Lá tiếng anh là gì

      206

Nâng cao vốn từ vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ ttmn.mobi.Học những từ chúng ta cần tiếp xúc một giải pháp tự tin.


Bạn đang xem: Lá tiếng anh là gì

*

to give someone so much help or information that that person does not need lớn try himself or herself

Về việc này
*

*

*

cách tân và phát triển Phát triển tự điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy đúp chuột những tiện ích tìm kiếm tài liệu cấp phép

Xem thêm: Vì Sao Cổ Tử Cung Không Mở, Làm Sao đÁ»ƒ Cổ Tá»­ Cung Mở Nhanh Hæ¡N

giới thiệu Giới thiệu kĩ năng truy cập ttmn.mobi English ttmn.mobi University Press cai quản Sự chấp thuận bộ lưu trữ và Riêng tư Corpus Các luật pháp sử dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語