Giải thích vì sao có nhưng nơi đông dân và nơi thưa dân

      32
Dựa vào hình 25 (SGK trang 98), hoặc bản đồ phân bố dân cư và các đô thị to trên quả đât và bảng 22: