Hội đồng cổ đông tiếng anh là gì

      55

Đại hội đồng người đóng cổ phần là cơ quan cao nhất của doanh nghiệp cổ phần, gồm quyền quyết định những vấn đề quan lại trọng của khách hàng như sự phát triển, tổ chức triển khai quản lý, tương quan đến đầu tư chi tiêu và vốn, cùng sự sống thọ của công ty.

Bạn đang xem: Hội đồng cổ đông tiếng anh là gì

Thuật ngữ tiếng Anh trong doanh nghiệp rất quan trọng, nó không chỉ thể hiện sự chuyên nghiệp hóa mà còn miêu tả độ đúng đắn liên quan cho các quá trình hàng ngày.

Trong nội dung bài viết Đại hội đồng người đóng cổ phần tiếng Anh là gì? sẽ tin báo về một thuật ngữ cực kỳ phổ biến hiện thời là đại hội đồng cổ đông.

*

Đại hội đồng cổ đông là gì?

Đại hội đồng người đóng cổ phần là cơ quan cao nhất của công ty cổ phần, tất cả quyền quyết định các vấn đề quan lại trọng của người tiêu dùng như sự vạc triển, tổ chức triển khai quản lý, liên quan đến đầu tư chi tiêu và vốn, với sự mãi mãi của công ty.

Những công dụng của Đại hội đồng người đóng cổ phần được pháp luật tại lý lẽ Doanh nghiệp 2014 và trên Điều lệ của công ty.

Thành viên trong đại hội đồng cổ đông phải thỏa mãn nhu cầu những đk nhất định được giải pháp trong mức sử dụng và Điều lệ của công ty. Ngoài những thành viên có quyền biểu quyết ra thì còn tồn tại những chức vụ phải thông qua bầu, bửa nhiệm.

Đại hội đồng người đóng cổ phần họp thường niên một năm một lần vào khoảng thời gian là 04 tháng tính từ lúc khi kết thúc năm tài chính. Trong một số trường hợp hoàn toàn có thể gia hạn tuy vậy không được vượt 06 tháng kể từ khi chấm dứt năm tài chính.

Xem thêm: Thông Cáo Báo Chí Là Gì - Các Chiến Thuật Để Viết Tcbc Ấn Tượng

Đại hội đồng cổ đông tiếng Anh là gì?

Đại hội đồng cổ đông tiếng Anh là General Meeting of Shareholders

Đại hội đồng cổ đông tiếng Anh hoàn toàn có thể được tư tưởng như sau:

General Meeting of Shareholders is the highest organ of a joint stock company. Having the right khổng lồ decide on important matters of the company such as development, management organization, relataed lớn investment & capital, and the existence of the company

The functions of the General Meeting of Shareholders are specified in the Enterprise Law 2014 and the company’s Charter

Member of the General Meeting of Shareholders must meet certain conditons specified in the law và the charter of the company. In addition to the members with voting rights, there are also titles that must be passed through election or apooitment.

General Meeting of Shareholders meets once a year for a period 04 months from the over of the fiscal years. In some cases, it is possible to extend but not exceeding 06 months from the kết thúc of the financial year.

Bài viết Đại hội đồng cổ đông tiếng Anh là gì?  sẽ đưa sang những cụm từ liên quan đến đại hội đồng cổ đông tiếng Anh.

Cụm từ tương xứng với Đại hội đồng người đóng cổ phần Tiếng Anh là gì?

Tiếng ViệtTiếng Anh
Cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đôngShareholders are entitled khổng lồ attend the General Meeting of Shareholders
Tỷ lệ biểu quyết đại hội đồng cổ đôngThe rate of voting of the general meeting of General Meeting of Shareholders
Chức năng của đại hội đồng cổ đôngThe function of the General Meeting of Shareholders
Họp đại hội đồng cổ đông lần đầuFist genral meeting of shareholders

Truy thu thuế giờ Anh là gì?

Công ty thương mại dịch vụ giờ Anh là gì?

Một số lấy ví dụ đoạn văn có áp dụng từ Đại hội đồng người đóng cổ phần tiếng Anh viết như thế nào

– The rate of approval of resolutions of the General Meeting of Shareholders is at lest 65% of the tatol votes of al shareholders drafting the approval meeting

Dịch nghĩa: trong một cuôc họp đại hội đồng cổ đông phần trăm thông của của quyết nghị là ít nhất 65% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các người đóng cổ phần dự theo họp tán thành.

– General Meeting of Shareholders is considered lớn be the highest decision – making authority in the company, so the General Assembly decides on the company’s development và survival issues

Dịch nghĩa: Đại hội đồng cổ đông bao gồm quyết định tối đa trong công ty, ra quyết định những vấn đề trở nên tân tiến và tồn tại

Đại hội đồng cổ đông của chúng ta có vai trò rất đặc biệt quan trọng từ đó chỉ dẫn những đưa ra quyết định mang tới ảnh hưởng và buổi giao lưu của các doanh nghiệp, những doanh nghiệp trước khi tiến hành thành lập và hoạt động công ty hoặc đã chuyển động nên tò mò một giải pháp kỹ lưỡng những yếu tố pháp lý để doanh nghiệp chuyển động cách xuyên thấu tránh tình gặp phải chứng trạng tranh quyền lợi và nghĩa vụ hoặc tương quan đến vướng mắc pháp luật không đáng có.

Hy vọng với chia sẻ trên giúp chúng ta hiểu phần nào câu chữ về đại hội đồng cổ đông, những chia sẻ sẽ được điều khoản Dân Việt gửi tới trong bài viết tiếp theo….