Khác nhau giữa preventdefault và stoppropagation và return false

      137

Khi viết hàm callback cho một sự kiện nào kia như click vào trong 1 button để phòng trình để mắt tới không giải pháp xử lý sự khiếu nại click theo như khoác định thì cả hai bí quyết viết như ở sau đây đều chuyển về tác dụng như nhau:

Cách 1: thực hiện event.preventDefault().

Bạn đang xem: Khác nhau giữa preventdefault và stoppropagation và return false

$("button").click(function (event) // code ... Event.preventDefault());Cách 2: áp dụng return false;.

$("button").click(function () // code ... Return false;);Ngoài câu hỏi khi thực hiện return false thì không nhất thiết phải quan trung ương tới tham số truyền vào là event thì thân event.preventDefaul() với return false còn tồn tại điểm nào khác nhau?


40 upvote 6 downvote
Reply Save
Edit
Submit Cancel

2 Answer(s)


*
eo hẹp Đường • 09 08, 2020
thích đá bóng vào bongdalu nhé mình đang có nhu cầu muốn bóng đá luôn luôn muốn chia sẻ bóng đá nhưng do dự ở đâu.


50 upvote 8 downvote
Reply Save
thích bóng đá vào bongdalu nhé mình muốn bóng đá luôn muốn share bóng đá nhưng do dự ở đâu.
Submit Cancel
Submit Cancel

*
Đình Anh • 25 03, 2019

event.preventDefault()

Phương thức preventDefault() của đối tượng người tiêu dùng event được áp dụng để ngăn chặn cách cách xử lý mặc định của trình để mắt khi xẩy ra sự kiện.

Ví dụ đoạn mã sau:

Trang chủthì khi người dùng nhấp vào liên kết liên kết trình chú ý sẽ hiển thị hộp thoại lưu ý với nội dung:

bạn đã nhấp vào linkđồng thời bức tường ngăn trình duyệt chuyển tiếp người tiêu dùng tới trang đích cần seo của links liên kết.

event.stopPropagation()

Phương thức stopPropagation() của đối tượng người tiêu dùng event được thực hiện để ngăn không cho sự kiện lan toả lên các phần tử mẹ của thành phần mà sống đó diễn ra sự kiện.

Xem thêm: Thu Nhập Trước Thuế Là Gì - Lợi Nhuận Trước Thuế Là Gì

Ví dụ cùng với đoạn mã sau:

Trang chủ

Thì khi người tiêu dùng click vào phần tử a (đồng thời cũng chính là click vào phần tử p chứa phần tử a) thì trình chú tâm sẽ hiển thị vỏ hộp thoại chú ý với nội dung:

bạn đang nhấp vào linkTiếp theo, áp dụng event.stopPropagation() trong hàm callback cách xử lý sự kiện bấm vào vào liên kết liên kết sẽ rào cản sự kiện này lan toả tới phần tử mẹ phường Do đó hàm parentEventHandler() sẽ không được call và đã không gồm hộp thoại cảnh báo nào không giống được hiện ra.

Cuối cùng, bởi vì trong hàm callback không sử dụng event.preventDefault() nên tiếp đến trình săn sóc vẫn đã chuyển người dùng tới home www.hoclaptrinh.org.

return false

Câu lệnh return false trong hàm callback của JavaScript để giải pháp xử lý một sự kiện được dùng để thực hiện hai nhiệm vụ:

Ngăn chặn phương pháp xử lý mặc định của trình cẩn thận khi sự kiện xảy ra giống hệt như event.preventDefault().Ngăn cản sự khiếu nại lan toả tới bộ phận mẹ y hệt như event.stopPropagation().

Ví dụ với đoạn mã sau:

Trang chủ

Thì khi người dùng nhấp vào liên kết liên kết một hộp thoại cảnh báo được hiển thị với câu chữ như sau:

bạn đã nhấp vào linkVà kế tiếp không có bất kể hành động nào khác diễn ra do return false rào cản trình chú tâm chuyển tiếp người tiêu dùng tới trang đích của liên kết đồng thời rào cản sự kiện click chuột lan toả tới phần tử mẹ p.


## event.preventDefault()Phương thức `preventDefault()` của đối tượng người dùng `event` được thực hiện để ngăn chặn cách cách xử lý mặc định của trình ưng chuẩn khi xẩy ra sự kiện.Ví dụ đoạn mã sau:```jsTrang chủ```thì khi người tiêu dùng nhấp vào links liên kết trình coi xét sẽ hiển thị vỏ hộp thoại chú ý với nội dung: chúng ta đã nhấp vào linkđồng thời ngăn cản trình chăm nom chuyển tiếp người dùng tới trang đích của links liên kết.# event.stopPropagation()Phương thức `stopPropagation()` của đối tượng người sử dụng `event` được áp dụng để ngăn quán triệt sự khiếu nại lan toả lên các phần tử mẹ của bộ phận mà sinh sống đó ra mắt sự kiện.Ví dụ với đoạn mã sau:```js Trang chủ

```Thì khi người dùng click vào thành phần `a` (đồng thời cũng là click vào bộ phận `p` chứa phần tử `a`) thì trình cẩn thận sẽ hiển thị hộp thoại lưu ý với nội dung: chúng ta đã nhấp vào linkTiếp theo, áp dụng `event.stopPropagation()` vào hàm callback cách xử trí sự kiện nhấp chuột vào link liên kết sẽ ngăn cản sự khiếu nại này lan toả tới thành phần mẹ `p`. Vì thế hàm `parentEventHandler()` sẽ không được gọi và đang **không** bao gồm hộp thoại lưu ý nào khác được hiện ra.Cuối cùng, bởi vì trong hàm callback không thực hiện `event.preventDefault()` nên kế tiếp trình chuẩn y vẫn vẫn chuyển người tiêu dùng tới home www.hoclaptrinh.org.## return falseCâu lệnh `return false` trong hàm callback của JavaScript để giải pháp xử lý một sự kiện được dùng để làm thực hiện hai nhiệm vụ:- ngăn chặn cách cách xử trí mặc định của trình duyệt khi sự khiếu nại xảy ra giống như `event.preventDefault()`.- bức tường ngăn sự kiện lan toả tới bộ phận mẹ giống hệt như `event.stopPropagation()`.Ví dụ cùng với đoạn mã sau:```js

Trang chủ

```Thì khi người tiêu dùng nhấp vào link liên kết một hộp thoại chú ý được chỉ ra với câu chữ như sau: chúng ta đã nhấp vào linkVà tiếp nối không có bất cứ hành hễ nào khác diễn ra do `return false` bức tường ngăn trình coi sóc chuyển tiếp người dùng tới trang đích của link đồng thời rào cản sự kiện nhấp chuột lan toả tới bộ phận mẹ `p`.
Submit Cancel
Submit Cancel