Hàm offset trong excel là gì

      48

Hàm OFFSET được thực hiện nhằm tđắm đuối chiếu hoặc tính toán dữ liệu của một ô hay 1 hàng trong bảng tính dựa vào một vùng tyêu thích chiếu bao gồm sẵn trước kia. Bài viết sau đâu đang lý giải chúng ta biện pháp thực hiện hàm OFFSET trong Excel.

Bạn đang xem: Hàm offset trong excel là gì

*

1. Cấu trúc hàm OFFSET

Công thức hàm: =OFFSET(reference; rows; cols; ; )

Trong đó:

reference: đối số yêu cầu, là vùng tyêu thích chiếu có tác dụng các đại lý cho hàm (làm cho điểm xuất phát) nhằm chế tác vùng tđê mê chiếu mới.rows: đối số cần, là số cái bên trên hoặc dưới reference, tính từ bỏ ô trước tiên (ô ở góc trên mặt trái) của reference. ví dụ như nếu rows là 2, sẽ sở hữu được 2 dòng trả về cùng ở dưới reference. lúc rows là số dương thì các loại trả về ở dưới reference, Lúc rows là số âm thì các mẫu trả về nằm trên reference.cols: đối số cần, là số cột bên trái hoặc mặt đề nghị reference, tính tự ô đầu tiên (ô ở góc trên bên trái) của reference. lấy ví dụ ví như cols là 2 sẽ sở hữu 2 cột trả về và nằm bên cạnh bắt buộc của reference. Khi cols là số dương thì những cột trả về nằm cạnh yêu cầu reference, Lúc cols là số âm thì các cột trả về nằm bên cạnh trái reference.height: đối số tùy chọn, là số chiếc của vùng tmê mẩn chiếu đề nghị trả về. Height yêu cầu là số dương.width: đối số tùy lựa chọn, là số cột của vùng tmê say chiếu đề xuất trả về. Width đề xuất là số dương.Lưu ý:Nếu các đối số rows với cols tạo cho vùng tmê mệt chiếu trả về quá ngoài phạm vi của trang tính thì hàm đang báo lỗi #REF.Nếu làm lơ các đối số heightwidth thì tmê say chiếu trả về mang định gồm cùng độ cao với phạm vi cùng với vùng tđắm đuối chiếu.Nếu các đối số heightwidth >1 tức là hàm phải trả về nhiều hơn thế 1 ô thì chúng ta đề nghị áp dụng công thức mảng hàm OFFSET còn nếu như không đã thừa nhận lỗi #VALUE!Đối số height với width đề nghị là số dương.Hàm OFFSET không dịch rời xuất xắc có tác dụng chuyển đổi ngẫu nhiên phần nào được chọn vày hàm chỉ trả về một tsay đắm chiếu. Các bạn cũng có thể sử dụng hàm OFFSET kết hợp với các hàm buộc phải đến một đối số tham chiếu.

Xem thêm: Lao Động Hợp Đồng 68 Là Gì, Hợp Đồng 68 Có Phải Là Viên Chức Không

2. Cách thực hiện hàm OFFSET

Ví dụ ta có bảng tài liệu nlỗi sau:

*

a. Tđắm say chiếu tiền hàng của Đá mi sàng

Ta thấy tiền sản phẩm của Đá mi sàng nằm ở ô F7. Nếu ta tsi mê chiếu bắt đầu tự ô A1 thì yêu cầu dịch chuyển xuống 6 mặt hàng với sang phải 5 cột.

Ta có công thức: =OFFSET(A1;6;5)

*

Hoặc nếu như ta tmê say chiếu bước đầu từ ô C3 thì cần di chuyển xuống 4 hàng với quý phái yêu cầu 3 cột.

Ta gồm công thức: =OFFSET(C3;4;3). Ta thu được kết quả vẫn tương tự như nlỗi bên trên.

*

b. Tính tổng tiền sản phẩm của toàn bộ sản phẩm

Ta có thể sử dụng hàm OFFSET phối kết hợp với hàm SUM nhằm tính tổng phạm vi được trả về.

lấy một ví dụ để tính tổng chi phí hàng của toàn bộ thành phầm. Nếu ta tsi mê chiếu ban đầu tự ô A1 thì cần di chuyển xuống 1 hàng và sang trọng đề nghị 5 mẫu, sau đó lấy 10 hàng cùng 1 cột.

Ta gồm công thức: =SUM(OFFSET(A1;1;5;10;1))

*

Hoặc giả dụ ta tđam mê chiếu bước đầu từ ô C3 thì nên dịch chuyển lên 1 mặt hàng và lịch sự buộc phải 3 loại, sau đó rước 10 hàng cùng 1 cột.

Ta gồm công thức: =SUM(OFFSET(C3;-1;3;10;1)). Kết trái chiếm được vẫn tương tự như nhỏng tsi mê chiếu từ bỏ ô A1.

*

Bởi vậy, nội dung bài viết bên trên vẫn hướng dẫn các bạn biện pháp sử dụng hàm OFFSET và phương pháp phối hợp hàm OFFSET cùng với hàm SUM nhằm tính tổng vào Excel. Chúc các bạn thành công!