Hạn mức tín dụng tiếng anh là gì

      192

Hạn mức tín dụng thanh toán tiếng Anh là gì?

Hạn mức tín dụng vào Tiếng Anh là Line of credit.

Bạn đang xem: Hạn mức tín dụng tiếng anh là gì

Đang xem: giới hạn ở mức tín dụng giờ đồng hồ anh là gì

Hạn mức tín dụng thanh toán là nút dư nợ vay về tối đa của chúng ta được gia hạn trong 1 thời hạn nhất định mà bên ngân hàng và người tiêu dùng cùng thỏa thuận trong vừa lòng đồng tín dụng.

Cho vay mượn theo giới hạn trong mức tín dụng là phương pháp cho vay mà trong số ấy ngân hàng xác minh và thỏa thuận hợp tác một giới hạn ở mức tín dụng đồng thời gia hạn trong một khoảng thời gian nhất định.

*

Hạn mức tín dụng của những ngân sản phẩm thương mại là sự giới giới hạn ở mức cho vay về tối đa trong hoạt động của tổ chức tín dụng; là số dư nợ vay hay là số dư nợ buổi tối đa của công ty vào một thời điểm độc nhất định, thường được khẳng định là ngày cuối quý, thời điểm cuối năm được lý lẽ trong kế hoạch tín dụng thanh toán của ngân hàng.

Hạn nấc tín dụng là 1 trong công cụ bổ ích giúp bank điều tiết khối lượng tiền vào nền kinh tế tài chính hiện nay.

Ngoài ra buộc phải phân biệt hạn mức tín dụng trong tín dụng thanh toán ngân hàng, giới hạn mức tín dụng trong tín dụng bank đề cập mang lại số tiền tối đa nhưng mà ngân hàng rất có thể cho khách hàng vay. 

Đặc trưng phương pháp cho vay theo giới hạn ở mức tín dụng là gì?

– Thời hạn mang lại việc gia hạn hạn mức giải ngân cho vay được tính tự khi hạn mức cho vay ban đầu có hiệu lực cho tới khi giới hạn trong mức cho vay kia hết hiệu lực hoặc gồm một hạn mức cho vay mượn khác rứa thế.

Xem thêm: " Tác Phong Tiếng Anh Là Gì ? Tác Phong Trong Tiếng Anh Là Gì


– ngân hàng và quý khách hàng căn cứ vào nhu yếu vay vốn của khách hàng hàng, phương án, kế hoạch cấp dưỡng kinh doanh, tỉ lệ giải ngân cho vay tối đa so cùng với tài sản đảm bảo an toàn của quý khách hàng và tài năng nguồn vốn của ngân hàng để tính toán hạn mức tín dụng và thỏa thuận giới hạn ở mức tín dụng đó bảo trì trong thời hạn khăng khăng hoặc chu kì cung ứng kinh doanh.

*

– vào phạm vi giới hạn trong mức tín dụng còn lại, khách hàng hàng rất có thể được rút chi phí vay nhằm tài trợ đến các chi tiêu kinh doanh, mua sắm chọn lựa dự trữ hoặc bỏ ra các chuyển động kinh doanh khác.

– quý khách được áp dụng phương pháp cho vay mượn theo giới hạn mức tín dụng thường xuyên là đầy đủ khách hàng mong muốn vay vốn và trả nợ thường xuyên, có điểm sáng sản xuất – kinh doanh, vận chuyển vốn không phù hợp với cách làm cho vay theo từng lượt và những khách hàng này cần có uy tín với ngân hàng.

Cơ sở xác minh Quy mô của giới hạn mức tín dụng được khẳng định trên việc dự trù về con số vốn lớn nhất mà doanh nghiệp đề xuất tại bất cứ thời điểm làm sao trong suốt thời hạn gia hạn hạn nút tín dụng.

Trong đó, việc xác minh được nhu yếu vốn lưu lại động rất có thể xác định mức bình quân dựa trên lợi nhuận thuần và vòng xoay vốn lưu rượu cồn hoặc rất có thể căn cứ vào ngân sách sản xuất sale ngắn hạn trực tiếp quan trọng cho việc tiến hành phương án bổ sung vốn giữ động


Một số từ vựng liên quan đến hạn mức tín dụng trong tiếng anh

Accountant nghĩa tiếng Việt là nhân viên kế toán.Bank credit nghĩa giờ Việt là Tín dụng ngân hàng.Bilateral credit nghĩa giờ đồng hồ Việt là Tín dụng tuy vậy phương.Cash book nghĩa giờ đồng hồ Việt là sổ quỹ.Cash flow nghĩa tiếng Việt thuộc dòng tiền.Commerce nghĩa tiếng Việt là mến mại.Confirmed letter of credit nghĩa tiếng Việt là Thư tín dụng xác nhận.Credit arrangement nghĩa giờ Việt là hiệp thương cho nợ.Credit cardnghĩa tiếng Việt là Thẻ tín dụng.Credit kiểm tra nghĩa tiếng Việt là bình chọn tín dụng.

*

Credit control nghĩa giờ Việt là kiểm soát và điều hành tín dụng.Credit Crunch nghĩa tiếng Việt là Thắt chặt tín dụng.Credit history nghĩa tiếng Việt là lịch sử hào hùng tín dụng.Credit management nghĩa giờ đồng hồ Việt là làm chủ tín dụng.Debit card nghĩa giờ Việt là Thẻ ghi nợ.Deferred credit nghĩa giờ đồng hồ Việt là Tín dụng trả chậm.Emission credit nghĩa giờ Việt là Tín dụng phát thải.Good credit nghĩa giờ Việt là Tín dụng tốt.Insurance policy nghĩa giờ Việt là Hợp đồng bảo hiểm.Lend nghĩa giờ đồng hồ Việt là mang lại vay.Online trương mục nghĩa giờ Việt là Tài khoản trực tuyến.Personal loan nghĩa giờ Việt là Khoản vay cá nhân.Portfolio management nghĩa giờ Việt là làm chủ danh mục đầu tư.Potential investor nghĩa giờ Việt là nhà đầu tư chi tiêu tiềm năng.Property nghĩa tiếng Việt là Tài sản, của cải.Repayment nghĩa giờ Việt là sự trả lại, khoản chi phí trả lại.Risk nghĩa giờ Việt là rủi ro ro.Stake nghĩa giờ đồng hồ Việt là Tiền đầu tư, cổ phần.Stock exchange nghĩa giờ Việt là Sàn giao dịch chứng khoán.Toxic asset nghĩa giờ Việt là gia tài có tính thanh khoản thấp.Weak/poor/bad credit nghĩa tiếng Việt là Tín dụng xấu.