Dư nợ tiếng anh là gì

      48

Tiếp tục với cỗ từ vựng tiếng tuấn kiệt chính ngân hàng phần 1 , ttmn.mobi xin chia sẻ phần 2 cùng với 38 tự thường chạm mặt nhất khi chúng ta sử dụng và giao dịch với các ngân hàng.Bạn sẽ xem: Dư nợ giờ đồng hồ anh

chúng ta cùng theo dõi và quan sát nhé

1.

Bạn đang xem: Dư nợ tiếng anh là gì

Magnetic /mæg’netik/ (adj): từ bỏ tính

-> Magnetic Stripe /mæg’netik straip/: dải băng từ

2. Reconcile /’rekənsail/ (v): bù trừ, điều hoà

3. Circulation /,sə:kju’leiʃn/ (n): sự giữ thông

4. Clear /kliə/ (v): giao dịch bù trừ

5. Honour /’ɔnə/ (v): gật đầu đồng ý thanh toán

6. Refer to lớn drawer (n): (R.D) “Tra soát người ký phát”

7. Non-card instrument : phương tiện giao dịch không dùng tiền mặt

8. Present /’preznt – pri’zent/ (v): xuất trình, nộp

9. Outcome /’autkʌm/ (n): kết quả

10. Debt /det/ (n.): khoản nợ

11. Debit /’debit/ (v): ghi nợ (money which a company owes)

12. Debit balance / ‘debit ‘bæləns/: số dư nợ

13. Direct debi /di’rekt ‘debit /: ghi nợ trực tiếp

14. Deposit money /di’pɔzit ‘mʌni /: tiền gửi

15. Give credit : cấp tín dụng

16. Illegible /i’ledʤəbl/ (adj): không phát âm được

17. Bankrupt /’bæɳkrəpt/ = Bust /bʌst/: vỡ vạc nợ, phá sản

18. Make out (v): ký phát, viết (Séc)

Banker /’bæɳkə/ (n): bạn của ngân hàng

20.

Xem thêm: Thuật Ngữ Tiếng Anh Chuyên Ngành Xây Dựng ( Tải Trọng Tiếng Anh Là Gì ?

Place of cash: nơi sử dụng tiền mặt

21. Obtain cash /əb’tein kæʃ/: rút chi phí mặt

22. Cash point / kæʃ pɔint/: điểm rút tiền mặt

23. Make payment / meik ‘peimənt/: ra lệnh bỏ ra trả

24. Subtract /səb’trækt/ (n): trừ

25. Plastic money /’plæstik ‘mʌni / (n): tiền nhựa (các các loại thẻ Ngân hàng)

26. Sort of card: các loại thẻ

27. Plastic card /’plæstik kɑ:d/ (n): thẻ nhựa

28. Charge card /tʃɑ:dʤ kɑ:d/: thẻ thanh toán

29. Smart thẻ /smɑ:t kɑ:d/ (n): thẻ thông minh

30. Cash thẻ /kæʃ kɑ:d/ (n): thẻ rút chi phí mặt

31. Cheque card /tʃek kɑ:d / (n): thẻ Séc

32. Ngân hàng card /bæɳk kɑ:d / (n): thẻ ngân hàng

33. Cardholder (n): công ty thẻ

34. Shareholder (n): cổ đông

35. Dispenser /dis’pensə/ (n): vật dụng rút chi phí tự

36. Statement /’steitmənt/ (n): sao kê (tài khoản)

37. Cashier /kə’ʃiə/ (n): nhân viên cấp dưới thu, đưa ra tiền (ở Anh)

38. Withdraw /wi ‘dr :/ (v): rút chi phí mặt

Ngoài ra, các chúng ta cũng có thể truy cập vào trang web của ttmn.mobi tại đây để cải thiện và bổ sung cập nhật kiến thức giờ Anh của chính mình nhé! Chúc chúng ta thành công


*

“Tiếng Anh bồi” có phù hợp với môi trường thiên nhiên công sở?

Tiếng Anh bồi vào môi trường công sở còn tồn tại khá nhiều. Dù bị...