-T" /> -T" />

Gia vị tiếng anh là gì

      147
Ч��>�0�&H��"I pџs�-�{3Ň*f(3��!�b�T1$}����R&�O�������(�!%<��?I%o!9.>H�$�,����e;䵑88�ViR�3�QǕ�t.>-T.�Ֆ�����z?��

Bạn đang xem: Gia vị tiếng anh là gì

�.��LF��8��Xh.�O��o����eJBb��bM��yg������������A-Ac-���(�9���Q�h&��J�$��MB�8X !�_�Hb����f��l��e��h�H&�$I��pԭ� �n�>¬<�J�0�V�rF�
�<��K8�ت<�;�<��AW��3�n#;�{������<�E�IRbR"��:X��  ߌv��=�L��5�*��\r��\�$ц�Ԓ$��3Tb��i��9%�8�Ɓ��,��P91���$���h4��>����i��e��,Z7�:c���80�H�X�a��m����*��"�4�Kҽ��՟#zGm�"�U4�V��J�Ѭ<�&�� �0���Pe">��Y0Y����-�(4/�q>������V�j�j��%Pխ>��<��7�Q��.�گj�d���j����� �閯%�a֭~E���.�� =���n����V_�V��tU,����U��� !Ѣ��Tr� ���H��w/I���150�=xDX�J%%?_B���2��5�`�����a&`�)��{���O����Kxԭ��w ����}�޻Ƿo܇���������G�/�6����Fo؛����D�U�ƨth+ؼ\�(���E�l9�`�I1qEl\��O���/���O�;~&���D?��u�F��q.M���#��W�;D8 �G����A1��K`\0 �0�懍���L�����H��\� /B���z�ΆC��Gi��p�,D���e�A>�b���d�O��5�����`�Z:�r�3�W�����|AW��"��Gt������EL�U -\L��o�~�+�7:iQL�m�����Y��Y��{)��w� qS���7�
!���4a�Ӑ��M��0t*B���c_�e(/u��2�S�訌K�3$t��X�,��(�����=�������v��xo���7.�0`ؑ�Jpkq���gO���F��Ɖ33�>���z��}d��bՆ���H�����ҘR������Xs�}t>��ƕ��"�4�p��b����i�p���;�u4T�wAjE��+�7f߯70��骇�몭��U��7��9�L> MAw=�0=b�

Xem thêm: Tại Sao Nói Ruột Non Là Nơi Hoàn Tất Quá Trình Tiêu Hóa Thức Ăn Ở Ruột Non

"�R=����+$N)y�3N>��d}mmm.57�8����h�G��������M�g�(���<��-��Z�8���+�3�"K��j��i|P=�n�����F���/7a�_�b-�b|�}�!jyp8H�����{�_�N�^�9z����#���^�����$T�e��ںa���׷+�����L�� �j������/\N�?�?8���ԟx)f����,����������=1�5��<��OTT�L���Q^��l��݁t�?�F_5�.�/�"�)&Y�&�����YO����r����ͦ�����G�q����.�o��~��֪6(�GN����l�ڲ<��"Q�&,a�$,�g��u~jT ��CM.�"��frG7_�|>���5j,���}(�䙿&����(�� v��i�}>C�\XPj�G�;�ƛ��������u}�~P����*c��j>�*����مu��!��FZ��$����_XOp��SYn����6z��<)2�b)�����\�;`���3� ��b��i(~�1%��1��6E�ϲ�^�����;�Y�e0���\�.�a93�Pj���Zn�mEc��8sr�bm����>��
ʃ�EsKԒp ܩ��~a}�}Zʯ+�N�+�e�?݇$��0��8�T~Q��}C-G��8"4��y�kϙQM�s�ԅ�&C�|)WE���yk$�ԙ��ʩi4ϭ��%-��4�M>���و�S�H�|���o�$i�!%gRm�O��9>���5ZK>����
Na4�d����/�a)4�Rsqz��}����8z0�(�>�n� �jo�=�\�H���Y���Ӌ� �Fb�fr�$��p�"�,{"���!��l��?�*�Ň�ὤ�Ix��1Ək�xT�H�H�Qa��>U�.mC�M���1s�Ћ�T����xG͝��>ׂ��мOz�����^6�"����=��{`|t���Y�*g�M�l�^Ҿ�x� 1(m�OoJ="nJ"��t���)����m����F�\�(�qK�G4�FB_��G ���޸k�P��5"E™���^�T���r����Y%` /��S�l�&�7v�A�xr�Q��.����p$���p��N�f&F���^�w.y��Å$j�d�c;y��j�����+�)Z^����s��� ރ�r�F6:�R�4J�n�ߚ��B`�*��A�&� &�&���B��q�ֺ�kϒ��fX�w^�ϕ)�ν�e.u>��4|e��~�D~Hve.57Ce������������hg{" ��
������,L:o��o�����ej%�%垐��b:��-�HQk��m^ ݌_��������"-*S��v�Iv�ৌ�M�H�8v�r�B>GI��Q#c��Ӿ.����q�5Je�,g��\jf�㕾{e�Lp.�?�.���b�à��Nq�M��܋R�0��Tp>�i�3v�x^�7j���d.�N�P�b�8 �|H:E>f���8�ۘ���6���XP�)�H���ɴ�_�koHΥ"�L�Sg꜌���{�8 �k/~.�������B��b$=�N�D%Ǖ�Ž��D-�5����h�mlN�W�������88v������1%
��NĢo�=qJ��8��x����,+Pk�F�p��2k�� , ��A�L�P>��r"��q��=��1�!�^V��x~O?X��$\n\q���_�\�+�y؜)�Nr%�c���V