In consideration of là gì

      90

In Consideration Of Là Gì – Nghĩa Của tự In Consideration Of | ttmn.mobi

Các nhiều người đang xem bài viết : In Consideration Of Là Gì – Nghĩa Của từ bỏ In Consideration Of thuộc chủ thể Hỏi Đáp Thắc Mắt, giả dụ thấy tốt giúp mình 1 lượt thích hoặc share các bạn nha !!

Nếu nội dung bài viết – In Consideration Of Là Gì – Nghĩa Của từ bỏ In Consideration Of – không được hay thì góp ý để Canboxd nâng cấp hơn nội dung các bạn nha !


Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-Việt Việt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt ý trung nhân Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-Khmer Việt-Việt

Bạn vẫn xem: In consideration of là gì

consideration


*

consideration /kən,sidə”reiʃn/ danh từ sự cân nặng nhắc, sự suy xét, sự thống kê, sự suy nghĩunder consideration: xứng danh xét, xứng danh thống kêto give a problem one”s careful consideration: thống kê kỹ vấn đề, để ý đến kỹ vấn đềto leave out of consideration: không xét đến, ngoại trừ đếnto take into consideration: xét đến, tính đến, lưu trung ương đến, xem xét đến sự để ý, sự giữ tâm, sự lưu giữ ý sự tôn kính, sự kính trọngto show great consideration for: tỏ lòng tôn thờ (ai) sự thường bù, sự đền rồng đáp; sự bồi thường; tiền thưởng, chi phí côngfor a consideration: nhằm thưởng công cớ, lý do, lýhe will do it on no consideration: ko một tại sao gì mà nó sẽ có tác dụng điều đó (từ hiếm,nghĩa hiếm) sự quan trọngit”s of no consideration at all: vụ việc chẳng gồm gì đặc biệt cảin consideration of xét đến, tính đến; vày lẽ nhằm đền bù, nhằm đền ơnupon further consideration sau thời điểm thống kê thêm, sau khi quan tâm đến kỹ


READ Odds Là Gì

Lĩnh vực: toán & tin


*

sự chú ý


*

sự xét đếnconsideration (vs)


*

sự cân nặng nhắcconsideration (vs)


*

sự coi xétenergy consideration


điều tra về năng lượngenergy consideration


kiểm tra về năng lượngin consideration of


chú ý đến


lý do


nghiền ngẫm


sự bồi hoàn


sự đền đáp lại


sự đối lưu


sự đối thường


sự coi xét


suy tính


tiền bảo chứng


chi phí côngvaluable consideration: chi phí công tương ứngvaluable consideration: tiền công tương xứng


tiền đài thọ


chi phí thưởng


đồ vật bồi hoàn


vật đền rồng đáp lại


đồ đối lưu


vật dụng đối thườngbusiness consideration


thù lao công tácconsideration for sale


giá thành (số tiền người tiêu dùng phải trả lại)consideration in promotion


căn cứ để thăng chứccontract with consideration


hợp đồng bao gồm đền bùcontract without consideration


hòa hợp đồng không có đền bùexecuted consideration


sự đền rồng đáp đã có thực hiệnexecutory consideration


sự đền đáp (sẽ) phải được thực hiệnexecutory consideration


sự đền đáp cần thực hiệngood consideration


sự đền đáp bởi thiện cảmillegal consideration


tiền trả bất hòa hợp pháppast consideration


sự thường bù trướcpast consideration


sự đền bù trường đoản cú trướcpurchase consideration


khoản chi (làm) đòn bẩyvaluable consideration


sự thường bù gồm tổng giá trị

ngôn từ nghành nghề Bảo hiểm

Consideration

Một đúng theo đồng bảo hiểm thông thường yên cầu các bên bao gồm đối thường đối với hợp đồng. Đối thường phải bao gồm tổng giá bán trị, kỹ năng ở dạng tiền, mặt hàng hoá hoặc dịch vụ.

Bạn đang xem: In consideration of là gì

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): consideration, consider, reconsider, considerable, considerate, inconsiderate, considered, considerably, considerately


READ Ho tiếng anh là gì

Tra câu | Đọc báo giờ đồng hồ Anh

consideration

Từ điển Collocation

consideration noun

1 careful thought about sth

ADJ. careful, detailed, full, serious | adequate, due, proper, sufficient | special, urgent | active

VERB + CONSIDERATION give sth, take sth into We will give your proposals serious consideration. You must take the size of the room into consideration. | deserve, need, require | receive

PREP. after ~ After due consideration, it was decided not lớn offer her the job. | for sb”s ~ I enclose the report for your consideration. | in ~ of (formal) (= as payment for sth), on ~ On consideration, we have decided not lớn come. | under ~ proposals under active consideration

2 thinking about other people”s wishes and feelings

VERB + CONSIDERATION have Have some consideration for those without a job. | show sb, treat sb with She showed little consideration for the beginners.

Xem thêm: Tại Sao Phải Xác Định Động Cơ Vào Đảng Đúng Đắn ? Vì Sao Cần Xây Dựng Động Cơ Vào Đảng Đúng Đắn

PREP. out of ~ He did it out of consideration for his daughter. | ~ for

3 sth you think about when deciding sth

ADJ. main, major, important, prime | overriding, paramount | minor | aesthetic, commercial, economic, environmental, ethical, financial, health, legal, moral, personal, political, practical, safety, security

VERB + CONSIDERATION take trương mục of, take into tài khoản There are several important safety considerations that must be taken into account.

Từ điển WordNet

n.

the process of giving careful thought to lớn somethinginformation that should be kept in mind when making a decision; circumstance, condition

another consideration is the time it would take

a discussion of a topic (as in a meeting)

consideration of the traffic problem took more than an hour


READ Iserror là hàm gì

kind & considerate regard for others; considerateness, thoughtfulness

he showed no consideration for her feelings

a fee charged in advance khổng lồ retain the services of someone; retainera considerate and thoughtful act; thoughtfulness

English Synonym and Antonym Dictionary

considerationssyn.: circumstance condition considerateness retainer thoughtfulness

Chuyên mục:


Các ai đang xem : In Consideration Of Là Gì – Nghĩa Của trường đoản cú In Consideration Of | | ttmn.mobi

Nếu thấy hay, góp mình share nội dung bài viết : In Consideration Of Là Gì – Nghĩa Của từ bỏ In Consideration Of để nhiều người được đón xem chúng ta nha !Mỗi lượt chia sẻ bài biết In Consideration Of Là Gì – Nghĩa Của từ bỏ In Consideration Of của chúng ta là rượu cồn lực nhằm team trở nên tân tiến thêm những dự án bài viết chất lượng rộng source: https://ttmn.mobi/