Giải thích vì sao nguồn lao động nước ta dồi dào

      56

+ Do đông dân, cơ cấu dân số trẻ, số người trong độ tuổi sinh đẻ cao nên số dân gia tăng hàng năm lớn.

Bạn đang xem: Giải thích vì sao nguồn lao động nước ta dồi dào

- Nước ta có cơ cấu dân số trẻ.

+ Cơ cấu dân số theo nhóm tuổi: số người trong độ tuổi lao động chiếm tỉ lệ lớn, số người dưới độ tuổi lao động chiếm tỉ lệ tương đối cao, số người trên độ tuổi lao động chiếm tỉ lệ nhỏ (dẫn chứng).

+ Dân số trẻ nên có nguồn lao động dồi dào, dự trữ lao động lớn.

- Tốc độ gia tăng dân số và nguồn lao động còn nhanh.

+ Dân số tăng nhanh dẫn đến hiện tượng bùng nổ dân số.

+ Lực lượng lao động chiếm trên 50% tổng số dân, tốc độ tăng nguồn lao động tương đối cao (khoảng 3% năm), mỗi năm có thêm hơn 1 triệu lao động.

Đúng 0 Bình luận (0) Các câu hỏi tương tự

Nguồn lao động dồi dào, thị trường rộng lớn là cơ sở để phát triển mạnh ngành:

A. Công nghiệp dầu khí.

B. Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng.

D. Công nghiệp điện tử.

Xem thêm: Hệ Điều Hành Là Phần Mềm Gì ? Các Chức Năng Của Hệ Điều Hành

Lớp 9 Địa lý 1 0

Tại sao nước ta phải thực hiện chính sách phân bố lại dân cư và nguồn lao động giữa các vùng?

Lớp 9 Địa lý 1 0

Dựa vào hình 4.1 (SGK trang 15), hãy:

- Nhận xét về cơ cấu lực lượng lao động giữa thành thị và nông thôn. Giải thích nguyên nhân.

- Nhận xét về chất lượng của nguồn lao động nước ta. Để nâng cao chất lương nguồn lao động cần có những giải pháp gì?

Lớp 9 Địa lý 1 0

Cho bảng số liệu sau:

Lao động đang làm việc phân theo thành phần kinh tế ở nước ta, năm 2000 và năm 2010

(Đơn vị: nghìn người)


*

a) Vẽ biểu đồ thể hiện sự thay đổi cơ cấu lao động đang làm việc phân theo thành phần kinh tế ở nước ta năm 2000 và năm 2010.

b) Nhận xét và giải thích sự thay đổi cơ cấu lao động đang làm việc phân theo thành phần kinh tế ở nước ta trong giai đoạn trên

Lớp 9 Địa lý 1 0

Trình bày phương hướng giải quyết việc làm, nhằm sử dụng hợp lí nguồn lao động ở nước ta.

Lớp 9 Địa lý 1 0

Cho bảng số liệu sau:

Lao động phân theo các ngành kinh tế nước ta năm 2001 và năm 2009

(Đơn vị: nghìn người)


*

a) Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện sự thay đổi lao động phân theo các ngành kinh tế ở nước ta năm 2001 và năm 2009.

b) Nhận xét và giải thích sự thay đổi cơ cấu lao động phân theo các ngành kinh tế ở nước ta trong giai đoạn trên.

Lớp 9 Địa lý 1 0

Cho bảng số liệu sau:

Lao động và việc làm ở nước ta, giai đoạn 1998 – 2009


*

a) Vẽ biểu đồ thể hiện số lao động, tỉ lệ thất nghiệp thành thị và thi gian thiếu việc làm nông thôn nước ta trong giai đoạn 1998 - 2009.

b) Nhận xét và giải thích tình hình lao động và việc làm của nước ta trong giai đoạn trên.

Lớp 9 Địa lý 1 0

Cơ cấu lao động theo thành thị và nông thôn nước ta đã và đang có sự thay đổi như thế nào? Tại sao lại có sự thay đổi như vậy? Nêu những hậu quả của quá trình đô thị hóa ở nước ta.

Lớp 9 Địa lý 1 0

Cho bảng số liệu sau:

Cơ cấu lao động phân theo khu vực thành thị, nông thôn nước ta, năm 1996 và năm 2005

(Đơn vị: %)


*

b) Nhận xét và giải thích sự thay đổi cơ cấu lao động phân theo khu vực thành thị và nông thôn nước ta trong giai đoạn trên.

Lớp 9 Địa lý 1 0

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Chuyên mục: Hỏi Đáp