa III, nhiệm kỳ 2005 – 2010:

1. Lâm Hiếu Trung – Bí thư

2. Nguyễn Trùng Phương – Phó Bí thư

3. Nguyễn hồ nước Xuân mùi hương – chi ủy viên

4. Đào Thanh Mai – Ủy viên Ban Chấp hành

5. Nguyễn Thị Khang – Ủy viên Ban Chấp hành

6. è Thị Thiên Thanh – Ủy viên Ban Chấp hành

7. Nai lưng Văn Thành – Ủy viên Ban Chấp hành

8. Nguyễn Văn Nhơn – Ủy viên Ban Chấp hành

9. è Trọng chống – Ủy viên Ban Chấp hành

Danh sách Ban Chấp hành Đảng cỗ khóa III, nhiệm kỳ 2005 – 2010 (kiện toàn và tăng con số Đảng ủy viên năm 2009):

1. Nguyễn Trùng Phương – Bí thư

2. Đỗ Hữu Tài – Phó Bí thư

3. Nguyễn hồ nước Xuân hương thơm – UV.Ban thường xuyên vụ

4. Đào Thanh Mai – Ủy viên Ban Chấp hành

5. Nguyễn Thị Khang – Ủy viên Ban Chấp hành

6. Trằn Thị Thiên Thanh – Ủy viên Ban Chấp hành

7. Nguyễn Văn Nhơn – Ủy viên Ban Chấp hành

8. Trằn Trọng chống – Ủy viên Ban Chấp hành

9. Trằn Hành – Ủy viên Ban Chấp hành

10. Nguyễn Vũ Quỳnh – Ủy viên Ban Chấp hành

11. Nguyễn Huỳnh Bạch đánh Long – Ủy viên Ban Chấp hành

Danh sách Ban chấp hành Đảng cỗ khóa IV, nhiệm kỳ 2010 – 2015:

1. Nguyễn Trùng Phương – Bí thư

2. Đỗ Hữu Tài – Phó Bí thư

3. Lê Sơn quang đãng – UV.Ban thường vụ

4. Đào Thanh Mai – Ủy viên Ban Chấp hành

5. Trằn Thị Thiên Thanh – Ủy viên Ban Chấp hành

6. Nguyễn hồ Xuân hương – Ủy viên Ban Chấp hành

7. Nguyễn Vũ Quỳnh – Ủy viên Ban Chấp hành

8. Nguyễn Thị Khang – Ủy viên Ban Chấp hành

9. Trằn Thị Yến Phương – Ủy viên Ban Chấp hành

10. Trần Trọng phòng – Ủy viên Ban Chấp hành

11. Lê Thị Thu hương – Ủy viên Ban Chấp hành

Danh sách Ban chấp hành Đảng cỗ khóa IV, nhiệm kỳ 2010 – 2015 (kiện toàn năm 2012):

1. Nguyễn Trùng Phương – Bí thư

2. Đỗ Hữu Tài – Phó Bí thư

3. Lê Sơn quang – UV.Ban thường vụ

4. Đào Thanh Mai – Ủy viên Ban Chấp hành

5. è Thị Thiên Thanh – Ủy viên Ban Chấp hành

6. Nguyễn hồ nước Xuân hương thơm – Ủy viên Ban Chấp hành

7. Võ Hồng Bảo Châu – Ủy viên Ban Chấp hành

8. Nguyễn Thị Thu Lan – Ủy viên Ban Chấp hành

9. Trịnh Thị Huế – Ủy viên Ban Chấp hành

10. Trần Ngọc Thủy – Ủy viên Ban Chấp hành

11. Lê Thị Thu hương – Ủy viên Ban Chấp hành

Ban chấp hành Đảng bộ khóa V, nhiệm kỳ 2015 – 2020:

1. Nguyễn Trùng Phương – Bí thư

2. Đỗ Hữu Tài – Phó Bí thư

3. Lê Sơn quang quẻ – UV.Ban thường vụ

4. Đào Thanh Mai – Ủy viên Ban Chấp hành

5. Nai lưng Thị Thiên Thanh – Ủy viên Ban Chấp hành

6. Nguyễn hồ Xuân hương – Ủy viên Ban Chấp hành

7. Nguyễn Vũ Quỳnh – Ủy viên Ban Chấp hành

8. Nguyễn Thị Thu Lan – Ủy viên Ban Chấp hành

9. Trịnh Thị Huế – Ủy viên Ban Chấp hành

10. è cổ Tiến – Ủy viên Ban Chấp hành

11. Lê Thị Thu hương – Ủy viên Ban Chấp hành

1. Nguyễn Trùng Phương – Bí thư

2. Đỗ Hữu Tài – Phó Bí thư

3. Lê Sơn quang – UV.Ban thường vụ

4. Đào Thanh Mai – Ủy viên Ban Chấp hành

5. è Thị Thiên Thanh – Ủy viên Ban Chấp hành

6. Nguyễn hồ nước Xuân hương thơm – Ủy viên Ban Chấp hành

7. Nguyễn Vũ Quỳnh – Ủy viên Ban Chấp hành

8. Trịnh Thị Huế – Ủy viên Ban Chấp hành

9. Nai lưng Tiến – Ủy viên Ban Chấp hành

10. Lê Thị Thu hương thơm – Ủy viên Ban Chấp hành

11. Huỳnh Cao Tuấn – Ủy viên Ban Chấp hành

1. Nguyễn Trùng Phương – Bí thư

2. Nguyễn Thị Thu Lan – Phó Bí thư

3. Lê Sơn quang đãng – UV.Ban thường xuyên vụ

4. Đào Thanh Mai – Ủy viên Ban Chấp hành

5. Trần Thị Thiên Thanh – Ủy viên Ban Chấp hành

6. Nguyễn hồ nước Xuân hương thơm – Ủy viên Ban Chấp hành

7. Nguyễn Vũ Quỳnh – Ủy viên Ban Chấp hành

8. Trịnh Thị Huế – Ủy viên Ban Chấp hành

9. è cổ Tiến – Ủy viên Ban Chấp hành

10. Lê Thị Thu hương – Ủy viên Ban Chấp hành

11. è cổ Đức Toàn– Ủy viên Ban Chấp hành

Ủy ban khám nghiệm Đảng cỗ khóa V, nhiệm kỳ 2015 – 2020:

1. Đ/c Lê Sơn quang đãng – công ty nhiệm UBKT

2. Đ/c Nguyễn hồ nước Xuân hương – Phó nhà nhiệm UBKT

3. Đ/c è cổ Thị Thiên Thanh – Thành viên

1.Bí thư Đảng ủy: Đ/c Nguyễn Trùng Phương2.Phó túng thiếu thư Đảng ủy: Đ/c Nguyễn Thị Thu Lan (Phó Hiệu trưởng)3.Ủy viên Ban hay vụ: Đ/c Lê Sơn quang đãng (Bí thư Đoàn Thanh niên)

08 bè bạn ủy viên Ban Chấp hành khóa VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025:4.Đ/c Nguyễn Vũ Quỳnh (Phó Hiệu trưởng, túng thiếu thư chi bộ 5)5.Đ/c Lê Thu Thủy (Bí thư bỏ ra bộ 1, Trưởng khoa Sau đại học)6.Đ/c è Thị Thiên Thanh (Bí thư chi bộ 2, Phó Trưởng phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng)7.Đ/c Nguyễn hồ nước Xuân mùi hương (Bí thư bỏ ra bộ 3, Trưởng phòng công tác làm việc sinh viên)8.Đ/c Nguyễn hữu nghị (Bí thư bỏ ra bộ 6, Quyền Trưởng khoa Đông phương học)9.Đ/c trần Tiến (Bí thư chi bộ 8, Phó bí thư Đoàn Thanh niên, chủ tịch Hội Sinh viên)10.Đ/c Lê Thị Thu hương (Bí thư đưa ra bộ 9, quản trị Công đoàn, Phó Trưởng khoa kỹ thuật Hóa học & Môi trường)11.Đ/c Nguyễn Thị Như Quỳnh (Bí thư đưa ra bộ 11, Trưởng khoa Dược) Ủy ban chất vấn Đảng ủy khóa VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025:1.Đ/c Lê Sơn quang – nhà nhiệm2.Đ/c Nguyễn hồ Xuân hương thơm – Phó công ty nhiệm3.Đ/c Lê Thị Thu mùi hương – Ủy viên