Duyên tiếng anh là gì

Sau cuộc nhân duyên trước tiên, hôn nhân hay bởi cha mẹ của nàng dâu và crúc rể sắp xếp, đôi khi với việc tán thành của các đương sự.

Bạn đang xem: Duyên tiếng anh là gì


After that first union, marriage arrangements were usually made by the parents of the bride & groom, sometimes after gaining the consent of those involved.
“For almost 28 years now, I’ve been the happy husb& of a charming wife who is one of Jehovah’s Witnesses.
Các thương thơm nhân fan Hồi từ bỏ duyên hải miền đông của Trung Quốc cho các city duyên hải của Indonesia với Malaysia vào đầu thế kỷ 15.
Chinese Muslyên traders from the eastern coast of Đài Loan Trung Quốc arrived at the coastal towns of Indonesia & Malaysia in the early 15th century.
Khoảng một nửa trong những trăng tròn thành viên của nhóm đột kích sẽ được sửa chữa thay thế trong thời điểm tạm thời bởi vì các nhân viên của Tuần Duyên Hoa Kỳ vào một vài ba phân đoạn của trọng trách.
About half of the đôi mươi member boarding team will be temporarily replaced with United States Coast Guard law enforcement officers for some portion of the deployment.
(Thi-thiên 45:1, 2) Đúng, sự có suy xét thật tuyệt sáng suốt thực tế, sự dẽ dặt xuất xắc tài năng xem xét với nói năng đúng chuẩn góp thêm phần làm tăng nhân phđộ ẩm với vẻ duyên dáng.
(Psalm 45:1, 2) Yes, practical wisdom, thinking ability, và proper use of the tongue contribute to lớn a person’s value & charm.
Anh ta học số đông lí vì cùng duyên cớ, gần như ngulặng nhân với hệ trái, đông đảo điều hợp lý và phải chăng, hồ hết điều bất hòa hợp lí
Và cũng như nắm, tôi không thể tin được bọn họ đã nạp năng lượng sushi ngay lập tức trước bể cá, điều và cá nhân tôi thấy tương đối là vô duyên.
And also, I can"t believe sầu that we"re eating sushi in front of the fish tank, which, personally, I think is really inappropriate.
Các tmùi hương nhân fan Hồi định cư dọc duyên hải phía bắc của Java, song không có vnạp năng lượng kiện về các khu vực định cư của họ sau cố kỷ 16.
These traders settled along the northern coast of Java, but there is no documentation of their settlements beyond the 16th century.
Người đàn ông tphải chăng nầy đã khéo sử dụng duyên dáng cá nhân nhằm lôi kéo nhiều người theo hắn kết bè cổ lập đảng trong xứ Y-sơ-ra-ên với rồi thủ đoạn ngăn chặn lại vua cha.

Xem thêm: Là Gì? Nghĩa Của Từ Nhập Liệu Tiếng Anh Là Gì ? Nhập Liệu Tiếng Anh Là Gì


The young man artfully used his personal charm lớn build a following in Israel and then conspired against his royal father.
Ngoài ra, Rojkés sẽ liên tiếp giới thiệu phần đông nhận xét được các phương tiện đi lại media xem như thể vô duyên với những người nghèo cùng nàn nhân tội phạm.
Also, Rojkés has frequently made remarks that have been viewed in the media as insensitive lớn the poor and lớn crime victims.
• Một đội Nhân-hội chứng Giê-hô-va một mình tại 1 thôn duyên hải ngay sát Port Moresby bị bạn ta phòng đối từ trên đầu những năm 1970.
• An isolated group of Jehovah’s Witnesses in a coastal village near Port Moresby has faced opposition since the early 1970’s.
Hội thánh Nhân-chứng Giê-hô-va nghỉ ngơi Hermanus, một thị buôn bản duyên hải sinh hoạt Nam Phi, tất cả lý do nhằm ghi nhớ phần Kinh-thánh này.
The congregation of Jehovah’s Witnesses in the South African coastal town of Hermanus has reason lớn rethành viên this section of the Bible.
Trong Tuần duyên, nó bao gồm ý nghĩa là duyệt y nhân dân của bọn họ cùng sứ mệnh này vẫn từ chăm bẵm lấy bao gồm mình."
Năm 1948, có lời lôi kéo những người đi đầu, tức những người truyền đạo trọn thời hạn của Nhân Chứng Giê-hô-va, đi đến miền đông duyên hải Canadomain authority.
In 1948 a Call went out for pioneers, full-time ministers of Jehovah’s Witnesses, lớn move sầu lớn the east coast of Canada.
Tôi hàm ân về giý muốn hôn nhân vào đền thờ so với fan một nửa yêu thương lâu dài cùng duyên dáng vẻ nhưng mà tôi yêu thương thơm cùng trân quý .
I am grateful for the covenant of marriage in the temple lớn a gracious eternal companion, whom I love sầu and cherish.
Ông ta sẽ vơ vét biển cả cả , tiêu diệt miền duyên hải , thiêu huỷ vùng city , huỷ hoại sinh mạng của nhân dân bọn họ .

Xem thêm: Thứ 6 Ngày 13 Năm 2019 Là Ngày Gì Sẽ Xảy Ra Nếu Bạn Ra Đường Vào Đêm Nay?


He has plundered our seas , ravaged our coasts , burned our towns , & destroyed the lives of our people .
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M

Chuyên mục: Kiến Thức