Fair and square là gì

      160

Fair & square là gì?

“fair and square”: <‘feəənd’skweə> công bằng; minh bạch, trực tiếp thắn; ko úp mở

*
Fair and square meaning

Ví dụ với các từ “Fair & square”:

I hit him fair và square on the chin.Tôi đấm mạnh, trúng ngay lập tức vào cằm hắn.He was not fair và square.

Bạn đang xem: Fair and square là gì

Ông ấy ko công bởi và trung thực.I bought it fair & square.

Xem thêm: Ngày Đông Chí Là Gì - Ngày Đông Chí Là Ngày Nào

Tôi đã download nó một bí quyết đàng hoàng.It is fair và square contest.Đó là 1 cuộc thi công bằng và bình đẳng.They beat the English fair & square.Họ đã chiến hạ đội English một giải pháp trung thực với công bằng.I won the contest fair & square.Tôi đã thắng lợi cuộc thi một bí quyết minh bạch.The election for thành phố council was fair & square.Cuộc bầu cử nhằm chọn tín đồ vào hội đồng tp đã ra mắt một cách công bình và trung thực.Tony won the ping pong tournament fair và square.Tony đã thắng lợi giải bóng bàn một bí quyết minh bạch.He had lớn admit he’d been defeated fair and square.Anh ta bằng lòng mình bị vượt qua một biện pháp thuyết phục với công bằng.Did George Bush win the 2000 presidential election fair và square?Việc George Bush chiến hạ cuộc bầu cử tổng thống năm 2000 có công bình và rõ ràng không?Mr. Johnson has always been fair và square with us.Ông Johnson luôn luôn thẳng thắn và thật thà với chúng tôi.They were the better team and they beat us fair and square.Họ là đội khỏe mạnh hơn với họ đã đánh bại shop chúng tôi hoàn toàn.I won the checkers game fair và square, but Alex argued that I hadn’t followed the rules.Tôi đã win Alex vào môn cờ đam một giải pháp trung thực. Nhưng Alex ôm đồm lại rằng tôi đã nghịch không đúng luật.He ran into the oto but the driver treated him fair and square by giving him some money.Anh ta đã đụng vào cái xe nhưng bản lĩnh xế đang đối xử công bằng với anh ta bằng phương pháp đưa anh ta một ít tiền.Soccer brings back fond memories of my high school days. Although there was one match in particular I’ll never forget. The referee made a series of bad calls that cost my team a victory. He was not fair and square.Nói chuyện về láng đá khiến cho tôi ghi nhớ lại đầy đủ kỷ niệm đẹp của thời trung học. Tuy nhiên có một trận đấu đặc biệt mà tôi vẫn không bao giờ quên. Ông trọng tài đã đưa ra một loạt những đưa ra quyết định sai lầm để cho đội của tôi bị thua. Ông ấy không công bình và chân thực chút nào.