Khoa ngoại tiếng anh là gì

Các siêng khoa với bác bỏ sĩ vào Bệnh viện

Tiếng Anh tiếp xúc vào Bệnh Viện

- Tiếng anh công ty đề: Tên các nhiều loại bệnh

Các thuật ngữ, những chức danh,… trong nghề y tế bằng giờ Anh không chỉ quan trọng, nên biết với những người trong nghề cơ mà tất cả mọi bạn trong họ gần như nên biết. Sẽ chẳng còn e dè gì với tự vựng giờ đồng hồ Anh sau đây Lúc vào bệnh viện.

*

1. Các siêng khoa

- Allergy: không thích hợp học

- An(a)esthesiology: chuyên khoa tạo mê

- Andrology: nam khoa

- Cardiology: khoa tim

- Dermatology: siêng khoa da liễu

- Dietetics (& nutrition): khoa dinc dưỡng

- Endocrinology: y khoa nội tiết

- Epidemiology: khoa dịch tễ học

- Gastroenterology: khoa tiêu hóa

- Geriatrics: lão khoa. đn. gerontology

- Gyn(a)ecology: prúc khoa

- H(a)ematology: khoa huyết học

- Immunology: miễn dịch học

- Inpatient department: khoa người bị bệnh ngoại trú

- Internal medicine: nội khoa

- Nephrology: thận học

- Neurology: khoa thần kinh

- Neurosurgery: ngoại thần kinh

- Nuclear medicine: y học tập hạt nhân

- Odontology: khoa răng

- Oncology: ung tlỗi học

- Ophthalmology: khoa mắt

- Orthop(a)edics: khoa chỉnh hình

- Orthopedic surgery: nước ngoài chỉnh hình. đn. orthopedics

- Outpatient department: khoa người bệnh ngoại trú

- Plastic surgery: phẫu thuật mổ xoang chế tạo hình

- Preventative/preventive medicine: y học tập dự phòng

- Surgery: ngoại khoa

- Thoracic surgery: nước ngoài lồng ngực

- Traumatology: khoa chấn thương

- Urology: niệu khoa

Note: – Tên các siêng khoa thường tận thuộc bởi đều hậu tố sau:

- -logy

- -iatry

- -iatrics

- -ics

 

2. Bác sĩ chuyên khoa

- Allergist: bác bỏ sĩ chăm khoa dị ứng

- An(a)esthesiologist: bác sĩ gây mê

- Andrologist: bác sĩ nam giới khoa

- Cardiologist: chưng sĩ tyên mạch

- Dermatologist: bác bỏ sĩ da liễu

- Endocrinologist: chưng sĩ nội huyết. đn. hormone doctor

- Epidemiologist: bác bỏ sĩ dịch tễ học

- Gastroenterologist: chưng sĩ siêng khoa tiêu hóa

- Gyn(a)ecologist: bác bỏ sĩ phú khoa

- H(a)ematologist: bác bỏ sĩ huyết học

- Hepatologist: chưng sĩ siêng khoa gan

- Immunologist: bác bỏ sĩ chuyên khoa miễn dịch

- Nephrologist: bác sĩ chăm khoa thận

- Neurologist: bác bỏ sĩ chuyên khoa thần kinh

- Obstetrician: bác bỏ sĩ sản khoa

- Oncologist: bác sĩ chăm khoa ung thư

- Ophthalmologist: chưng sĩ đôi mắt. đn. oculist

- Orthopedist: bác sĩ nước ngoài chỉnh hình

- Otorhinolaryngologist/otolaryngologist: bác sĩ tai-mũi-họng. đn. ENT doctor/specialist

- Paeditrician: bác sĩ nhi khoa

- Pathologist: bác bỏ sĩ bệnh tật học

- Proctologist: bác sĩ siêng khoa hậu môn – trực tràng

- Psychiatrist: bác sĩ chăm khoa trung tâm thần

- Radiologist: bác sĩ X-quang

- Rheumatologist: bác bỏ sĩ chuyên khoa dịch thấp

- Traumatologist: bác bỏ sĩ chăm khoa chấn thương

Note: Tên của chưng sĩ siêng khoa thường xuyên tận thuộc bởi hậu tố sau:

-logist

-logist

-ian

-iatrist

-ist

-logy > -logist. ví dụ như, cardiology > cardiologist

-ics > -ician. ví dụ như, obstetrics > obstetrician

-iatry > -iatrist. lấy một ví dụ, psychiatry > psychiatrist

3. Các Bác sĩ 

- Acupuncture practitioner: bác sĩ châm kim. đn. acupuncturist

- Analyst (Mỹ): bác bỏ sĩ chăm khoa tinh thần.


Bạn đang xem: Khoa ngoại tiếng anh là gì


Xem thêm: Door To Door Service Là Gì, Tổng Quan Về Dịch Vụ Door To Door


Xem thêm: Đất Nước Pháp Được Mệnh Danh Là Gì ? Bay Từ Pháp Về Việt Nam Mất Mấy Tiếng


đn. shrink

- Attending doctor: chưng sĩ điều trị

- Consultant in cardiology: chưng sĩ tham mê vấn/hội chẩn về tyên. đn. consultant cardiologist

- Consultant: bác sĩ tsay mê vấn; bác sĩ hội chẩn. đn. consulting doctor

- Consulting doctor: chưng sĩ hội chẩn; chưng sĩ tham vấn. đn. consultant

- Dietician: bác sĩ chăm khoa dinc dưỡng

- Duty doctor: chưng sĩ trực. đn. doctor on duty

- Emergency doctor: chưng sĩ cung cấp cứu

- ENT doctor: bác bỏ sĩ tai mũi họng

- Eye/heart/cancer specialist: bác bỏ sĩ chuyên khoa mắt/chăm khoa tim/chăm khoa ung thư

- Family doctor: bác sĩ gia đình

- Fertility specialist: bác bỏ sĩ chăm khoa thảng hoặc muộn và vô sinc. đn. reproductive sầu endocrinologist

- General practitioner: bác bỏ sĩ nhiều khoa

- Herb doctor: lương y cổ truyền đông y, lương y. đn. herbalist

- Infectious disease specialist: chưng sĩ chuyên khoa lây

- Internist: bác sĩ y khoa nội. đn. Physician

- Medical examiner: bác sĩ pháp y

- Medical practitioner: chưng sĩ (Anh)

- Neurosurgeon: bác bỏ sĩ ngoại thần kinh

- Oral maxillofacial surgeon: bác sĩ nước ngoài răng hàm mặt

- Practitioner: người hành nghề y tế

- Quack: thầy lang, lang băm, lang sân vườn. đn. charlatan

- Speciadanh mục doctor: chưng sĩ siêng khoa

- Speciadanh mục in heart: chưng sĩ chuyên khoa tyên. đn. cardiac/heart specialist

- Speciadanh mục in plastic surgery: bác bỏ sĩ siêng khoa mổ xoang sản xuất hình

- Specialist: bác bỏ sĩ chuyên khoa

- Surgeon: bác bỏ sĩ khoa ngoại

- Thoracic surgeon: chưng sĩ ngoại lồng ngực

- Vet/veterinarian: bác bỏ sĩ thụ y

Note: Tính từ bỏ (medical, herbal…)/danh trường đoản cú (eye/heart…) + doctor/specialist/surgeon/practitioner.


Chuyên mục: Kiến Thức