In the black là gì

      48
*

Giải say mê nghĩa của cụm từ "In the black"

Có tức thị thành công, có lãi, ko nợ nần.

Bạn đang xem: In the black là gì

Ví dụ:


If a bank account is in the black, it contains some money, & if a person or business is in the black, they have money in the bank and are not in debt.

Nếu một tài khoản ngân hàng “có màu sắc đen”, nó chứa một vài tiền, và nếu một tín đồ hoặc công ty lớn “có màu sắc đen”, họ gồm tiền trong bank và ko mắc nợ. 

Từ trái nghĩa: be in the red

Có nghĩa là nợ nần.

Ví dụ: If you or your bank account are in the red, you owe money to the bank.

Nếu chúng ta hoặc thông tin tài khoản ngân hàng của công ty “có màu sắc đỏ”, chúng ta nợ ngân hàng.

Bạn gồm thể tham khảo thêm các thành ngữ khác bao gồm từ đen nhé:

1. A đen day (for someone/sth): ngày đen tối

- Ví dụ:

Last Monday was a đen day for me. I lost all my money. (Thứ nhì tuần trước là một ngày ám muội của tôi. Tôi đã không còn hết tiền.)

2. A đen list: sổ đen

- Ví dụ:

He is in a black list of the bank because he cheated them by providing fake income statement. (Anh ta sinh hoạt trong sổ black của ngân hàng vì anh ta đang lừa bọn họ bởi cung cấp sao kê thu nhập cá nhân giả.)

3. A đen look: cái nhìn giận dữ

- Ví dụ:

When I forget to bởi homework, my mother always gives me a đen look.(Khi tôi quên làm bài tập về nhà, mẹ luôn luôn nhìn tôi vô cùng giận dữ).

Xem thêm: Vì Sao Phải Tiêm Chủng Cho Trẻ Tiêm Chủng Tại Trung Tâm Tiêm Chủng Vnvc?

4. A black mark: một vết đen, dấu nhơ, một điểm bất lợi


- Ví dụ:

My mistake in the previous plan was a black mark against me. (Sai lầm của tôi trong bạn dạng kế hoạch trước là 1 trong vết black chống lại tôi)

5. Be in the black: bao gồm tiền, có lời (ngược lại với các từ in the red: có nghĩa là trong triệu chứng báo động, mất kỹ năng thanh toán)

- Ví dụ:

Although the economy is difficult, my cửa hàng remains in the black. (Mặc dù kinh tế khó khăn nhưng siêu thị của tôi vẫn đang còn lời).

6. Black & blue: bị bầm tím

- Ví dụ:

Your face is black & blue. What happened khổng lồ you?(Mặt các bạn bị bầm tím. Chuyện gì xẩy ra vậy?)

7. Black economy: kinh doanh chui (phần của nền tài chính không được kiểm soát và điều hành bởi các cơ quan lại chức năng)

- Ví dụ:

Illegal weapons trade is a black economy activity. (Buôn bán vũ khí phi pháp là một hoạt động của nền kinh tế chui).

8. đen ice: băng đen (lớp bang mỏng phủ trên mặt con đường và fan ta không nhận thấy nó, một hiện tượng lạ thời máu gây nguy hiểm cho các phương nhân thể giao thông)

- Ví dụ:

The road is now covered by the đen ice, so you must be careful when driving. (Mặt đường bao phủ đầy băng đen, chúng ta phải cảnh giác khi lái xe đấy).

9. Black market: thị phần chợ đen (thương mại bất đúng theo pháp)

- Ví dụ:

The exchange rate between USD và VNĐ in black market is better than in the bank. (Tỷ giá bán USD cùng VNĐ trên thị phần chợ đen xuất sắc hơn sinh hoạt ngân hàng).

10. The đen sheep (of the family): chú cừu đen, chỉ người được coi như như là sự ô nhục hoặc hổ ngươi (đối cùng với gia đình).

- Ví dụ:

When he was young, he was a black sheep of the family. (Khi cậu ấy còn trẻ, cậu ấy là sự ô nhục của gia đình).