In a row là gì

      58

Ngày nay, giờ đồng hồ Anh là ngôn ngữ thông dụng trên toàn núm giới. Những nước thực hiện tiếng Anh như tiếng bà bầu đẻ. Trong thời kì hội nhập, nếu như không biết giờ đồng hồ Anh họ sẽ thiệt thòi tương đối nhiều trong cơ hội nghề nghiệp. Sau đây chúng ta hãy cùng tìm hiểu in a row tức thị gì? đọc thêm về in a row.

Bạn đang xem: In a row là gì

In a row nghĩa là gì? tham khảo thêm về in a row.

Xem thêm: Interest Coverage Ratio Là Gì, Interest Coverage Ratio Definition

Row

*


Phương pháp phát âm

IPA: /ˈroʊ/

Danh từ

1.Hàng, dây

row of trees: một hàng cây

to sit in a row: ngồi thành hàng

in the front row: ở hàng ghế đầu

2.Cuộc đi chơi bằng thuyền; thời gian chèo thuyền

to go for a row on the river: đi chơi thuyền trên sông

3.Sự chèo thuyền

4.(thông tục) sự om sòm, sự huyên náo

to kick up (make) a row: làm om lên

What’s the row?: việc gì mà om lên thế?

5.Cuộc gượng nhẹ lộn; cuộc tiến công lộn

to have a row with someone: tiến công lộn với ai

6.Sự khiển trách, sự la rầy trách, sự mắng mỏ:

to get into a row: bị khiển trách

Ngoại rượu cồn từ

1.Chèo (thuyền), chèo thuyền chở (hành khách qua sông…)

to row someone across the river: chèo thuyền chở ai thanh lịch sông

2.Chèo đua cùng với (ai)

3.Được vật dụng (bao nhiêu) mái chèo

a boat rowing eight oars: một cái thuyền được vật dụng tám mái chèo

4.Khiển trách, la rầy trách, quở (ai)


Nội hễ từ1.Chèo thuyền2.Ở địa chỉ (nào) trong một nhóm bơi thuyền

to row 5 in the crew: ở trong phần thứ 5 trong đội bơi thuyền

to row stroke in the crew: là tín đồ đứng lái trong đội bơi lội thuyền

3.Làm om sòm4.Cãi nhau om sòm; tiến công lộn (với ai…)

to row with someone: bào chữa nhau om sòm cùng với ai; tiến công lộn với ai

Cấu trúc từa hard row to hoe: câu hỏi rất nặng nề làm, (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) một câu hỏi hốc búait does not amount to a row of beans (pins): không đáng một trinhto hoe a big row: (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) có tác dụng một quá trình lớn, có tác dụng một công việc quan trọngto hoe one’s own row: tự đảm nhận lấy công việc của mình, làm việc không có sự giúp đỡa new row to hoe: một quá trình mớito row down: chèo vượt lên phía trên (ai, vào một cuộc bơi lội thuyền)to row out: bắt chèo đến mệt nhoàito row over: bỏ xa một cách thuận lợi (trong cuộc bơi lội thuyền)to row against the flood (wind): làm việc gì trong trả cảnh có khá nhiều trở ngại phòng đốito row dry: chèo khan, đưa đẩy mái chèo tuy vậy không chạm vào nướcExamples:I’d like seats on the front row of the stalls.“This is our fourth victory in a row, ” he gloated.They built a row of hotels right along the sea-front.A row of tall fir trees shuts off the view of the street in front.

In a row

*

liền phạm nhân tìliền mạchthành một hàng

Ví dụ về cách dùng tự “in a row” trong giờ Tiếng Việt


to kick up a row: to lớn tiếng phàn nàn để miêu tả sự tức giận
PHRASE
If something happens several times in a row, it happens that number of times without a break. If something happens several days in a row, it happens on each of those days.