Lai phân tích là gì

      18

B.kiểm tra tính trạng lệ thuộc vào môi trường hoặc lệ thuộc kiểu gen.

Bạn đang xem: Lai phân tích là gì

C.kiểm tra gen nằm trên NST thường hoặc trên NST giới tính.

D.kiểm tra kiểu gen của một tính trạng ở trạng thái đồng hợp tốt dị hợp.

Lời giải:

Đáp án: Dkiểm tra kiểu gen của một tính trạng ở trạng thái đồng hợp giỏi dị hợp

Giải thích:

- Lai phân tích là phép lai giữa các cá thể mang tính trạng trội với các cá thể mang tính chất trạng lặn nhằm kiểm tra kiểu ren của cá thể mang tính trạng trội là thuần chủng tốt không.

- Nếu đời con đồng tính thì cá thể trội đem lai là thuần chủng.

- Nếu đời con bao gồm sự phân tính thì cá thể trội đem lai không thuần chủng

*

Cùng vị trí cao nhất lời giải tìm hiểu bỏ ra tiết hơn vềlai phân tíchnhé:

1. Lai so sánh là gì?

Phép lai so sánh là phép lai giữa cơ thể mang tính chất trạng trạng trội cần xác định kiểu gen với cơ thể mang tính chất trạng lặn.

-Kết quả:

+ Nếu kết quả của phép lai là đồng tính thì cá thể mang ý nghĩa trạng trội gồm kiểu ren đồng hợp (AA).

Xem thêm: Vì Sao Hokage Đệ Nhị Chết - Tại Sao Hashirama Lại Chết Hashirama

+ Nếu kết quả của phép lai là phân tính thì cá thể mang tính trạng trội bao gồm kiểu gen dị hợp (Aa).

*

- Mỗiphép lai bên trên được gọi là phép lai phân tích.

Thông thường khi nói tới kiểu gene của một cơ thể, người ta chỉ xét một vài cặp gen tương quan tớ những tính trạng đang được niềm nở như: kiểu gene AA quy định hoa tím, kiểu ren aa quy định hoa trắng. Kiểu gen chứa cặp ren gồm 2 gen tương ứng giống nhau gọi là thể đồng hợp như: AA - thể đồng hợp trội, aa - kiểu đồng hợp lặn. Kiểu gene chứa cặp gen gồm 2 gen tương ứng khác biệt gọi là thể dị hợp (Aa). Như vào thí nghiệm của Menđen, tính trạng trội hoa tím ở F2 bởi 2 kiểu gen AA và Aa cùng biểu hiện.

2. Ý nghĩa của tương quan liêu trội - lặn


-Tương quan liêu trội – lặn là hiện tượng phổ biến ở nhiều tính trạng trên cơ thể thực vật, động vật cùng người.

-Ví dụ: Ở quả cà chua tính trạng quả đỏ, nhẵn, thân cao là tính trạng trội. Tính trạng quả vàng, tất cả lông tơ, thân thấp là tính trạng lặn. Ở chuột: tính trạng lông đen, ngắn là trội, lông trắng, dài là lặn.

-Để xác định được tương quan tiền trội lặn người ta sử dụng phép lai phân tích:

Ví dụ:

P: AA × aa

F1: Aa

F1 × F1: Aa × Aa

F2 có tỷ lệ KG: 1AA : 2Aa : 1aa

KH: 3 trội : 1 lặn

- Ýnghĩa của tương quan liêu trội – lặn:

+ trong chọn giống nhằm đáp ứng nhu cầu: xác định những tính trạng mong mỏi muốn với tập trung nhiều ren quý vào 1 kiểu gene để tạo giống có mức giá trị cao. Người ta dựa vào tương quan tiền trội – lặn.

+ Để né sự phân li tính trạng diễn ra (ở F1) làm xuất hiện tính trạng xấu (tính trạng lặn) ảnh hưởng tới phẩm chất và năng suất vật nuôi, cây trồng người ta phải kiểm tra độ thuần chủng của giống dựa vào phép lai phân tích.

3. Trội không trả toàn:

Trội không hoàn toàn là hiện tượng di truyền trong đó kiểu hình của F1 biểu hiện tính trạng trung gian giữa bố cùng mẹ còn F2 có tỉ lệ kiểu hình là 1:2:1