Đồng phân hình học là gì

      70

Khi học tập về từng các loại hợp hóa học hữu cơ cụ thể thì ko kể nắm được cấu tạo, đặc thù hoá học tập của chúng thì vấn đề viết những đồng phân cũng khá quan trọng. Đối với dạng bài xích trắc nghiệm thì cách tính số đồng phân sẽ cung cấp các em rất nhiều, tiết kiệm ngân sách được thời hạn trong bài kiểm tra với thi.Bạn sẽ xem: Đồng phân hình học tập là gì

Vậy thì công thức và cách tính số đồng phân như vắt nào, những em tham khảo bài viết sau đây.

Bạn đang xem: Đồng phân hình học là gì


*

Cách tính số đồng phân

I. Đồng phân:

1. Đồng phân là gì?

Đồng phân là những hợp chất khác nhau nhưng tất cả cùng cách làm phân tử.

Các đồng phân của nhau có tính chất không giống nhau do chúng có cấu trúc hoá học tập khác nhau.

Lưu ý: những đồng phân của nhau thì tất cả cùng phân tử khối, nhưng hầu như chất gồm cùng phân tử khối thì hoàn toàn có thể không nên đồng phân của nhau.

Ví dụ: , nhưng bọn chúng không thuộc CTPT nên chưa phải đồng phân.

2. Phân loại:

Chúng ta có tương đối nhiều cách phân các loại đồng phân, rất có thể dựa vào trơ trẽn tự liên kết, nhóm chức hay địa chỉ trong không gian,....


*

Cách tính số đồng phân

- Đồng phân cấu tạo:

+ Đồng phân mạch C: chiếm được khi biến đổi trật từ liên kết của những nguyên tử C với nhau (mạch thẳng, mạch nhánh, vòng).

Ví dụ: cùng rất một phương pháp C4H10 ta có những đồng phân:

Butan 2 – metylpropan

+ Đồng phân một số loại nhóm chức:

Nhóm chức

Loại chất

- OH

Ancol

- O -

Ete

- CHO

Anđehit

- CO

Xeton

- COOH

Axit

Ví dụ: Cùng cách làm C2H6O ta hoàn toàn có thể viết 2 đồng phân với 2 loại nhóm chức khác nhau (ancol cùng ete):

Ancol etylic Đimtyl ete

+ Đồng phân vị trí nhóm chức hoặc links bội: vị trí của group chức, nhóm thế hoặc links bội trên mạch C nỗ lực đổi.

Ví dụ: Đồng phân C4H8 mạch hở, vào phân th tất cả một nối đôi:

- Đồng phân cis – trans:

Ví dụ với buten – 2 – en

Nhận thấy, lúc 2 nhóm nuốm của nguyên tử C với nối đôi khác nhau thì sẽ lộ diện đồng phân hình học. Nếu các nhóm cụ ( -CH3, -C2H5, -Cl,...) có phân tử khối to hơn nằm về cùng một bên với nối đôi đã là dạng cis, không giống phía là dạng trans.

3. Các bước viết đồng phân:

- Tính số liên kết π và vòng:

π + v =

- phụ thuộc công thức phân tử, số links π+v nhằm lựa chọn loại chất phù hợp. Thường đề sẽ cho viết đồng phân của hợp chất cầm thể.

- Viết mạch C chính:

+ Mạch hở: không phân nhánh, 1 nhánh, 2 nhánh,...

+ Mạch vòng: vòng ko nhánh, vòng vó nhánh,....

- gắn thêm nhóm chức hoặc link bôi (nếu có) vào mạch. Sau đó di chuyển để thay đổi vị trí. Phải xét tính đối xứng để tránh trùng lặp.

- Điền H để bảo đảm an toàn hoá trị của các nguyên tố. Đối với bài xích trắc nghiệm thì ko cần.

II. Cách tính số đồng phân:

1. Cách tính số đồng phân: Ankan

- Khái niệm: Ankan là hầu hết hiđrocacbon no, mạch hở. Trong phân tử ankan chỉ gồm các liên kết đối chọi C-C với C-H.

- CTTQ: CnH2n+2 (n ≥ 1).

- Ankan chỉ bao gồm đồng phân mạch cacbon cùng từ C4 trở đi mới mở ra đồng phân.

- công thức tính nhanh:

Áp dụng: Tính số đồng phân ankan C4H10:

Thay bởi vì viết

Butan 2 – metylpropan

Ta áp dụng công thức trên với n = 4, đồng phân.

Với C5H12, ta bao gồm n = 5 số đồng phân ankan vẫn là đồng phân.

2. Cách tính số đồng phân: Anken

- Anken là hồ hết hiđrocacbon không no, mạch hở, trong phân tử đựng một liên kết đôi.

- CTTQ: CnH2n (n ≥ 2).

- Anken bao gồm đồng phân mạch C, đồng phân địa chỉ nối đôi cùng đồng phân hình học.

- Mẹo tính nhanh đồng phân anken:

Xét 2C mang nối đôi, mỗi C sẽ link với 2 nhóm nắm (giống hoặc khác nhau).

Ví dụ cùng với C4H8: Trừ đi 2C với nối đôi đang còn 2C cùng H nhóm thế.

Nếu đề bài xích yêu cầu tính đồng phân kết cấu sẽ là: 1+1+1=3 đồng phân. Ví như yêu ước tính đồng phân (bao tất cả đồng phân hình học) vẫn là 1+1+2=4 đồng phân.

Ví dụ với C5H10: Trừ đi 2C với nối đôi đang còn 3C cùng H đội thế.

Ta có 5 đồng phân cấu tạo và 6 đồng phân anken.

3. Cách tính số đồng phân: Ankin

- Ankin là rất nhiều hiđrocacbon không no, mạch hở, vào phân tử chứa một links ba.

- CTTQ: CnH2n-2 (n ≥ 2).

- Ankin có đồng phân mạch C, đồng phân vị trí nối cha và không tồn tại đồng phân hình học.

- Mẹo tính cấp tốc đồng phân ankin:

Xét 2C với nối ba, mỗi C đã liên kết với 1 nhóm vậy (giống hoặc khác nhau).

Ví dụ cùng với C4H6: Trừ đi 2C có nối bố sẽ còn 2C với H là nhóm thế.

Xem thêm: Điềm Báo Ngứa Lòng Bàn Tay Phải Là Điềm Gì ? Tìm Hiểu Ngay

Ví dụ cùng với C5H8: Trừ đi 2C có nối đôi đang còn 3C và H nhóm thế.

Ta gồm 3 đồng phân ankin.

4. Phương pháp tính số đồng phân: Benzen với đồng đẳng

- Đồng đẳng benzen là mọi hiđrocacbon thơm, vào phân tử đựng một vòng benzen.

- CTTQ: CnH2n-6 (n ≥ 6).

- công thức tính số đồng phân:

Áp dụng: Tính số đồng phân của những hiđrocacbon thơm C7H8, C8H10, C9H12.

Ta có n = 7, ráng vào phương pháp ta được (7-6)2 = 1

n = 8, ta được (8-6)2 = 4

n = 9, núm vào phương pháp (9-6)2 = 9 đồng phân.

5. Cách tính số đồng phân: Ancol

- Ancol là hầu hết hợp hóa học hữu cơ vào phân tử chưa nhóm –OH lắp trực tiếp cùng với C no.

- team chức ancol: -OH.

- CTTQ của ancol no, solo chức, mạch hở: CnH2n+1OH tốt CnH2n+2O (n≥1).

- Ancol bao gồm đồng phân mạch C cùng đồng phân vị trí nhóm OH.

- cách làm tính số đồng phân:

- Áp dụng: Tính số đồng phân ancol no, solo chức, mạch hở trường đoản cú C3 → C5

C3H7OH: 23-2 = 2 đồng phân.

Propan – 1 – ol Propan – 2 – ol

C4H9OH: 24-2 = 4 đồng phân.

C5H11OH: 25-2 = 8 đồng phân.

Lưu ý: lúc viết đồng phân ancol, team OH không đã tích hợp C ko no và 1 nguyên tử C quan yếu gắn 2 giỏi 3 team OH.

6. Phương pháp tính số đồng phân: Ete

- Ete là hợp hóa học hữu cơ trong phân tử có nguyên tử oxi links với 2 đội ankyl.

- CTTQ của ete no, đối chọi chức, mạch hở: CnH2n+2O (n≥2).

- công thức tính số đồng phân:

- Áp dụng: cùng với n = 3 ta gồm công thức ete là C3H8O, cầm vào bí quyết ta được: đồng phân là

Với n = 4, công thức ete là C4H10O, ta được đồng phân.

Lưu ý: Ancol và ete no, đối chọi chức là đồng phân về các loại nhóm chức. Lúc viết đồng phân trường hợp đề không đề cập cho ancol tuyệt ete thì bắt buộc tính cả hai loại.

7. Cách tính số đồng phân: Phenol

- Phenol là những hợp hóa học hữu cơ trong phân tử bao gồm nhóm –OH link trực tiếp cùng với C thơm.

- CTTQ: CnH2n-6O (n ≥ 6)

- công thức tính nhanh:

- Áp dụng:

C7H8O: 37-6 = 3 đồng phân.

Với có cùng phương pháp phân tử mà lại là đồng phân ancol thơm (OH gắn thêm với C no).

8. Cách tính số đồng phân: Anđehit

- Anđehit là các hợp hóa học hữu cơ vào phân tử gồm nhóm –CH = O liên kết trực tiếp cùng với nguyên tử C hoặc nguyên tử H.

- CTTQ của anđehit no, đơn chức, mạch hở: CnH2nO (n ≥ 1). Vào phân tử đựng một nối song ở nhóm chức CHO.

- phương pháp tính nhanh:

- Áp dụng: Tính số đồng phân anđehit sau: C3H6O, C4H8O.

C3H6O, C4H8O là bí quyết của anđehit no, đơn chức, mạch hở.

Với C3H6O: đồng phân.

Với C4H8O: đồng phân.

9. Cách tính số đồng phân: Xeton

- Xeton là hầu hết hợp chất hữu cơ vào phân tử gồm nhóm C = O liên kết trực tiếp với nhì nguyên tử C.

- CTTQ của xeton no, đối chọi chức, mạch hở: CnH2nO (n ≥ 3). Trong phân tử chứ một nối đôi ở đội chức CO.

- cách làm tính số đồng phân:

- Áp dụng: Tính số đồng phân xeton C5H10O

Từ công thức ta tính được: đồng phân.

Lưu ý: Anđehit với xeton gồm cùng cách làm phân tử với nhau, nên những khi đề bài bác chỉ mang lại CTPT mà không nhắc đến loại hợp hóa học nào thì đề nghị tính cả hai.

10. Phương pháp tính số đồng phân: Axit

- Axit cacboxylic là hồ hết hợp hóa học hữu cơ vào phân tử có nhóm –COOH links trực tiếp với nguyên tử C hoặc nguyên tử H.

- CTTQ của aaxit no, solo chức, mạch hở: CnH2nO2 (n ≥ 1). Vào phân tử cất một nối song ở team chức COOH.