Học viên cao học tiếng anh là gì

      14

- Nghĩa giờ anh:  A bachelor's degree awarded by a university upon completion of a degree program demonstrates a master's degree in a field of study or industry.Bạn đã xem: Cao học tiếng anh là gì


*

( Nghĩa của từ thạc sĩ trong giờ đồng hồ anh)

VÍ DỤ:

Vậy nên cuối cùng Linh ra quyết định học Thạc sỹ Dược thay bởi vì Thạc sĩ nghệ thuật và thẩm mỹ

So, eventually Linh decided khổng lồ pursue an M.D instead of an MFA.Bạn đã xem: Cao học tập tiếng anh là gì

 

Trước lúc thực tập, Nam vẫn có bởi Thạc sĩ ngành kế toán.Bạn vẫn xem: Cao học tập tiếng anh là gì

Now, before nam did his residency, he did a The Master of Accountancy,

 

Jimmy luôn luôn xuất dung nhan trong vấn đề học cùng lấy bởi thạc sĩ của trường Harvard vào thời điểm năm 1993.Bạn đã xem: học viên cao học tập tiếng anh là gì

Jimmy excelled scholastically và received a master’s degree at Harvard in 1993.

Bạn đang xem: Học viên cao học tiếng anh là gì

 

Vậy mà trong các bao người ở Paris, Hoai lại chọn một thạc sĩ tâm lý học để lưu lại câu chuyện đời của cô ấy đấy.

So, of all the people in New Orleans, Hoai choose someone with a master's in psychology khổng lồ record her life story.

 

nơi giao hòa thân hai tấm bằng ts và thạc sĩ

itself a PhD degrees and intersection of the master's

 

và Tuan vẫn lấy bởi thạc sĩ trên tại trường Harvard.

and Tuan ended up doing his master's degree at the Harvard University

 

Linh sẽ theo học để lấy bằng Thạc sĩ Kế toán.

Linh is pursuing her The Master of Accountancy.

 

Khi cô ấy học được điều này, cô ấy bước đầu học bằng thạc sĩ về công nghệ xã hội.

When I learned this, beginning my the Master of Art.

 

Nam biết Tuyet khi còn là thạc sĩ sinh sống Viện công nghệ Massachusetts.

I had known him when I was a graduate student at Massachusetts Institute of Technology.

 

Sau khi đạt được văn bởi thạc sĩ và cử nhân địa chất, Hạnh học tiếp ngơi nghỉ Đại học California trên Santa Barbara.

After completing master’s và bachelor’s degrees in geology, khô nóng furthered her studies at the University of California at Santa Barbara.

 

Giờ cô ấy học tập thạc sĩ tài chính học.

Yeah, she's some the Master of Economics student now.

 

Tôi tất cả một sv trường y, một học tập viên cao học, một Thạc sĩ, một Tiến sĩ.

Xem thêm: Quyền Lập Quy Là Gì - So Sánh (Phân Biệt) Lập Pháp Và Lập Quy

 

 

After receiving his master's at Harvard.

 

Anna cũng bắt đầu trò chuyện với Tom, một sinh viên tới từ New York, vẫn ở Osaka thao tác làm việc thiện nguyện với đa số người bản xứ nhằm hoàn tất bởi thạc sĩ.

Anna was also drawn to lớn Tom, a student from New York, who was in Osaka doing volunteer work with indigenous people to complete his master’s degree.

 

Linh nên tham gia khóa huấn luyện và đào tạo thạc sĩ sinh hoạt Harvard nhằm học về điều này.

Linh should come to lớn graduate school at Harvard và learn about.

 

Không, bọn chúng tôi chưa có bằng thạc sĩ, nhưng chúng tôi đều đang có bằng cử nhân.

No, we don't have our master's, but we have our bachelor's degree.

 

Đây là Anna, 35 tuổi. Cô ấy đang có bởi thạc sĩ.

So this is Anna. She's 35 years old. She has a master's degree.

 

Điều này sẽ xuất sắc cho bằng thạc sĩ của họ.

It's a good thing they have a Master's degree.

 

các thạc sĩ, tiến sĩ.

and the meds, the eds.

 

Và ví như Hoa không nghĩ điều này là sự thật, họ đang rất sung sướng cho cô ấy mượn luận văn thạc sĩ của họ.

 

 

đối với những bác sĩ, những người mà chưa phải là thạc sĩ y

about doctors who are not Doctor of Medicine

 

Tom is mentoring three doctoral candidates and he is the faculty lifeguard at the pool.