Lợi thế tiếng anh là gì

      70
Lợi thế cạnh tranh (tiếng Anh: Competitive Advantage) là khả năng mà doanh nghiệp có thể tạo ra giá trị của sản phẩm và dịch vụ cao hơn cho khách hàng so với sản phẩm tương đương của đối thủ cạnh tranh.

Bạn đang xem: Lợi thế tiếng anh là gì

Bạn đang xem: Lợi thế tiếng anh là gì

Bạn đang xem: Lợi thế cạnh tranh tiếng anh là gì
*

Lợi thế cạnh tranh (Competitive Advantage)

Định nghĩa

Lợi thế cạnh tranh trong tiếng Anh là Competitive Advantage.Lợi thế cạnh tranh là khả năng mà doanh nghiệp có thể tạo ra giá trị của sản phẩm và dịch vụ cao hơn cho khách hàng so với sản phẩm tương đương của đối thủ cạnh tranh.

Đặc trưng và ý nghĩa

- Lợi thế cạnh tranh bao gồm các yếu tố như cơ cấu chi phí, thương hiệu, chất lượng dịch vụ sản phẩm, mạng lưới phân phối, sở hữu trí tuệ và dịch vụ khách hàng.

Phân loại

Michael Porter đã nhận diện được hai loại lợi thế cạnh tranh cơ bản. Theo ông, hai loại lợi thế cạnh tranh cơ bản mà các doanh nghiệp thường sử dụng để xây dựng các chiến lược cạnh tranh đó là:

- Lợi thế về tạo sự khác biệt (Lợi thế khác biệt)

- Lợi thế cạnh tranh chi phí thấp (Lợi thế chi phí)

Mô hình chiến lược cạnh tranh để đạt được lợi thế cạnh tranh

Các chiến lược cạnh tranh cơ bản

(1) Chiến lược dẫn đầu về chi phí (Cost Leadership Strategy)

Mục tiêu của doanh nghiệp khi lựa chọn chiến lược này là bằng mọi cách tạo ra sản phẩm, dịch vụ có chi phí thấp hơn các đối thủ cạnh tranh trong ngành.

Xem thêm: Truy Tìm “Kẻ” Làm Cho Windows Khởi Động Chậm Trên Windows 10

(2) Chiến lược khác biệt hoá sản phẩm (Product Differentiation Strategy)

Mục tiêu của chiến lược khác biệt hoá sản phẩm là đạt được lợi thế cạnh tranh bằng cách tạo ra sản phẩm, dịch vụ được xem là duy nhất, độc đáo đối với khách hàng.

(3)Chiến lược tập trung (Focus strategy, Concentration strategy)

Chiến lược tập trunglà chiến lược cạnh tranh chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu của một nhóm khách hàng hoặc một vài đoạn thị trường.

- Doanh nghiệp có thể thực hiệnchiến lược tập trungthông qua hai phương thức: chi phí thấp hoặc khác biệt hóa. Trong đó:

+ Trong khi đó,chiến lược tập trungvào khác biệt hóa (Differentiation Focus strategy) lại nhắm đến sự khác biệt sản phẩm trong phân đoạn thị trường mục tiêu.

(Tài liệu tham khảo: Các khái niệm cơ bản về đổi mới và chiến lược đổi mới trong doanh nghiệp,Trung tâm đào tạo từ xa, ĐH Kinh tế Quốc dân)