Every other week là gì ? nghĩa của từ every other trong tiếng việt

      11
Bài viết ” Every Other Week Là Gì ? Nghĩa Của Từ Every Other Trong Tiếng Việt thuộc chủ đề về Giải Đáp Câu Hỏi đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Asianaairlines.com.vn tìm hiểu ” Every Other Week Là Gì ? Nghĩa Của Từ Every Other Trong Tiếng Việt trong bài viết hôm nay nha !Các bạn đang xem bài : “” Every Other Week Là Gì ? Nghĩa Của Từ Every Other Trong Tiếng Việt”

Cách Dùng Và Chức Năng Của Từ ‘Every”


Even though it is usually better to be concise, there are a lot of situations in English where you’ll find an expression can convey what you want to say better than a single word can.For instance, you can call a man “laconic,” or you can refer to him as “a man of few words.” I think you and I will agree that the latter expression is just easier to read.Similarly, the same can be said for today’s expression, “every other week.”

Mặc dù thông thường tốt hơn là ngắn gọn, nhưng có rất nhiều tình huống trong tiếng Anh mà bạn sẽ thấy một cách diễn đạt có thể truyền đạt những gì bạn muốn nói tốt hơn một từ đơn lẻ. Ví dụ, bạn có thể gọi một người đàn ông là “laconic, ”Hoặc bạn có thể gọi anh ta là“ một người đàn ông ít lời ”. Tôi nghĩ rằng bạn và tôi sẽ đồng ý rằng biểu thức thứ hai dễ đọc hơn. Tương tự, có thể nói điều tương tự đối với biểu thức ngày nay, “cách tuần một lần”.


*

Các từ khóa tìm kiếm cho bài viết #Week #Là #Gì #Nghĩa #Của #Từ #Trong #Tiếng #Việt

Tra cứu dữ liệu, về ” Every Other Week Là Gì ? Nghĩa Của Từ Every Other Trong Tiếng Việt tại Wiki
Pedia

Bạn khả năng tra cứu thông tin về ” Every Other Week Là Gì ? Nghĩa Của Từ Every Other Trong Tiếng Việt từ web Wikipedia tiếng Việt.◄

Tham Gia Cộng Đồng Tại