Giá trị tài sản ròng là gì

      243

Tài sản ròng là gì? Đây chắc hẳn là thắc mắc mà nhiều cá nhân, doanh nghiệp đặt ra.

Bạn đang xem: Giá trị tài sản ròng là gì

Giá trị tài sản ròng có ý nghĩa vô cùng quan trọng để đánh sự phát triển của một doanh nghiệp hay một quốc gia nào đó. Đối với một cá nhân, tài sản ròng còn là cơ sở để xác định tình hình tài chính hiện thời. 

Vậy chính xác giá trị tài sản ròng là gì? Meey Land xin tổng hợp đến bạn những kiến thức cơ bản nhất về tài sản ròng trong bài viết dưới đây. 


Mục lục

3 Các bước cụ thể để tính giá trị tài sản ròng 5 Ý nghĩa của tài sản đối với cá nhân, doanh nghiệp, chính phủ, quốc gia 6 Quy định về tài sản ròng trong các quỹ xây dựng chứng khoán 

Tài sản ròng là gì? 

Trong quy định của pháp luật hiện đại vẫn có một quy định cụ thể nào về tài sản ròng. Tuy nhiên, thông qua các giáo trình trong ngành tài chính khái niệm về tài sản ròng hay Net Worth là sẽ được định nghĩa như sau:

*
*
*
*
*
*
Quy định về tài sản ròng trong các quỹ xây dựng chứng khoán

Theo quy định của bộ luật chứng khoán ban hành năm 2019, việc xác định tài sản ròng của các tổ chức khoán cần được thực hiện bởi cơ quan có thẩm quyền. Nguyên tắc công bố và tính toán cần dựa theo đúng quy định. 

Thẩm quyền xác định 

Để xác định tài sản ròng của một tổ chức chứng khoán nào đó luôn có sự tham gia của 2 cơ quan. Đó là doanh nghiệp nắm giữ quyền quản lý chứng khoán và phía ngân hàng có nhiệm vụ xác nhận.

Xem thêm: Giao Thức Truyền Thông Là Gì, Tổng Hợp Những Kiến Thức Cần Biết Về Giao Thức

Với các quỹ thành viên, việc xác định tài sản sẽ do phía ngân hàng lưu ký hoặc cũng có thể do ngân hàng giám sát thực hiện. 

Nguyên tắc thẩm định 

Muốn xác định tài sản ròng của một tổ chức chứng khoán, phía thẩm định cần tuân thủ 3 nguyên tắc sau:

Trường hợp với chứng khoán đã niêm yết, giao dịch: Mức giá của mã chứng khoán sẽ là giá chốt cửa phiên giao dịch. Hoặc giá trị trung bình của ngày giao dịch gần nhất. Trường hợp với mã chứng khoán có 15 ngày không giao dịch tính đến thời điểm định giá: Quá trình xác định giá trị cần dựa trên điều lệ của luật xây dựng chứng khoán. Việc xác định giá trị cần tiến hành bởi ngân hàng và ban đại diện quản lý cho quỹ xây dựng. Nguyên tắc chung khi định giá là các bên liên quan cần phân biệt có tính độc lập, không bị ảnh hưởng bởi công ty quản lý quỹ xây dựng và phía ngân hàng giám sát, ngân hàng lưu ký. Trường hợp với tài sản tiền mặt: Sẽ bao gồm giá trị cổ tức, giá trị trái tức và khoản tiền lãi tính toán trên cơ sở của sổ sách kế toán tài chính thời điểm thẩm định. 

Quy định về công bố 

Việc công bố tài sản giá trị ròng cần được thực hiện công khai và định kỳ theo đúng quy định của bộ luật chứng khoán. Cụ thể trong bản báo cáo này cần đầy đủ các nội dung cơ bản sau:

Phần báo cáo tài chính chi tiết trong 6 tháng cần được xét duyệt bởi tổ chức kiểm toán uy tín Tình hình thay đổi của tài sản ròng Thông tin chi tiết về các hoạt động xây dựng Đưa ra tổng kết chi tiết về mọi hoạt động của quỹ quản lý 

Chắc hẳn sau bài này, bạn đã tự tin hiểu rõ về định nghĩa tài sản ròng là gì. Đồng thời, nắm vững ý nghĩa và cách tính giá trị tài sản ròng. Bạn hãy like và share nếu thấy bài viết của Meey Land hữu ích nhé!