Danh lam thắng cảnh tiếng anh là gì

      96
admingiaotiep, giaotieptienganh, tailieugiaotiep

Việt Nam lừng danh với rừng đá quý biển bội nghĩa và vô vàn những danh lam win cảnh nổi tiếng. Khắp những vùng miền trường đoản cú Bắc mang lại Nam lúc nào thì cũng đầy ắp các du khách đến thưởng ngoại vẻ rất đẹp hùng vĩ được vạn vật thiên nhiên ban tặng của quốc gia ta. Để có thể làm đa dạng và phong phú mẫu câu tiếp xúc hàng ngày và cải thiện phản xạ giao tiếp, các bạn hay thuộc Ms.Thanh trang bị mang đến mình gần như từ vựng giờ Anh về danh lam chiến thắng cảnh nước ta nhé!

Các bài xích liên quan

— TỪ VỰNG TIẾNG ANH VỀ DANH LAM THẮNG CẢNH VIỆT NAM–

Các danh lam win cảnh ngơi nghỉ Miền Bắc

Bạn đang xem: Danh lam thắng cảnh tiếng anh là gì

*

1. Bat Trang pottery village /Bat Trang ˈpɒtəri ˈvɪlɪʤ/: làng mạc gốm bát Tràng

2. Dong Xuan Market /Dong Xuan ˈmɑːkɪt/: Chợ Đồng Xuân

3. Ha Long cất cánh /Ha Long beɪ/: Vịnh Hạ Long

4. Ha Noi Old Quarter /Ha Noi əʊld ˈkwɔːtə/: phố cổ Hà Nội

5. Hanoi Old Citadel – /Hanoi əʊld ˈsɪtədl /: Thành cổ Hà Nội

6. Hanoi Opera House /ˈɒpərə haʊs/: đơn vị hát bự Hà Nội

7. Imperial Citadel of Thang Long /ɪmˈpɪərɪəl ˈsɪtədl ɒv Thang Long/: Hoàng Thành Thăng Long

8. Long Bien Bridge /Long Bien brɪʤ/: mong Long Biên

9. National Museum of Vietnamese History /ˈnæʃənl mju(ː)ˈzɪəm ɒv ˌvjɛtnəˈmiːz ˈhɪstəri/: bảo tàng lịch sử non sông Việt Nam

10. One Pillar Pagoda /Mot Cot pəˈgəʊdə/: chùa Một Cột

11. Phong Nha – Ke Bang National Park /Phong Nha – Ke Bang ˈnæʃənl pɑːk/: Vườn đất nước Phong Nha – Kẻ Bàng

12. Quan liêu Su Temple /Quan Su ˈtɛmpl/: Đền cửa hàng Sứ

13. Quan tiền Thanh Temple /Quan Thanh ˈtɛmpl/: Đền tiệm Thánh

14. St. Joseph’s Cathedral /St. ˈʤəʊzɪfs kəˈθiːdrəl/: nhà thờ lớn


*

15. Sword Lake /sɔːrd leɪk/: hồ nước Hoàn Kiếm/ hồ Gươm

16. Temple of Literature /ˈtɛmpl ɒv ˈlɪtərɪʧə/: quốc tử giám Quốc Tử Giám

17. Tran Quoc pagoda /Tran Quoc pəˈgəʊdə/: miếu Trấn Quốc


*

Xem thêm: Thương Hiệu Quốc Gia Là Gì, Yếu Tố Cấu Thành Thương Hiệu Quốc Gia

18. Trang An Landscape Complex /Trang An ˈlænskeɪp ˈkɒmplɛks /: Quần thể danh chiến thắng Tràng An

19. Truc Bach lake – /Truc Bach leɪk/: hồ Trúc Bạch

20. Van Phuc Silk Village /Van Phuc sɪlk ˈvɪlɪʤ /: xóm lụa Vạn Phúc

21. Viet phái mạnh Fine Arts Museum – /faɪn ɑːts mju(ː)ˈzɪəm/: bảo tàng Mỹ Thuật Việt Nam

22. Vietnam museum of ethnology /Vietnam mju(ː)ˈzɪəm ɒv ɛθˈnɒləʤi /: Bảo tàng dân tộc học

23. Water puppet theatre /ˈwɔːtə ˈpʌpɪt ˈθɪətə/: nhà hát múa rối nước

Các danh lam thắng cảnh ở miền Trung

A. Danh lam chiến hạ cảnh nghỉ ngơi Đà Nẵng


*

1. Bố Na Hills /Ba Ha Hills/: Núi Bà Nà

2. Dragon Bridge /ˈdrægən brɪʤ/: ước Sông Hàn


*

3. Hai Van pass /Hai Van pɑːs/: Đèo Hải Vân

4. Linh Ung Pagoda /Linh Ung pə’goudə/: miếu Linh Ứng

5. Marble Mountain /ˈmɑːbl ˈmaʊntɪn /: năm giới Sơn

6. Museum of Cham Sculpture /mjuˈzɪəm ɒv Cham ˈskʌlpʧə/: bảo tàng điêu khắc Chăm

7. My Khe Beach /My Khe biːʧ/: bãi biển Mỹ Khê

8. My Son Sanctuary /My Son ˈsæŋktjʊəri/: Thánh địa Mỹ Sơn

9. Non Nuoc Beach /Non Nuoc biːʧ /: bãi biển Non Nước

10. Rooster Church /ˈruːstə ʧɜːʧ/: nhà thời thánh Con Gà

11. Son Tra Peninsula /Son Tra pə’ninsjulə/: Bán hòn đảo Sơn Trà

12. The Sun wheel / ðə sʌn wiːl/: vòng quay Mặt Trời

B. Danh lam win cảnh sinh sống Huế


1. Can Chanh Palace /Can Chanh ˈpæləs/: Điện buộc phải Chánh

2. Citadel of Ho Dynasty /ˈsɪtədl ɒv Ho ˈdɪnəsti/: Thành bên Hồ

3. Dien Tho palace /Dien Thoˈpæləs/: Cung Diên Thọ

4. Gia Long mausoleum /Gia Long mɔːsəˈliːəm: Lăng Gia Long

5. Hue Citadel /Hueˈsɪtədəl/: khiếp thành Huế

6. Hue Royal Maritime Museum /Hue ˈrɔɪəl ˈmærɪtaɪm mjuˈziːəm/: bảo tàng Cổ đồ gia dụng Cung đình Huế

7. Hue Temple of Literature /Hue ˈtempl əv ˈlɪtrətʃər/: văn miếu quốc tử giám Huế

8. Hueancient capital /Hueˈeɪnʃənt ˈkæpɪtl/: chũm đô Huế

9. Huong river /Huongˈrivər/: Sông Hương

10. Imperial City /ɪmˈpɪriəl ˈsɪti/:Hoàng thành

11. Khai Dinhmausoleum /Khai Dinh ˌmɔːsəˈliːəm/: Lăng vua Khải Định

12. Meridian Gate Hue /məˈrɪdiən ɡeɪt Hue/:Ngọ Môn Huế

13. Minh với mausoleum /Minh Mangˌmɔːsəˈliːəm/: Lăng vua Minh Mạng

14. Dở người BinhMountain /Ngu Binh ˈmaʊntn/: Núi Ngự Bình

15. Tu Dam pagoda /Tu Dam pəˈɡoʊdə: miếu Từ Đàm

16. Tu Duc mausoleum / Tu Duc mɔːsəˈliːəm /: Lăng vua từ Đức

17. Bầu Hoa Palace /Thai Hoaˈpæləs/: Điện Thái Hòa

18. The Complex of Hue Monuments /ðə ˈkɒmplɛks ɒv Hue ˈmɒnjʊmənts/: Quần thể di tích lịch sử Cố đô Huế

19. Thien Mupagoda / Thien Mu pəˈɡoʊdə/: chùa Thiên Mụ

20. Truong Tien bridge /Tuong Tien brɪdʒ/: ước Trương Tiền

Các danh lam chiến hạ cảnh làm việc miền Nam

1. Bitexco financial tower /Bitexco faɪˈnænʃəl ˈtaʊə/: Tháp tài chính Bitexco

2. Central Post Office /ˈsɛntrəl pəʊst ˈɒfɪs/: Bưu năng lượng điện Trung Tâm

3. Cu đưa ra Tunnels /Cu bỏ ra ˈtʌnlz/: Địa đạo Củ Chi

4. Fine Art Museum /faɪn ɑːt mju(ː)ˈzɪəm/: kho lưu trữ bảo tàng Mỹ Thuật

5. National Museum of Vietnamese History /ˈnæʃənl mju(ː)ˈzɪəm ɒv ˌvjɛtnəˈmiːz ˈhɪstəri/: kho lưu trữ bảo tàng lịch sử quốc gia Việt Nam


6. Notre-Dame Cathedral /Notre deɪm kəˈθiːdrəl/: thánh địa Đức Bà

7. Nguyen Hue Walking Street /Nguyen Hue ˈwɔːkɪŋ striːt/: Phố quốc bộ Nguyễn Huệ

8. Reunification Palace /ˌriːˌjuːnɪfɪˈkeɪʃən ˈpælɪs/: Dinh Thống Nhất

9. Sai Gon Opera House /Sai Gon ˈɒpərə haʊs /: bên hát lớn Sài Gòn

10. Sai Gon Zoo & Botanical Garden /Sai Gon zuː ænd bəˈtænɪkəl ˈgɑːdn/: Thảo nuốm Viên

11. Starlight Bridge /ˈstɑːlaɪt brɪʤ/: ước Ánh Sao

12. Turtle Lake /ˈtɜːtl leɪk/: Hồ con Rùa

13. Thu Thiem Tunnel /Thu Thiem ˈtʌnl/: Hầm Thủ Thiêm

————

Chúc chúng ta ôn tập thiệt tốt!

————-

Ms.Thanh’s Toeic

Các khóa học hiện tại: http://msthanhtoeic.vn/courses/khoa-hoc/

Lịch khai giảng những khóa học trong tháng: http://msthanhtoeic.vn/category/lich-khai-giang/