Đuôi mắt tiếng anh là gì

      48

Đôi đôi mắt là hành lang cửa số tâm hồn, thông qua đôi mắt ta có thể khám phá trái đất rộng béo hay ngắm nhìn người họ yêu thương.

Đang xem: đuôi mắt tiếng anh là gì

Bài ngày lúc này nói về đôi mắt của bọn chúng ta.

Bạn đang xem: Đuôi mắt tiếng anh là gì

Các bạn đã biết hết những từ vựng này chưa?

Cùng học ngay cùng với ttmn.mobi nhé!

TỪ VỰNG VỀ ĐÔI MẮT

HÀNH ĐỘNG CỦA MẮT

1. Wink /wɪŋk/ nháy mắt

2. Peek /piːk/ hé mắt

3. Look /lʊk/ nhìn

4. See /siː/ thấy

5. Watch /wɒʧ/ xem

6. Observe /əbˈzɜːv/ quan sát

7. Open /ˈəʊpən/ mở

8. Shut /ʃʌt/ nhắm

9. Blink /blɪŋk/ nháy mắt

10. Stare /steə/ chú ý chằm chằm

11. Roll /rəʊl/ đảo mắt

12. Cry /kraɪ/ khóc

13. Squint /skwɪnt/ liếc

14. Water /ˈwɔːtə/ ứa nước mắt

15. Behold /bɪˈhəʊld/ ngắm nhìn

16. Glance /glɑːns/ liếc

17. Glare /gleə/ nhìn trừng trừng

18. Dilate /daɪˈleɪt/ trợn mắt

19. Glimse /glɪmps/ nhìn lướt qua

20. Beady /ˈbiːdi/ tròn, nhỏ, với sáng

21.

Xem thêm: Blue Chip Là Gì? Đầu Tư Vào Cổ Phiếu Bluechip Là Gì Cổ Phiếu Blue Chip Là Gì

Bloodshot /ˈblʌdʃɒt/ đỏ như máu

22. Bug-eyed /bʌg-aɪd/ đôi mắt ốc nhồi

23. Clear /klɪə/ sáng, khỏe khoắn mạnh

24. Close-set /kləʊs-sɛt/ hai mắt sát nhau

25. Cross-eyed /ˈkrɒsaɪd/ mắt lác

26. Deep-set /diːp-sɛt/ sâu hoắm

27. Doe-eyed /dəʊ-aɪd/ to, tròn, và ngây thơ

28. Hazel /heɪzl/ gray clolor lục nhạt

29. Heavy /hɛvi/ nặng nề nề, mệt mỏi mỏi

30. Hollow /hɒləʊ/ lõm sâu vào

31. Piggy /ˈpɪgi/ đôi mắt ti hí

32. Liquid /ˈlɪkwɪd/ long lanh

33. Sunken /ˈsʌŋkən/ đôi mắt trũng

34. Pop-eyed /ˈpɒpaɪd/ mắt tròn xoe

BỆNH VỀ MẮT

35. Short-sightedness /ʃɔːt-ˈsaɪtɪdnəs/ bệnh dịch cận thị

36. Long-sightedness /ˈlɒŋˈsaɪtɪdnəs/ bệnh viễn thị

37. Astigmatism /æsˈtɪgmətɪzm/ bệnh loạn thị

38. Cataract /ˈkætərækt/ căn bệnh đục thủy tinh thể

39. Blind /blaɪnd/ mù

40. One-eyed /wʌn-aɪd/ chột

*
*
*
*
*
*
*
*
*

Đăng ký kết nhận tin

Để nhận thông tin về những sự kiện quan trọng đặc biệt và tài liệu học tiếng Anh giao tiếp miễn phí. Bạn hãy để lại cho shop chúng tôi thông tin liên lạc.

– Chọn cửa hàng gần các bạn nhất – – thức giấc thành bạn đang sinh sống và làm việc – tp. Hà nội TP tp hcm Tỉnh khác hệ thống được cải cách và phát triển và vận hành bởi LangTech