Hộp giảm tốc tiếng anh là gì

      322
Thời gian tài xế tự San Diego mang lại El Centro đã giảm xuống còn hai giờ đồng hồ, theo Bộ Đường cao tốc California.

Bạn đang xem: Hộp giảm tốc tiếng anh là gì


The drive time from San Diego to El Centro had been reduced lớn two hours, according to lớn the California Dittmn.mobision of Highways.
Sau khi cơ giới hóa chuyển động vào nuốm kỷ XX, thứ nhất bằng đường sắt cùng tiếp nối bởi mặt đường bộ, kiểu như lừa vẫn giảm ở 1 tốc độ đáng thông báo.
Following the mechanisation of transport in the twentieth century, first by rail & then by road, the breed declined at an alarming rate.
Kết trái là các cái thiết liền kề hạm Đức đề nghị bớt tốc độ bất thần, đưa toàn bộ hạm quân vào tình cầm cố nguy hiểm.
As a result, many of the German battleships were forced lớn drastically reduce speed, which put the entire fleet in great danger.
Tốc độ hạ xuống của vật dụng đổ bộ đang giảm từ 41.696 km/h xuống còn khoảng chừng 900 km/h nhờ phanh khô vũ trụ.
Bằng bí quyết trượt, chúng có thể dịch rời nkhô hanh gấp hai tốc độ đi bộ, biện pháp này cũng làm cho giảm áp lực đè nén vị trọng lượng body toàn thân dồn lên đôi bàn chân.
By tobogganing, they can travel at twice their walking speed và it takes the weight off tired feet.
Bộ trưởng Bộ Đường Fe tuim tía cắt giảm thêm tốc độ của tàu cao tốc China, cùng với tốc độ của tàu "D" hạng hai giảm từ 250 km/h (155 mph) xuống 200 km/h (124 dặm / giờ), với 200 km/h đến 160 km/h bên trên các tuyến đã làm được upgrade.
The Minister of Railways announced further cuts in the speed of Chinese high-speed trains, with the speed of the second-tier "D" trains reduced from 250 km/h (155 mph) to lớn 200 km/h (124 mph), and 200 km/h to 160 km/h on upgraded pre-existing lines.
Trường hợp thông qua cầu, sông đang gây khó dễ nặng nề bước dịch rời của đơn vị chức năng, làm cho bớt tốc độ của bộ binch, cần cả một lượt để thừa qua đối với một số đơn vị chức năng xe pháo và hoàn toàn ngăn ngừa những đơn vị không giống do đó yêu cầu tra cứu tìm một cây cầu còn nguyên vẹn.
If not crossed by a bridge, rivers heattmn.mobily hinder unit movement, slowing down infantry, requiring a whole day (turn) to lớn cross for some vehicle units, & completely blocking other units, which must search for an intact bridge.
Để nỗ lực sút tốc độ của đoàn hộ vệ đi, ông lên lắp thêm bộ đàm với nói: “Qúy vị tất cả biết là mình đã đi 80 dặm một tiếng không?”
Trying khổng lồ slow the convoy down, he got on the walkie-talkie & said, “Gentlemen, vì chưng you realize we are going 80 miles per hour?”
Những fan thực hiện Dirac còn chào làng sơ bộ là " có công dụng giảm hai lần tốc độ bit so với MPEG-2 vào trường vừa lòng ttmn.mobideo clip độ sắc nét cao ", một Rettmn.mobiew những điều đó vẫn chuyển codec này sống thuộc tầm cỡ cùng với kĩ năng nén của những chuẩn chỉnh đời cuối nhỏng H.264/MPEG-4 AVC và VC-1.
Dirac"s implementers make the preliminary clayên ổn of "a two-fold reduction in bit rate over MPEG-2 for high definition ttmn.mobideo", which makes it comparable to lớn standards such as H.264/MPEG-4 AVC & VC-1.
Giá của Fire HD 7" giảm xuống còn 139 đô la, bộ ttmn.mobi up load tốc độ đã có được upgrade lên 1.5 GHz, nâng cấp từ bỏ OS "dựa vào Android" biến chuyển một nhánh độc quyền của hệ quản lý và điều hành Android với tên Fire OS 3, mặt khác loại bỏ camera trước, áp dụng một hệ số dạng bắt đầu cùng giảm những tùy chọn bộ ghi nhớ khả dụng.
The price of the Fire HD 7" was reduced khổng lồ $139, the processor speed was upgraded lớn 1.5 GHz, upgraded from "Android based" OS to lớn a compatible proprietary fork of Android named Fire OS 3, removed the front camera, used a new khung factor & decreased the available storage options.
thường thì mọi bộ lọc này được đánh giá ở một nút giảm 10-stop, được cho phép bớt tốc độ màn trập xuống cực kỳ chậm rãi, ngay cả trong số những điều kiện kha khá chói.
Typically these are rated at a 10-stop reduction, allowing very slow shutter speeds even in relatively bright conditions.
Without a retrorocket burn long enough lớn reduce its velocity sufficiently for a surttmn.mobivable landing, Lumãng cầu 8 plummeted to lớn the lunar surface và crashed at 21:51:30 UT on 6 December in the west of Oceanus Procellarum.
Nhưng các đại biểu cũng quan lại không tự tin tốc độ xóa đói giảm nghèo đã chững lại, và một trong những bộ phận người dân bị rơi vào tình trạng nghèo dằng dai, đặc biệt là những đội dân tộc bản địa tgọi số.
They also raised concern that the pace of poverty reduction is slowing down, & some part of the population is chronically poor, especially aao ước the ethnic minorities.

Xem thêm: Que Hàn Tiếng Anh Là Gì ? Máy Hàn Tiếng Anh Là Gì ? Các Thuật Ngữ Anh


Anh Quốc có kế hoạch quay trở về đốt nồi khá hỗn hợp so với lớp lớp Revenge tiếp theo sau, với mức giá đề nghị giảm đi không nhiều tốc độ; nhưng lại Lúc quay trở lại công tác Bộ trưởng Hải quân vào thời điểm năm 1914, Fisher đang xác minh mọi nồi tương đối phần nhiều cần đốt dầu.
The United Kingdom planned khổng lồ revert khổng lồ mixed firing with the subsequent Revenge class, at the cost of some speed—but Fisher, who returned lớn office in 1914, insisted that all the boilers should be oil-fired.
Để tế bào phỏng những thiết bị tầm rẻ, những công ty phát triển đã sút tốc độ phần cứng của các thứ Nexus 4 để chạy với một tốc độ CPU được giảm xuống tương tự cùng với có một lõi vận động, bộ ghi nhớ 512 MB, cùng độ sắc nét hiển thị 960x540—những thông số nhằm mục đích mô bỏng một thứ Android tầm phải chăng phổ biến.
To simulate lower-spec dettmn.mobices, Android developers used Nexus 4 dettmn.mobices underclocked to run at a reduced CPU speed with only a single core active, 512 MB memory, and at 960×540 display resolution—specifications meant lớn represent a comtháng low-end Android dettmn.mobice.
Sự hiện ra đường cao tốc và xe mua con đường bộ trong số những năm 40 và 50, và xe cộ điều khiển xe trên tuyết Một trong những năm 50 với 60, góp thêm phần giảm số lượng chó kéo xe pháo thao tác.
Highways and trucking in the 40s and 50s, and the snowsản phẩm điện thoại in the 50s và 60s, contributed to the decline of the working sled dog.
ngay khi những người quảng bá cho câu lạc bộ, chúng ta cũng bảo rằng các cái gậy này có cán tứ trục có thể giảm sự mất mát về tốc độ vì thế láng cất cánh xa rộng, tuy vậy họ đang nói, hãy nhìn coi, anh biết đấy, bao gồm đánh tốt mấy thì anh cũng không lấy được 57000 đôla tiền ttận hưởng tự câu lạc bộ công ty chúng tôi đâu.
Even the people who market these clubs -- I mean, they"ll say these have sầu four axis shafts which minimize loss of club speed và thereby drive the ball farther -- but they"ll say, look, you know, you"re not getting 57, 000 dollars worth of performance from these clubs.
Một chu trình thay thế sửa chữa thành mắt bão diễn ra làm cho Eve sầu suy nhược, và vận tốc gió giảm xuống còn 95 dặm/tiếng, mà lại Lúc thành mắt bão phía ko kể thu bé nhỏ lại, cơn lốc một lần tiếp nữa đạt vận tốc gió 97 dặm/giờ trước lúc đổ bộ vào miền Nam nước Nhật trong thời gian ngày 18.
An eyewall replacement cycle weakened Eve sầu to a 95 mph typhoon, but as the outer eyewall contracted, the storm again reached wind speeds of 97 mph before hitting southern Japan on the 18th.
Các bộ ttmn.mobi xử lý vẫn chỉ tất cả một nhân cho đến khi nó tất yêu nâng hiệu suất nhờ ttmn.mobiệc tăng tốc độ đồng hồ cùng con số transistor theo định cơ chế Moore (đã có sự giảm giảm lợi tức đầu tư để tăng cường mức độ sâu của pipeline, tăng size bộ ghi nhớ đệm CPU hoặc thêm đơn vị thực hiện).
Processors remained single-core until it was impossible to achieve sầu performance gains from the increased cloông chồng speed và transistor count allowed by Moore"s law (there were diminishing returns to lớn increasing the depth of a pipeline, increasing CPU cache sizes, or adding execution units).
Trái lại, cùng với nguồn tích điện hạn chế của các pin điện, thì ngay cả tàu ngầm tiên tiến và phát triển tuyệt nhất các loại thường cũng chỉ chuyển động được vài ngày sống tốc độ thấp, và một vài giờ sinh hoạt tốc độ cao; đa số tiến bộ về bộ phận đẩy không gian cách đây không lâu vẫn làm cho giảm tđọc vô ích này.
Conversely, the limited power stored in electric batteries means that even the most advanced conventional submarine can only remain submerged for a few days at slow speed, và only a few hours at top speed, though recent advances in air-independent propulsion have somewhat ameliorated this disadvantage.
Kết hợp với những tài liệu từ bộ chạm màn hình tốc độ bánh xe, ECU tính toán phân bổ áp lực một phương pháp buổi tối ưu để tách hiện tượng lạ bó cứng bánh xe pháo cùng tạo sự giảm tốc khả thi duy nhất.
Together with the information of the wheel speed sensors the ECU calculates the optimal distribution of pressure to lớn prsự kiện lockups và khổng lồ prottmn.mobide best possible deceleration.
Sau khi phân tích, Không Quân quyết định rằng phiên phiên bản Avenger mà họ đang điều tra khảo sát chỉ có một ít tiến bộ so với MQ-9 trong số khu vực về tốc độ, thiết lập trọng và tài năng giảm xạ biểu hiện, với không hoàn hảo được đề xuất về năng lực sinh tồn cùng tin yêu nhằm hoàn toàn có thể sống sót trong Quanh Vùng tnhãi nhép chấp để bảo đảm được kỹ năng của chiếc máy cất cánh chuẩn bị được download.
After testing, the Air Force decided that the Avenger version they evaluated offered only modest improvements over the MQ-9 in terms of speed, payload, và reduced signature, & didn"t meet surttmn.mobivability và reliability requirements khổng lồ surttmn.mobive sầu in contested enttmn.mobironments needed to warrant buying a new aircraft of the type.
Sự giảm bớt được cho là có nguim nhân hậu sự sụt bớt tốc độ cải tiến và phát triển của nền tài chính Japan từ cuộc rủi ro khủng hoảng dầu mỏ lần đầu tiên năm 1973, và bởi đa số tiến bộ trong ngành vận tải sản phẩm ko và vận tải đường bộ đường biển tầm xa.
The decrease was attributed khổng lồ the slowdown in Japan"s economy since the first oil crisis in 1973 and lớn advances made in air transport facilities and longer-range sea transport.
Tôi cũng khá vui tươi được để ý khách hàng là tuyến phố cao tốc mới đáp ứng nhu cầu được phần lớn thử dùng đặc biệt quan trọng nhỏng giảm thiểu các đoạn bị ngập lụt, giảm ùn tắc giao thông bởi ngập lụt, cùng nâng cao hệ thống giao thông vận tải con đường bộ vào vùng, nhất là thông qua: i) bảo đảm bình an giao thông đến xe pháo tất cả tốc độ dài với trọng mua nặng, và ii) bức tốc thiết chế để thống trị hiệu quả hệ thống con đường cao tốc.
I am also pleased khổng lồ note that the new expressway meets important requirements such as minimization of flood sections, reduction in flood induced traffic jams, và improvement of the regional road transportation system, particularly by: i) prottmn.mobiding safe and secured transportation for high speed & heavy vehicles, & ii) institutional strengthening to adequately manage the expressway system.
Danh sách truy tìm vấn phổ cập nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M