Đề tài tiếng anh là gì

      76
14:28 Dec 23, 2015
Vietnamese khổng lồ English translationsEducation / Pedagogy
Vietnamese term or phrase: công ty nhiệm đề tài
Mình đang làm đề tài khoa học tập nhưng chần chờ dịch từ bỏ "Chủ Nhiệm Đề Tài" cố kỉnh nào cho bao gồm xác.
phuongthaovl

Bạn đang xem: Đề tài tiếng anh là gì

*

*

This person is a ttmn.mobi Certified PRO in English lớn VietnameseClick the red seal for more information on what it means to lớn be a ttmn.mobi Certified PRO. ", this, event, "300px")" onMouseout="delayhidetip()"> Works in field", this, event, "170px")" onMouseout="delayhidetip()">Dung Huu NguyenVietnamLocal time: 12:11

Summary of answers provided
5 +1Principle InvestigatorThis person is a ttmn.mobi Certified PRO in English lớn VietnameseClick the red seal for more information on what it means khổng lồ be a ttmn.mobi Certified PRO. ", this, event, "300px")" onMouseout="delayhidetip()">Dung Huu Nguyen

Xem thêm: In A Nutshell Nghĩa Là Gì ? Sử Dụng In A Nutshell » Tiếng Anh 24H

*

*

5Project manager / research manager / person in chargeThis person is a ttmn.mobi Certified PRO in English khổng lồ VietnameseClick the red seal for more information on what it means to lớn be a ttmn.mobi Certified PRO. ", this, event, "300px")" onMouseout="delayhidetip()">Doan Quang

*

Explanation:Project manager / research manager / person in charge Đều được sử dụng rất phổ biếnThis person is a ttmn.mobi Certified PRO in English khổng lồ VietnameseClick the red seal for more information on what it means lớn be a ttmn.mobi Certified PRO. ", this, event, "300px")" onMouseout="delayhidetip()"> Doan QuangVietnamLocal time: 12:11Native speaker of:
*
Vietnamese