Just as nghĩa là gì

      54

Phân biệt những liên từ giỏi nhầm lẫn vào TOEIC: Just as, When, While, As soon as, Until một cách chi tiết

Chúng ta hôm nay sẽ cùng cả nhà học cách thực hiện liên từ bỏ WHEN, AS SOON AS, WHILE, JUST AS VÀ UNTIL nhé! Đây là hồ hết liên từ xuất hiện thêm với gia tốc "chóng mặt" trong các dạng bài xích ở cả phần Reading và Listening của đề thi TOEIC đấy!


*

1.

Bạn đang xem: Just as nghĩa là gì

WHEN

- họ sử dụng when + thì bây giờ để nối kết những sự khiếu nại mà chắc hẳn rằng hoặc rất có thể xảy ra trong tương lai.When I get back, I’ll tell you all about my trip.I’ll cook dinner when I get home.- chúng ta sử dụng when + thì vượt khứ để nối kết những sự kiện nhưng đã xảy ra trong quá khứ.When I saw the pollution in the city, I was very disappointed.I screamed when the man grabbed my arm.Bạn đang xem: " Just As nghĩa là Gì ? Nghĩa Của tự Just As Trong giờ Việt

 

> cách sử dụng kết cấu when, while

2. JUST AS

3. WHILE

- chúng ta sử dụng while để diễn tả 2 hành động hoặc sự kiện dài nhưng đã đang xảy ra vào thời gian cùng với nhau một cách chính xác.While I was talking on the phone, they were calling for all passengers khổng lồ board the bus khổng lồ the beach.There were lots of people trying lớn sell me things while I was waiting for the bus.

4. UNTIL

- chúng ta sử dụng until hoặc till nhằm đếm số lượng thời hạn đến 1 sự khiếu nại tương lai – thông thường 1 sự kiện mà đặc biệt hoặc chúng ta hồi hộp về nó.It’s only 2 months until my summer vacation.There are only 3 weeks till the wedding. I need to buy a present.It’s only 5 minutes until the trò chơi starts.

Xem thêm: Khái Niệm Sàn Thương Mại Điện Tử Là Gì, Thương Mại Điện Tử

You’d better hurry up if you want to see it!Chúng ta áp dụng until với till để miêu tả 1 khoảng thời hạn từ cột mốc này cho cột mốc khác.I had to lớn wait from 9:00 in the morning till 3:00 in the afternoon for the next bus.We have class from 8:00 until 10:00.Ghi chú rằng till là phương pháp ngắn mang lại nói until. Bạn có thể sử dụng chúng đổi khác với nhau, tuy vậy until thì trang trọng hơn 1 chút.

5. AS SOON AS

- chúng ta sử dụng as soon as để diễn tả 1 hành động mà đã được triển khai ngay ngay tức thì sau 1 hành động khác trong quá khứ.I called Mom as soon as I arrived lớn let her know that I was ok. (Tôi đã đi đến nơi. Tôi gọi điện cho bà mẹ ngay lập tức).Chúng ta cũng thực hiện as soon as để mô tả 1 hành động mà vẫn được tiến hành ngay liền sau 1 hành vi khác vào tương lai.I’ll gọi you as soon as I get home. (Tôi sẽ về nhà. Tôi sẽ gọi chúng ta ngay lập tức)