Hợp tác tiếng anh là gì

*Bạn đang xem: Hợp tác tiếng anh là gì

*

*Xem thêm: Các Bài Học Tiếng Anh: Phòng Y Tế Tiếng Anh Là Gì, Phòng Y Tế Tiếng Anh Là Gì

*

Hợp tác tiếng Anh là cooperation, phiên âm là kəʊˌɒp.ərˈeɪ.ʃən. Hợp tác là cùng thông thường mức độ làm việc, giúp đỡ, cung ứng lẫn nhau vào quá trình giỏi nghành làm sao kia vì lợi ích phổ biến.

Hợp tác giờ Anh là cooperation, phiên âm là /kəʊˌɒp.ərˈeɪ.ʃən/. Hợp tác rất có thể là tổ chức tài chính bè lũ của những người lao động từ nguyện góp vốn với sức lao rượu cồn để triển khai cấp dưỡng marketing trong những nghành cung cấp, hình thức, lưu giữ thông.

Một số trường đoản cú vựng giờ đồng hồ Anh liên quan mang lại thích hợp tác:

Conflict resolution /ˈkɒn.flɪkt ˌrez.əˈluː.ʃən/: Đàm phán.

Launch /lɔːntʃ/: Đưa ra sản phẩm.


Xem thêm: Công Nghệ 4K Là Gì ? Có Khác Gì So Với Tivi Full Hd, Tivi Hd?

*

Transaction /trænˈzæk.ʃən/: giao hoán.

Compensate /ˈkɒm.pən.seɪt/: Bồi thường.

Concession /kənˈseʃ.ən/: Nhượng cỗ.

Associate /əˈsəʊ.mê say.eɪt/: Đồng nghiệp.

Cooperation /kəʊˌɒp.ərˈeɪ.ʃən/: Hợp tác.

Establish /ɪˈstæb.lɪʃ/: Ra đời.

Turnover /ˈtɜːnˌəʊ.vər/: Doanh số.

Sleeping partner /ˈsliː.pɪŋ ˈpɑːt.nər/: Người góp vốn.

Representative /ˌrep.rɪˈzen.tə.tɪv/: Người thay mặt.

Economic cooperation /iː.kəˈnɒm.ɪk kəʊˌɒp.ərˈeɪ.ʃən/: Hợp tác kinh doanh.

Một số mẫu câu giờ đồng hồ Anh về đúng theo tác:

This documentary was made with the cooperation of the victims' families.

Bộ phyên tài liệu này được tiến hành với sự hợp tác và ký kết của mái ấm gia đình nàn nhân.

The company produces computers in cooperation with a German firm.

Cửa Hàng chúng tôi sản xuất laptop hợp tác với một chủ thể Đức.

I need your cooperation lớn make this event a success.

Tôi phải sự hợp tác và ký kết của người sử dụng để gia công cho việc kiện này thành công xuất sắc.

We acted in a spirit of cooperation.

Chúng tôi đã hành vi bên trên ý thức bắt tay hợp tác.

Bài viết hợp tác và ký kết tiếng Anh là gì được tổng phù hợp do gia sư trung tâm tiếng Anh SGV.


Chuyên mục: Kiến Thức