Gang tiếng anh là gì

      41
a group of young people, especially young men, who spover time together, often fighting with other groups and behaving badly:

Bạn đang xem: Gang tiếng anh là gì

 

Muốn nắn học thêm?

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của khách hàng với English Vocabulary in Use từ ttmn.mobi.Học các tự bạn phải tiếp xúc một cách đầy niềm tin.


a group of criminals or of people, esp. young men and women, who spover time together và cause trouble:
*

*

*

*

Xem thêm: Có Nên Sử Dụng Giá Trị Hợp Lý Là Gì ? Giá Trị Hợp Lí (Fair Value) Trong Kế Toán Là Gì

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy lưu ban loài chuột Các tiện ích tìm kiếm tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn ttmn.mobi English ttmn.mobi University Press Quản lý Sự thuận tình Sở lưu giữ cùng Riêng bốn Corpus Các điều khoản thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message