Đối tác công tư là gì

      117
VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ ĐẦU TƯ CÔNG‎ > ‎NĐ 63/2018/NĐ-CP về hiệ tượng đầu tư công ty đối tác công bốn - PPP‎ > ‎
Điều 3. Lý giải từ ngữ

Trong Nghị định này, những từ ngữ sau đây được gọi như sau:

1. Đầu bốn theo bề ngoài đối tác công bốn (sau đây call tắt là PPP) là bề ngoài đầu tứ được triển khai trên đại lý hợp đồng dự án công trình giữa cơ quan nhà nước bao gồm thẩm quyền cùng nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án công trình để xây dựng, cải tạo, vận hành, khiếp doanh, thống trị công trình hạ tầng, cung cấp dịch vụ công.

Bạn đang xem: Đối tác công tư là gì

2. đúng theo đồng dự án là vừa lòng đồng nguyên lý tại những Khoản 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 với 10 Điều này và hợp đồng không giống theo nguyên lý tại Khoản 4 Điều 40 Nghị định này.

3. Phù hợp đồng chế tạo - sale - chuyển giao (sau đây call tắt là hòa hợp đồng BOT) là vừa lòng đồng được cam kết giữa ban ngành nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án để xây dựng công trình xây dựng hạ tầng; sau khi xong công trình, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án được quyền marketing công trình trong 1 thời hạn độc nhất định; không còn thời hạn, đơn vị đầu tư, doanh nghiệp dự án chuyển giao công trình đó mang lại cơ quan bên nước bao gồm thẩm quyền.

4. Thích hợp đồng thành lập - chuyển giao - sale (sau đây call tắt là hợp đồng BTO) là thích hợp đồng được ký kết giữa ban ngành nhà nước tất cả thẩm quyền với nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án để xây dựng dự án công trình hạ tầng; sau khi xong xuôi công trình, công ty đầu tư, doanh nghiệp dự án chuyển giao mang lại cơ quan nhà nước có thẩm quyền với được quyền kinh doanh công trình kia trong 1 thời hạn độc nhất vô nhị định.

5. Hợp đồng kiến tạo - chuyển giao (sau đây hotline tắt là phù hợp đồng BT) là hòa hợp đồng được ký kết giữa ban ngành nhà nước gồm thẩm quyền và nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án (nếu có) nhằm xây dựng công trình xây dựng hạ tầng; sau khi chấm dứt công trình, nhà đầu tư chi tiêu chuyển giao công trình đó đến cơ quan công ty nước bao gồm thẩm quyền cùng được giao dịch thanh toán bằng quỹ đất, trụ sở làm cho việc, gia sản kết cấu hạ tầng hoặc quyền gớm doanh, khai thác công trình, thương mại & dịch vụ để triển khai Dự án khác.

Xem thêm: Câu 1: Vì Sao Lê Lợi Chọn Lam Sơn Làm Căn Cứ Cho Cuộc Khởi Nghĩa ?A

6. Vừa lòng đồng desgin - cài đặt - marketing (sau đây call tắt là phù hợp đồng BOO) là hợp đồng được cam kết giữa phòng ban nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án để xây dựng dự án công trình hạ tầng; sau khi xong xuôi công trình, công ty đầu tư, doanh nghiệp dự án công trình sở hữu với được quyền kinh doanh công trình trong 1 thời hạn duy nhất định; hết thời hạn, bên đầu tư, doanh nghiệp dự án chấm dứt hoạt động vui chơi của dự án đầu tư theo chính sách của quy định về đầu tư.

7. Hòa hợp đồng thi công - chuyển giao - Thuê dịch vụ (sau đây call tắt là thích hợp đồng BTL) là đúng theo đồng được ký giữa cơ sở nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án công trình để xây dựng công trình xây dựng hạ tầng; sau khi hoàn thành công trình, bên đầu tư, doanh nghiệp dự án công trình chuyển giao mang đến cơ quan công ty nước bao gồm thẩm quyền với được quyền cung ứng dịch vụ trên cửa hàng vận hành, khai thác công trình kia trong một thời hạn duy nhất định; ban ngành nhà nước có thẩm quyền thuê dịch vụ và thanh toán cho công ty đầu tư, doanh nghiệp lớn dự án.

8. đúng theo đồng tạo ra - Thuê dịch vụ thương mại - bàn giao (sau đây điện thoại tư vấn tắt là đúng theo đồng BLT) là đúng theo đồng được cam kết giữa ban ngành nhà nước gồm thẩm quyền với nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án để xây dựng công trình hạ tầng; sau khi ngừng công trình, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án được quyền cung ứng dịch vụ trên cơ sở vận hành, khai thác công trình đó trong một thời hạn độc nhất định; cơ sở nhà nước bao gồm thẩm quyền thuê dịch vụ thương mại và giao dịch thanh toán cho nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án; hết thời hạn cung cấp dịch vụ, công ty đầu tư, doanh nghiệp dự án công trình chuyển giao công trình đó cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

9. Phù hợp đồng sale - cai quản (sau đây điện thoại tư vấn tắt là vừa lòng đồng O&M) là vừa lòng đồng được ký giữa phòng ban nhà nước bao gồm thẩm quyền và nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án để khiếp doanh một phần hoặc toàn cục công trình trong một thời hạn tuyệt nhất định.

10. đúng theo đồng tất cả hổn hợp là phù hợp đồng dự án phối kết hợp các các loại hợp đồng được luật tại những Khoản 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9 Điều này.