In view of là gì

      112

Trong văn phiên bản và giao tiếp tiếng Anh, để diễn tả được trôi chảy, mạch lạc hơn thì ta cần dùng tới những từ nối, những cụm từ thông dụng để bạn đọc, fan nghe hiểu đúng chuẩn ý của chúng ta. Những các từ như in addition, in order to, in view of, in essence, in which,… được sử dụng rất thịnh hành trong văn bạn dạng cũng như giao tiếp. Hãy cùng mày mò cách thực hiện những nhiều từ in addition, in order to, in view of, in essence, in which trong giờ đồng hồ Anh nhé!


1. In addition

 In addition to lớn + Noun/ Pronoun/V-ing:

Nghĩa của các này là “bên cạnh vật gì đó, quanh đó ra”, được dùng để làm giới thiệu thêm 1 điều gì đó ở bên cạnh cái vẫn nói trước

e.g. In addition to her great beauty, she is also well-known for her talent.

Bạn đang xem: In view of là gì

=> sát bên sự xinh đẹp, thiếu phụ còn danh tiếng về tài năng.

*

In view of finance, you don’t have ability khổng lồ afford this school fee.

=> Xét về góc độ tài chính, chúng ta không có chức năng chi trả học phí của trường này.

Đừng nhầm lẫn in view of với with a view to nhé. Các with a view to tức là có mục đích để gia công gì đó – with the aim of doing something

with a view khổng lồ doing something (v-ing)

e.g. These measures have been taken with a view khổng lồ increasing the company’s profits.

=> gần như phương án này được thực hiện nhằm mục tiêu mục đích tăng lợi nhuận của công ty.

4. In essence

Khi ý muốn nhấn mạnh tương quan đến đặc điểm, tính chất, ý tưởng,… đặc biệt nhất của một chiếc gì đó, ta sử dụng in essence. Các này thường được dịch dễ nắm bắt là về cơ bản, về thực ra và có thể dùng luôn luôn cho thực chất của con người. In essence chỉ dẫn đầu câu cùng trước mệnh đề. Ví dụ:

e.g. In essence, both sides agree on the issue.

=> Về cơ bản, cả hai bên đều tán thành về vấn đề.

e.g. He acts so cold and always keeps distance to lớn others but in essence he is really soft.

=> Cậu ấy hành động rất hờ hững và luôn giữ khoảng cách với bạn khác nhưng về bản chất cậu ấy thiệt sự mượt yếu.

Essence còn có một nhiều khác rất hấp dẫn là be of the essence – điều quan trọng đặc biệt nhất.

e.g.

Xem thêm: Tìm Hiểu Về Quy Trình Sấy Thăng Hoa Là Gì ? Sấy Thăng Hoa Là Gì

Time is the most important thing = Time is of the essence

5. In which

In which là sự kết hợp giữa một giới trường đoản cú – in với một đại từ quan hệ – which. Cần sử dụng in which để nối một danh từ cùng một mệnh đề chỉ nơi chốn hoặc thời gian. Ví dụ:

e.g. This is the computer where he stores his documents.

= This is the computer in which he stores his documents.

e.g. It was the time when short skirt was banned.

= It was the time in which short skirt was banned.

Cần phân biệt cách dùng on whichin which. Cả on which với in which đều thay thế sửa chữa được cho when cùng where. Sự biệt lập là những từ chỉ địa điểm và thời gian đó đi với giới từ bỏ gì. Lấy một ví dụ in year, in the box, on the day, on the chair,…

e.g. I keep my files in this green box

= This is the green in which/ where I keep my files.

e.g. I can’t forge the year in which/ when I started my business.

e.g. That is the chair on which/where she is stitting on.

= That is the chair which she is sitting on.

e.g. I can’t forget the day on which/when I met you.


ID); ?>" data-width="" data-layout="button_count" data-action="like" data-size="large" data-share="true">ID); ?>" data-size="large">